Naujienos


7a ir 7b klasių mokinių dailės istorijos interpretacijų paroda „Aborigenų dykumų žemėlapiai. Egipto dievai valtyse“.
Dailės istorijos mokytoja Jurgita Sprindžiūnienė.Plačiau...
__________________________

 

Balandžio 7 dieną Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos šokių komandos TG Kids ir TG Juniors dalyvavo Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijoje vykusiame šokių konkurse „iDance“.
TG Kids komanda iškovojo II vietą, TG Juniors - I vietą ir pelnė Golden Performance taurę.
6a klasės mokinė Roberta Raciūtė buvo pripažinta Geriausia šokėja 12 metų kategorijoje.
Sveikiname!
Šokio mokytoja Diana Paunksnytė.

__________________________

 

Kovo 19 - 23 dienomis gimnazijoje vyko „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“.
Pradinių klasių mokiniai kūrė „Draugystės vokus“, kad mokytųsi pasakyti gerą žodį, pagirti vienas kitą už gerą poelgį. Visą savaitę mokiniai pildė draugų vokus, o savaitės pabaigoje visi džiaugėsi gautais komplimentais ir padėkomis.
Vyresnių klasių mokiniai darė ramunes. Kiekviena klasė gavo po ramunės žiedlapį ant kurio turėjo parašyti bei jį papuošti taip, kad atskleistų paskirtos temos esmę: 5-6 Kaip susirasti draugą? 7-8 Kaip išsaugoti draugystę? 9-11 Draugystės prasmė žmogui? Nuo kovo 23 d. ramunės yra pakabintos 2 aukšto foje.
Mokytojams buvo sukurta lenta „Pedagogai pedagogams taria ačiū", kurios tikslas buvo pamatyti kiek šaunių kolegų turime.
Taip pat išdalinta dalomoji medžiaga, sukurti plakatai "Veiksmo savaitei BE PATYČIŲ".
Per tamo.lt išsiųstos rekomendacijos mokinių tėvams.
Džiaugiamės gimnazijos bendruomenės aktyvumu!Plačiau...
__________________________

 

Kovo 19-23 d. gimnazijoje vyko Gamtos mokslų savaitė, skirta plačiau susipažinti su gamtos mokslais Lietuvoje.
Mokinai dalyvavo edukacinėje pamokoje VU medicinos fakulteto muziejuje, vyko netradicinės pamokos, darbų parodos, „Natūralaus muilo gamybos“ seminaras.
Gimnazijoje svečiavosi kinologas Artūras Zaleckas. Jis supažindino 9-10 klasių moksleivius su kinologo profesija, papasakojo apie tarnybinių šunų dresavimo ypatumus. Papasakojo daug įdomybių apie mūsų augintinius.
Vyko protų mūšis „Mūsų Žemė“, skirtas pasaulinės Žemės dienos minėjimui. Dalyvavo 8-9 kl. komandos. I vietą laimėjo 8c klasė, II vietą - 8b klasė, III vietą - 8a klasė.


Plačiau...
__________________________

 

Būsimų pirmokų meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo meninio ugdymo programą vertinimas vyks 2018 m. balandžio 4-5 dienomis, trečiadienį ir ketvirtadienį. Pradžia 10 val. Prašytume į vertinimą atvykti anksčiau, kad laiku rastumėte reikiamą informaciją.

Pakoreguoti kandidatų sąrašai

Kandidatų į 5-12 klases meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo meninio ugdymo programą vertinimas vyks 2018 m. balandžio 6 dieną, penktadienį. Pradžia 10 val.

Kandidatai, pasirinkęs dailės kryptį, į vertinimą atsineša A3 formato popieriaus lapą, piešimo priemones (spalvotus pieštukus, flomasterius, kreideles ir kt.), rašiklį.
Kandidatai, pasirinkęs scenos menų kryptį, į vertinimą atsineša lengvą avalynę persiauti (šokių batelius, sportinę avalynę), rašiklį.

