Naujienos


Informacija į Vilniaus Tuskulėnų gimnaziją įstojusiems 1–11 klasių mokiniams
Š. m. birželio 17–21 d. nuo 9.00 val iki 15.00 val bus pasirašomos Mokymo(si) sutartys su įstojusiais į gimnaziją 1–11 klasių mokiniais. Kartu su pasirašytomis Mokymo(si) sutartimis (2 egz.) birželio 17–21 d. pristatoma:
gimimo liudijimo kopija;
nustatyto pavyzdžio sveikatos pažyma;
2 foto nuotraukos dokumentams;
į 1 klasę - priešmokyklinės grupės baigimo vertinimo aprašas;
į 2–4 klases - apibendrinamasis pasiekimų ir pažangos vertinimas pagal BUP iš buvusios mokyklos.
Plačiau apie priėmimo tvarką...
Mokiniai, nusprendę mokytis kitoje mokykloje, apie tai turi pranešti elektroniniu paštu jurate.dirginciene@tuskulenai.lt

__________________________

 

Gegužės 16 d. vyko 6a, 6b ir 10-tų kl. protmūšis, skirtas Europos dienai ir Lietuvos narystės ES 15-oms metinėms. Tai buvo integruoto dailės - istorijos projekto „UNESCO paveldas ES šalyse“ vienas iš renginių.
Protmūšyje dalyvavo net devynios jungtinės šeštokų-dešimtokų komandos, kurios sprendė klausimus tiek iš UNESCO paveldo (šeštokų parodos darbų ir jų aprašų), tiek iš ES šalių kultūrinio ir istorinio paveldo, ryšių su Lietuva (dešimtokų parodos plakatai).
Po šešių turų įdomios kovos pirmąją vietą iškovojo jungtinė 6a ir 10b komanda: Vaiva Lingaitė, Karolis Šilaika, Atėnė Rinkūnaitė, Lukas Bukėnas, Artiom Matvejenko ir Dominykas Ramanauskas, surinkę 42 taškus iš 60 klausimų. Sveikiname nugalėtojus, prizininkus ir kitas komandas.Plačiau...
__________________________

 

Gegužės 9 d. Europos dienos proga gimnazijoje atidaryta 6-tų ir 10-tų kl. integruoto dailės ir istorijos projekto paroda „UNESCO paveldas - Europos Sąjungos šalyse“. Projektas skirtas Lietuvos narystės ES 15 metų progai paminėti.
6a ir 6b klasės mokiniai gamino UNESCO paveldui priklausančių ES šalių architektūros 3D maketus su jų aprašymais. 10 kl. mokiniai sukūrė edukacinius plakatus apie ES šalis, jų kultūrinį ir istorinį paveldą, ryšius su Lietuva, įžymias asmenybes ir t.t. Tiek šeštokai, tiek dešimtokai su tokiomis užduotimis susidūrė pirmą kartą.
Ekspoziciją galite pamatyti iki birželio 7 d.
Projektą kuravo dailės mokytoja Alberta Saukaitytė ir istorijos mokytojas Andrius Žilėnas.Plačiau...
__________________________

 

Skelbiami kviečiamų mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje sąrašai.
Gegužės 16–20 d. prašome tėvelių el. sistemoje patvirtinti savo pasirinkimą.

1 kl. su dailės programa

1 kl. su scenos menų programa

2–4 kl.

5–11 kl. su dailės programa

5–11 kl. su scenos menų programa
__________________________

 

__________________________

 

Balandžio 8-12 d. dienomis gimnazijoje vyko Erasmus+ projekto LET‘S STOP CONSUMPTION FRENZY mokymo ir mokymosi veiklos.
Gimnazijoje visą savaitę viešėjo itin gausus būrys svečių - projekto įgyvendintojų - iš Ispanijos, Turkijos, Rumunijos ir Graikijos mokyklų. Susitikimo metu įgyvendinta daug projekto veiklų, siekiant skatinti atsakingą vartojimą.Plačiau...
__________________________

 

Gegužės 3 d. gimnazijoje vyko XIV teatrinių improvizacijų šventė „Melpomenė kviečia - 2019".
Trijų valandų trukmės šventę kasmet organizuoja teatro mokytoja Rasa Ercmonienė-Varnė kartu su teatrą pasirinkusiais gimnazistais. Šiais metais čia susirinko komandos iš Vilniaus Gabijos, Žvėryno, Užupio, Simono Daukanto, Tuskulėnų ir Klaipėdos Vydūno gimnazijų, Vilniaus technologijų mokymo centro ir Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubo.