Gimnazijos administracija

__________________________

 

Priėmimas į gimnaziją

2018-2019 m. m. mokiniai į Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos 1-12 klases bus priimami iš viso Vilniaus miesto. Gimnazijai nėra priskirta aptarnavimo teritorija.
Priėmimas bus vykdomas konkurso/atrankos būdu. Norintys mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje prašymus pateikia per bendrą e. sistemą.
Prašymai mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje priimami nuo 2018 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. tik elektroniniu būdu prisijungus www.vilnius.lt/mokykla. Meninio ugdymo kryptį (dailės arba scenos menų) nurodykite el. prašymo formos skiltyje „specifiniai pageidavimai".
Iki 2018 m. kovo 31 d. kandidatai gimnazijos priėmimo komisijai pateikia:
1. Nustatyto pavyzdžio prašymą dalyvauti mokinių meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo meninio ugdymo programą vertinime. Prašyme privaloma nurodyti vieną pasirinktą meninio ugdymo kryptį (dailės arba scenos menų).
2. Mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio ar I ir II trimestro įvertinimus.
3. Praėjusių (2016-2017 m. m.) ir šių mokslo metų (2017-2018 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių meninių krypčių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I-III vietos) diplomų kopijas. 4. Dokumentų, patvirtinančių meninės krypties neformaliojo švietimo įstaigos būrelių lankymą, kopijas. Šiuos dokumentus pateikti el.paštu rastine@tuskulenai.lt arba pristatyti į gimnazijos raštinę (nuo 9.00 val. iki 15.00 val.)
Kandidatų motyvacijos mokytis ir gebėjimų patikrinimas ir vertinimas vykdomas balandžio 4-6 d.
Balandžio 4-5 d. - vertinami kandidatai į 1-4 kl. (tikslią vertinimo dieną ir laiką paskelbsime kovo 27-28 dienomis).
Balandžio 6 d. - vertinami kandidatai į 5-8 ir I-IV gimn. kl.
Vertinimo trukmė:
1. Kandidatams į 1 kl. - 2 x 30 min.
2. Kandidatams į 2-4 kl. - 2 x 45 min.
3. Kandidatams į 5-8 ir I-IV gimn. kl. - 1,5-2 val.
Kandidatas, pasirinkęs dailės kryptį, į vertinimą atsineša A3 formato popieriaus lapą ir piešimo priemones (spalvotus pieštukus, flomasterius, kreideles ir kt.). Kandidatas, pasirinkęs scenos menų kryptį, atsineša lengvą avalynę persiauti (šokių bateliai, sportinė avalynė).

MOKINIŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOJE ĮVERTINIMO TVARKA

Prašymo dėl motyvacijos vertinimo forma

__________________________

 

Parama gimnazijai

Gerbiami bendruomenės nariai,
Nuoširdžiai Jums dėkojame už ankstesnę paramą ir prašome šiais metais pervesti iki 2% 2017 metų savo pajamų mokesčio Vilniaus Tuskulėnų gimnazijai, kuri prisideda prie Jūsų vaikų nuolatinio augimo, tobulėjimo, kūrybinių ir intelektualinių gebėjimų ugdymo.

Gauta parama buvo skirstoma pagal gimnazijos tarybos patvirtintus prioritetus: bendrų patalpų remontui, vidaus erdvių kūrimui, mokinių skatinimui, renginių organizavimui. Išsamią ataskaitą rasite  2% parama.

Gautą paramą planuojama skirti:
• bendrų patalpų remontui (3 a. koridoriai),
• poilsio zonų koridoriuose papildymui,
• vidinio gimnazijos kiemo aptvėrimui,
• aktų salės scenos apšvietimui ir garso aparatūrai.

Prašymą mokesčių inspekcijai galima pateikti iki 2018 m. gegužės 2 d.

Nusprendę skirti savo sumokėto pajamų mokesčio dalį (1-2 proc.) Tuskulėnų gimnazijai, įrašykite šiuos rekvizitus:
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) - 191865196;
Paramos gavėjo pavadinimas - VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS PARAMOS IR LABDAROS FONDAS;
Prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis -1.0 proc. arba 2.0 proc.
Mokestinis laikotarpis - 2017 metai.

Iš anksto dėkojame už suteiktą paramą.
Gimnazijos taryba

__________________________

 

Kovo 26 dieną gimnazijoje vyko Vilniaus miesto edukacinio renginio „Šachmatai pradiniame ugdyme“ II turnyras „Protų dvikovos“. Turnyro metu 3-4 klasių mokiniai ne tik žaidė šachmatais, bet mokė vieni kitus, pozityviai rungtyniaudami ir nepatirdami pralaimėjimo kartėlio.
Visi turnyro dalyviai buvo apdovanoti diplomais, leidyklos „Šviesa“ įsteigtomis dovanomis bei metodinėmis priemonėmis. Dalyviai taip pat buvo apdovanoti vardiniais medaliais, kuriuos įsteigė šachmatų federacija, o medalius įteikė prezidentas Aleksandras Černovas bei direktorius Romanas Buršteinas.
Renginio organizatoriai: Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Pradinio ugdymo studijų programos antro kurso studentės, IT dėstytoja Renata Kondratavičienė, prodekanė Inga Bertašienė.
Dėkojame Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetui už bendradarbiavimą.

Plačiau...
__________________________

 

Benediktas Šatkauskas (2d kl.) Vilniaus miesto moksleivių žaibo šachmatų turnyre laimėjo I vietą.
Sveikiname!

__________________________

 

Kovo 23 dieną grupė gimnazijos penktokų dalyvavo „Micro:bit kompiuteriukai“ dirbtuvėse. Pirmuosius micro:bit mokymus gimnazijos penktokams pravedė projekto „Kompiuteriukai vaikams“ savanorių komanda - Vilniaus Licėjaus tarptautinio bakalaureato klasių mokiniai.
Penktokai sužinojo apie mikrokompiuterių atsiradimo mokyklose istoriją, jų galimybes, patys išbandė naujas, dar nemėgintas funkcijas. Penktokams labai patiko tai, kad jie turėjo ne vieną mokytoją, kaip įprasta, bet net keturis vienu metu.
Informacinių technologijų mokytoja Regina Maigienė.
__________________________

 

Kovo 22 d. - edukacinė diena. 5-11 kl. mokiniai, klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai dalyvavo įvairiose edukacinėse veiklose.Plačiau...
__________________________

 

__________________________

 

Kovo 20 d. gimnazijos pradinių klasių mokiniai turėjo galimybę sudalyvauti neformalaus gamtos pažinimo pamokų projekto „Gamtukai“ užsiėmime, kurio tikslas - šiuolaikinėmis, moderniomis, kuo patrauklesnėmis priemonėmis skatinti jaunąją kartą pažinti gamtą, ją saugoti ir puoselėti.
Tai 1,5 val. trukmės renginys, kurio metu yra panaudojamos specialiai sukurtos modernios mokymo priemones - mobilioji gamtos pažinimo studija su gyvais moksliniais eksperimentais, teminės, specialiai projektui ir mokiniams parengtos knygelės apie negyvąją ir gyvąją gamtą, dviejų dalių 3D filmas apie gamtą ir jos tausojimą - visa tai mokiniai mokiniai gavo ir stebėjo šio užsiėmimo metu.
Vaikai buvo labai sužavėti!


Plačiau...
__________________________

 


Festivalio nuostatai
__________________________

 

Kviečiame aplankyti skulptūros darbų parodas:
10a ir 10b klasių mokinių reljefų paroda „Zodiako ženklas“ ir 8a klasės mokinių reljefų paroda „Baltų ženklai“.
Skulptūros mokytoja Laima Bazienė.
__________________________

 

Kovo 16 d. 6d klasės mokiniai (klasės auklėtoja Laura Brazionytė) išklausė Telia atstovo patarimų, kaip saugiai ir protingai elgtis internete, apsaugoti privačius duomenis, apsiginti nuo patyčių skaitmeninėje erdvėje. Tai Telia iniciatyva „Augu internete“, kurios tikslas - patarti ir edukuoti interneto saugumo klausimais tėvus, mokytojus ir visus, kurie „auga“ internete.
Plačiau apie iniciatyvą...


__________________________

 

Atnaujinta gimnazijos Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka.

__________________________

 

Kovo 19-23 d. gimnazijoje vyksta Gamtos mokslų savaitė, skirta plačiau susipažinti su gamtos mokslais Lietuvoje.
Savaitės renginiai

__________________________

 

Tuskulėnų gimnazijos šokių komanda TG Juniors tarptautiniame šokių konkurse „SHOCK 2018“ Kėdainiuose Show dance pradedančiųjų kategorijoje užėmė I vietą.
Sveikiname!
Šokio mokytoja Diana Paunksnytė.


 

XII-oji Vilniaus miesto gamtos mokslų olimpiada
Ieva Šapokaitė (6d kl.) ir Beata Pesliakaitė (6b kl.) užėmė II vietą.
Biologijos mokytoja Rima Vitkauskienė.
Bernardas Miliauskas (5c kl.) užėmė II vietą.
Aldas Lenkšas (8a kl.) apdovanotas Pagyrimo raštu
už puikių rezultatų pasiekimą.
Biologijos mokytoja Audronė Giedraitienė.
Olimpiadą organizavo Lietuvos biologijos mokytojų asociacija.


 

XXV Lietuvos mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiados 10-11 kl. Vilniaus miesto etapo meninio skaitymo konkurse gimnazijai atstovavo Edita Kovaliova (11a kl.).
Olimpiada vyko Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje.
Rusų kalbos mokytoja Liubov Valinčienė.

Aistė Dirginčiūtė (8a kl.) jau antrą kartą tapo parodos - konkurso „R. Roždestvenskis ir „šestidesiatnikų poetinis pasaulis“ laureate. Paroda - konkursas vyko Rusų dramos teatre. Tai respublikinis projektas „Atviros kultūriniam paveldui daugiakultūrinėje visuomenėje asmenybės ugdymas per rusų literatūrą ir jos sąsają su Lietuvos kultūra“.
Projekte ir parodoje taip pat dalyvavo Povilo Paulausko, Sesilės Balkevičiūtės ir Giedrės Klimkaitės (9a kl.) darbai.
Rusų kalbos mokytoja Liubov Valinčienė.

 

Nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse gimnazijoje savo amžiaus grupėse daugiausiai taškų surinko Aldas Lenkšas (8a kl.), Tomas Chmelevskis (Ic gimnazijos kl.) ir Tilius Valančiūnas (IIb gimnazijos kl.). 

9c klasės mokiniai Tomas Chmelevskis, Povilas Lekarauskas, Ieva Nastulevičiūtė, Ugnius Pelėda, Ugnius Prusevičius ir Darija Sumenkova atstovavo mūsų gimnazijai tarpmokyklinė chemijos viktorinoje „Chemija aplink“ Vilniaus Radvilų gimnazijoje.
Chemijos mokytoja  Eglė Galkauskienė. 

Gimnazijos 5-10 klasių mokiniai dalyvavo bendrojo lavinimo mokyklų 5-12 klasių mokinių integruotame respublikiniame matematikos ir informacinių technologijų piešinių konkurse PIEŠINYS = MATEMATIKOS UŽDAVINYS. Šių metų tema: „Matematikos uždavinys Lietuvos 100-mečiui“.
Matematikos mokytoja Jadvyga Jachimovič, informacinių technologijų mokytojos Regina Maigienė ir Renata Pileckaja.

Nacionalinio informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ II etape tarp 50 geriausių Lietuvos moksleivių:
Andrius Paulauskas (9 kl.) - 35 vieta,
Beatričė Kregždaitė (10 kl.) - 37 vieta.
Tarp 30 geriausių Vilniaus miesto moksleivių:
Andrius Paulauskas (9 kl.) - 13 vieta,
Beatričė Kregždaitė (10 kl.) - 14 vieta.
Informacinių technologijų mokytoja Regina Maigienė.

__________________________

 

Paroda - konkursas „Lietuva iš arti ir iš toli“
Vasario 5 - kovo 18 dienomis gimnazijoje vyko tarptautinė pradinių klasių mokinių darbų paroda - konkursas „Lietuva iš arti ir iš toli“.
Konkurse iš viso dalyvavo 26 mokyklos iš visos Lietuvos. Džiugu, kad mus pasiekė ir darbai iš Lenkijos Punsko pagrindinės mokyklos. Lietuvos mokyklų darbai atkeliavo iš Kėdainių, Šalčininkų, Akmenės r., Pakruojo, Kupiškio, Jonavos, Plungės, Tauragės r. , Šilalės, Švenčionių, Trakų, Kauno, Vilniaus bei kitų miestų ir rajonų. Konkurse dalyvavo 112 vaikučių darbai ir 47 mokytojai.
Džiaugiamės visais konkursantų darbais ir didžiuojamės, kad turime tiek daug kūrybiškų vaikučių ir aktyvių mokytojų.
Parodos-konkurso „Lietuva iš arti ir iš toli“ nugalėtojai:
1. Elzė Žukaitė, 9 m. „Po gimtinės saule“ (mokytoja Rūta Filončikienė), Vilniaus VGTU inžinerijos licėjus;
2. Astijus Giržutas, 9 m. „Mano gimtinė“ (mokytoja Rita Smailienė), Tauragės r. Skaudvilės gimnazija;
3. Diana Janušaitė,10 m. „Gimtieji namai“ (mokytoja Rita Smailienė), Tauragės r. Skaudvilės gimnazija;
4. Einius Aleksandras Nikiforovas, 8 m. „Gedimino sapnas“ (mokytoja Jolanta Petkevičienė), Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija;
5. Gabrielė Stoškutė, 9 m. „Švėkšnos bažnyčia“ (mokytoja Virginija Karužienė), Vilniaus „Ryto“ progimnazija;
6. Raigardas Trimirka, 6 m. „Mes už Tėvynę“ (mokytoja Augenija Višinsienė), Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginsio gimnazija;
7. Gabrielė Betingytė, 7 m. „Lietuva tu brangi“ (mokytoja Augenija Višinsienė), Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginsio gimnazija;
8. Augustas Stančikas, 6 m. „100 balionėlių Lietuvos gimtadieniui“ (mokytoja Dolita Luotienė), Vilniaus VšĮ „Saulės“ privati gimnazija;
9. Dovydas Norus, 11 m. „Su sesule keliaujame į Lietuvos gimtadienį drauge“ (mokytoja Dolita Luotienė), Vilniaus VšĮ „Saulės“ privati gimnazija;
10. Tautvydas Bložė, 10 m. „Lietuvos kelias“ (mokytoja Deimantė Navakienė), Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija;
11. Ugnė Gritėnaitė, 10 m. „Parnešk mane namo“ (mokytoja Elona Vizgirdienė), Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija;
12. Augustė Ginelevičiūtė, 10 m. „Mano Tėvynė - Karaliaus Mindaugo gimtinė“ (mokytoja Jurgita Vaitiekūnienė), Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla;
13. Gabrielė Karčiauskaitė, 3 kl. „Mano Lietuva“ (mokytoja Aldona Zdanavičienė), Lenkijos Punsko pagrindinė mokykla;
14. Austėja Varnelo „Gedimino pily trispalvė“ (mokytoja Danguolė Vaškinėlienė), Švenčionių pradinė mokykla;
15. Ioris Sato 9 m. „Vilnius šviesoje“ (mokytoja Jolanta Breivienė), Vilniaus Fabijoniškių mokykla.

Dalyvių pažyma

Plačiau...

__________________________

 

5b klasės mokiniai (klasės auklėtoja Liubov Valinčienė) dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Lietuvos valstybės simboliai“ Tuskulėnų rimties parko memorialiniam komplekse. Edukacija skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.__________________________

 

Kovo 9 dieną Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos mokiniai šventė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną muzikos festivalyje „Dainuoju Lietuvai“.
Festivalį pradėjo jaunučių choras, tęsė jaunių choras bei 5-12 klasių mokiniai, o finale nuskambėjo bendra daina, kurią dainavo visi dalyviai.
Festivalio vedėjai: Barbora Androsaitė (7b kl.) ir Augustas Vėlavičius (7b kl.).
Solistai: Deimantė Kovaliovaitė (7b kl.), Augustas Vėlavičius (7b kl.), Albertas Valerijus Vinkovsis (7b kl.), Urtė Tuklerytė (5b kl.), Barbora Beinoraitė (5b kl.).
5-6 klasių choro dirigentas Džiugas Jurgelevičius (5c kl.).
Sutartinių ciklą atliko: Julija Bakševičiūtė (9a kl.), Agnė Pilypaitė (8a kl.), Eimantas Žižliauskas (11a kl.), Simonas Navasaitis (10b kl.).
Muzikos mokytoja Laura Žaliumaitė.
Fotografai: mokytojas Gražvydas Kaškelis ir Matas Berniūnas(10a).Plačiau...
__________________________

 

Kovo 2 dieną Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje vyko antrus metus organizuojamas respublikinis šokių konkursas „Jump 2018“. Konkurso orgaznizatorė šokio mokytoja Diana Paunksnytė.
Scenoje pasirodė virš 300 dalyvių iš įvairių Lietuvos miestų. Konkurso dalyviai varžėsi amžiaus ir šokio stilių kategorijose, pelnė įvairias nominacijas.
Mūsų gimnazijos komanda TG Kids buvo išrinkta geriausia 1-4 klasių kategorijoje, o TG Juniors pelnė geriausių Show dance kategorijos taurę. Sveikiname!


Plačiau...
__________________________

 

8a klasės mokinės Greta Urbanavičiūtė, Margarita Kalesnykaitė ir Rusnė Grinkevičiūtė įgyvendino humanistinės kultūros ugdymo menine veikla projektą „ŽMONĖS GARSINANTYS LIETUVĄ“. Garsių žmonių portretais taip pat dalinosi 8a klasės mokiniai: Aiva Ališauskaitė, Ilzė Berkelytė, Melita Danilaitytė, Aistė Dirginčiūtė, Aldas Lenkšas, Paulius Motiejūnas, Olegas Polonskis, Lukas Suchodolski.
Klasės vadovė Loreta Keršytė paragino mokines kūrybingai pažvelgti ir prisiminti apsilankymą VDA.


__________________________

 

Kovo 8 dieną Jorigis Jasiūnas (9a) ir Vilnė Kundrotaitė (11a) dalyvavo respublikinėje bendrojo lavinimo mokyklų 9-12 klasių mokinių kūrybinių ir tiriamųjų darbų konferencijoje „Skaityti - tai sėdėti ant pasaulio stogo“. Mokinius paruošė lietuvių kalbos mokytoja G.Rutkauskaitė.
Konferencija vyko Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Jorigis Jasiūnas skaitė pranešimą tema: „Filmai leidžia stebėti, knyga - pajusti“, Vilnė Kundrotaitė pristatė pranešimą tema: „Moteris K. Donelaičio poemoje „Metai“.
Iš konferencijos visi grįžo kupini naujų įspūdžių, literatūrinės patirties, apdovanoti grožinės literatūros knygomis.
__________________________

 

Gimnazijoje vyko Meninio skaitymo konkursas. Jame dalyvavo 5-8 klasių mokiniai.
Iš 5-ų klasių geriausiai pasirodė Amandas Makarovas (5d), iš 6-8 klasių Greta Urbanavičiūtė (8a). Į miesto konkursą atstovauti mokyklai siųsta Aistė Dirginčiūtė (8a), padeklamavusi Maironio eilėraštį „Tėvynės dainos“ ir su klasės drauge jį papildžiusi liaudies dainos melodija.

Plačiau...
__________________________

 

Ugdymo karjerai renginiai

Kovo 6 dieną aktų salėje vyko studijų VILNIAUS KOLEGIJOJE PRISTATYMAS.
10-12 klasių moksleiviai sužinojo apie studijų galimybes visuose Vilniaus kolegijos fakultetuose, stojimo balų skaičiavimą ir absolventų įsidarbinimo statistiką.
Vilniaus kolegija užima antrą vietą Lietuvoje po Vilniaus Universiteto pagal studijų kokybę!


 

Tuskulėnų gimnazija bendradarbiauja su Vilniaus Dailės akademija. Mūsų absolventai beveik kasmet papildo šios aukštosios mokyklos studentų gretas.
Kovo 7 dieną į mūsų gimnaziją atvyko Vilniaus dailės akademijos UNESKO Kultūros vadybos ir politikos katedros atstovai ir pristatė VDA studijų programas. 10-12 klasių moksleiviai susidomėję klausėsi ir uždavė klausimus.


__________________________

 

Tradiciniai gimnazijos pradinukų renginiai

Vasario 13 d. pradinukai šventė Užgavėnes. Vaišinosi blynais, dėvėjo Užgavėnių kaukes ir mokyklos kieme vijo žiemą.Plačiau...

 

Kovo 2 dieną gimnazijoje vyko pradinukų Kaziuko mugė.Plačiau...
__________________________

 

__________________________

 

__________________________

 

Vasario 16 d. Tuskulėnų gimnazijos jaunių choras dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo koncerte, kuris vyko Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekso Konferencijų salėje.
Koncerte pasirodė 5-12 klasių choras bei solistai: Urtė Tuklerytė (5b kl.), Beatričė Beinoraitė (5b kl.), Julija Bakševičiūtė ( 9a kl.), Agnė Pilypaitė (8a kl.). Programą sudarė įvairių žanrų ir stilių kūriniai: nuo liaudies dainos, sutartinės, iki modernios dainos Lietuvai.
Muzikos mokytoja Laura Žaliumaitė.__________________________

 

Humanistinės kultūros ugdymas, įgyvendinant meninį projektą KNYGŲ MUGĖ
Vasario 26 - kovo 12 d. projekto darbai darbai eksponuojami IIIa. 2 korpuse.
Sausio - vasario mėn. 7b, 9a ir 9c kl. mokiniai įgyvendino kūrybinį projektą KNYGŲ MUGĖ. Šio projekto sumanytoja lietuvių kalbos mokytoja Giedrė Rutkauskaitė paragino mokinius kūrybingai pažvelgti į perskaitytas knygas. Savo santykį su knyga mokiniai reiškė per meninę veiklą - vaizdo kalbą.
Jaunieji kūrėjai, taikydami įvairias menines technikas, integruodami skirtingų mokomųjų dalykų žinias, turėjo pristatyti pasirinktą literatūros tekstą. Literatūros laukas labai platus, todėl moksleiviai turėjo paaiškinti savo pasirinkimo motyvus, aptarti kūrybinės veiklos procesą, išryškinti darbo pagrindinę mintį. Kalbėdami viešai, diskutuodami mokiniai dalijosi skaitymo pozityviąja patirtimi, ugdėsi kalbos ir kitų gyvenimo veiklos sričių tarpusavio sąsajų suvokimą, gilino kalbinį komunikavimą.Plačiau...
__________________________

 

Kovo 1 d. 7a klasės mokiniai (klasės auklėtoja Audronė Giedraitienė) lankėsi Signatarų namuose, kur 1918 m. vasario 16 d. buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės Aktas.  Mokiniai apžiūrėjo eksponuojamą Akto originalą, sužinojo visą Tautinio atgimimo istoriją.

__________________________

 

​Vasario 20 dieną gimnazijoje apsilankė būsimieji pirmokėliai - „Rūtos", „Ąžuolo" ir „Smalsučių" darželinukai.
Auklėtojas ir jų vaikučius pasitiko mokyklos direktorė Daiva Pilukienė bei būsimos pirmokų mokytojos. Vaikučiai apžiūrėjo mokyklos aktų, sporto bei šokių sales, valgyklą, technologijų, biologijos kabinetus, mokyklos biblioteką bei sveikatos priežiūros specialistės kabinetą.
Vėliau su būsimomis mokytojomis mažieji keliavo į jų kabinetus, kur rašė lentoje, piešė, šoko bei dainavo. Kupini įspūdžių sugrįžo į savo darželius.
Iki susitikimo rugsėjo pirmąją.


Plačiau...
__________________________

 

Vasario 8 dieną Tuskulėnų gimnazijos 10-11 klasių mokinių dalyvavo parodoje „Studijos 2018“, kuri vyko Litexpo parodų rūmuose. Gimnazistai aplankė siūlomas studijų ekspozicijas, klausėsi paskaitų, išbandė šiuolaikines technologijas, susidėliojo ateities kriterijus.
Mokinius lydėjo mokytojai - Adelė Braziulienė ir Algis Jasilionis.__________________________

 

Vasario 1 dieną grupė I gimnazijos klasės mokinių lankėsi VGTU.
Gimnazistai atliko chemijos laboratorinį darbą, dalyvavo paskaitoje ir protmūšyje apie atliekų rūšiavimą.
Chemijos mokytoja Eglė Galkauskienė.

Plačiau...
__________________________

 

5a ir 5b klasių mokinių keramikos darbų paroda „Užgavėnių kaukė“.
Skulptūros mokytoja Laima Bazienė.
__________________________

 

Vasario 6 dieną 6b klasės mokiniai (klasės auklėtoja Diana Builienė) lankėsi Lietuvių kalbos institute. Mokiniai apžiūrėjo „Lituanistikos židinio“ interaktyviąją ekspoziciją „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“. Mokiniai pabuvo ir kalbos archeologais, ir istorikais, ir žodyno sudarytojais, dainavo tarmių karaokę, mokėsi lietuvių gestų kalbos.__________________________

 

Sausio 11 d. gimnazijoje vyko lietuvių kalbos ir literatūros IX olimpiados pirmasis etapas.
Olimpiados pirmojo etapo vertinimo komisija (lietuvių kalbos mokytojos Laura Brazionytė, Adelė Braziulienė, Nijolė Guobienė, Vita Krasauskaitė, Giedrė Rutkauskaitė) geriausiai įvertino Julijos Bakševičiūtės (9a kl.), Nojaus Lesevičiaus (10b kl.), Emilijos Gulbinovič (11b kl.), Kipro Stulginsko (11a kl.) darbus.
Šie mokiniai sausio 25 d. dalyvavo Vilniaus miesto lietuvių kalbos ir literatūros IX olimpiadoje, kuri vyko Vilniaus Gabijos gimnazijoje.

__________________________

 

Sausio-vasario mėn. gimnazijoje galėjome pasigrožėti 8-tų klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Simetrija mene ir matematikoje“.
Parodos tikslas - lavinti mokinių matematinius bei kūrybinius gebėjimus, išmokyti mokinius atpažinti simetriją mus supančiame pasaulyje, mokėti pritaikyti teorines matematikos žinias kasdieniniame gyvenime. Aštuntokai, per matematikos pamoką susipažinę su simetrija, savo žinias įtvirtino per integruotą matematikos ir dailės pamoką.
__________________________

 

Renginiai gimnazijos bibliotekoje
Sausio 24-25 d. 7a klasės mokiniai pradinukams skaitė ištraukas iš  Astrid Lindgren knygos „Pepė Ilgakojinė“.


 

Vasario 28 d. bibliotekoje vyko renginys „Kas yra užgavėnės?“. 7a ir 7c klasių mokiniai pravedė renginį prailgintos grupės pradinukams. Buvo rodomos skaidrės, demonstruojamos kaukės, skaitoma pasaka, sužaistas protmūšis.
5b klasės mokiniai (auklėtoja Liubov Valinčienė) supažindino 3c klasės mokinius (mokytoja Vida Baublytė) su Užgavėnių papročiais, burtais, papasakojo apie Užgavėnių kaukes, valgius.
Renginius bibliotekoje kordinavo bibliotekos vedėja Janina Kažukauskienė ir 7a klasės auklėtoja  Audronė Giedraitienė.
__________________________

 

Sausio 31 d. 9b ir 9c klasių mokiniai (klasių auklėtojos Rita Valatkaitė ir Jadvyga Jachimovič) apsilankė Radvilų rūmų muziejuje.
Mokiniai susipažino su rūmų istorija, apžiūrėjo paveikslų parodą, dalyvavo edukacinėje programoje „Mažieji personažai“, kurioje išbandė originalius spausdinimo būdus, išbandė netipinę raižymo techniką ir atsispaudė vienetinius kūrybos darbus.


Plačiau...
__________________________

 

Dideli šalčiai gali pakoreguoti mokymo įstaigų darbą
Artimiausiomis dienomis sinoptikams prognozuojant šalčius, atkreipiame moksleivių tėvų dėmesį, kad jei oro temperatūra nukrenta iki 20 laipsnių šalčio ar žemiau, į mokyklą gali nevykti pradinukai ir 5 klasių mokiniai. Jei spusteli 25 laipsnių speigas, į mokyklą gali nevykti ir kitų klasių mokiniai, primena Švietimo ir mokslo ministerija.
Mokyklos dirba ir priima vaikus esant bet kokiai temperatūrai, todėl jei pavojus vaikų sveikatai negresia - mokiniai gyvena netoli mokyklos arba juos į mokyklą atveža tėvai - jie turėtų dalyvauti pamokose. Pėsčiomis ar viešuoju transportu į mokyklą per šalčius rekomenduojama nevykti.
Dėl šalčių praleistos mokymosi dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių, vadinasi, už šias dienas nereikia atidirbti vėliau. Taip pat iš mokinių nereikalaujama pateisinimo už pamokas, praleistas dėl šalčių.
Per tokias šaltas dienas, kai mokiniai lieka namie, mokytojai turi konsultuoti mokinius, panaudodami elektronines informavimo priemones. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir elektoriniame dienyne.
Jei į mokyklą atvyksta vienas ar keli mokiniai iš klasės, mokykla atvykusiems turi užtikrinti ugdymo procesą.
Atkreipiame dėmesį, kad vykstant į mokyklą, būtina atkreipti dėmesį ne tik į faktinę, bet ir jutiminę oro temperatūrą konkrečioje vietovėje, įvertinti vėjo žvarbumą.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt

__________________________

 

Tuskulėnų gimnazija minėjo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį

Vasario 15 d. gimnazijos mokinių ir mokytojų, pasidabinusių geltonos, žalios ir raudonos spalvos balionais,  gimnazijos kieme sudaryta širdis, simbolizavo meilę Lietuvai.Plačiau...

 

Vasario mėn. prisimindami ir pagerbdami 1918 metų Vasario 16 dieną pasirašytą Lietuvos

Previous page: Naujienos
Next page: Gimnazija