Plačiau...
__________________________

 

Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea 2019“
Sveikiname mūsų gimnazijos mokinius, kurie sėkmingai dalyvavo  ir laimėjo prizines vietas:
I vietos laimėtoją, 6a klasės mokinį Karolį Šilaiką (matematikos mokytoja Jadvyga Jachimovič);
III vietos laimėtojus: 4c klasės mokinį Ugnių Jonušą (pradinių klasių mokytoja Vida Baublytė) ir 6c klasės mokinį Bernardą Miliauską (matematikos mokytoja Dalia Jakutienė).

__________________________

 

Karolis Šilaika (6a kl.) laimėjo I vietą Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6-tų klasių mokinių matematikos konkurse „Skaičiuok ir mąstyk“, skirtame matematikos mokytojui Romualdui Balaišiui atminti.
Matematikos mokytoja Jadvyga Jachimovič.

__________________________

 

Kviečiami dalyvauti meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo meninio ugdymo programą vertinime kandidatai, pateikę prašymus ir reikiamus dokumentus

Visų vertinimų registracijos pradžia 9.30 val.
Primename, kad kandidatas, pasirinkęs dailės kryptį, į vertinimą atsineša A3 formato popieriaus lapą, piešimo priemones, rašiklį; kandidatas, pasirinkęs scenos menų kryptį, į vertinimą atsineša lengvą avalynę persiauti (šokių bateliai, sportinė avalynė), rašiklį.

Balandžio 24 d. (trečiadienį) 10.00 val. kviečiamų kandidatų į 1–4 klases sąrašas.

Balandžio 25 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. kviečiamų kandidatų į 1–4 klases sąrašas.

Balandžio 26 d. (penktadienį) 10.00 val. kviečiami visi kandidatai į 5–11 klases, pateikę prašymus dalyvauti vertinime.

Priėmimo tvarka į Vilniaus Tuskulėnų gimnaziją 2019–2020 m. m.


Nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. per elektroninę sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt pateikiami prašymai mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje.
Kandidatai, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. norintys mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje, privalo dalyvauti meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo meninio ugdymo programą įvertinime.
Iki kovo 31 d. kandidatai gimnazijos priėmimo komisijai pateikia:
1. Nustatyto pavyzdžio prašymą dalyvauti mokinių meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo meninio ugdymo programą vertinime.
Prašymo forma
Prašyme privaloma nurodyti pasirinktą meninio ugdymo kryptį (dailės arba scenos menų). Užpildytą prašymą atsiųsti el. paštu rastine@tuskulenai.lt arba užpildyti gimnazijos raštinėje nuo 9.00 val. iki 15.00 val.
2. Mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio ar I ir II trimestro įvertinimus.
3. Praėjusių (2017–2018 m. m.) ir šių mokslo metų (2018–2019 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių meninių krypčių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas.
4. Dokumentų, patvirtinančių meninės krypties neformaliojo švietimo įstaigos būrelių lankymą, kopijas.

MOKINIŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOJE 2019-2020 M.M. ĮVERTINIMO TVARKA

__________________________

 

VšĮ SOTAS kviečia tėvus ir mokytojus į nemokamą paskaitą „Kaip kalbėti, kad vaikas klausytų?“, kurią ves psichologas Andrius Atas.
Paskaita vyks gegužės 8 d. (trečiadienį), 18 val.
Paskaitos metu aptarsime pagrindines priežastis, dėl ko vaikai neklauso tėvų, būna nepaklusnūs, prieštarauja ir ką tėvai su tuo gali daryti.
Būtina išankstinė registracija.

Plačiau...

__________________________

 

Informacija apie mokinių meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo meninio ugdymo programą vertinimą

Kandidatų motyvacijos mokytis ir gebėjimų patikrinimas ir vertinimas bus vykdomas balandžio 24–26 d.:
balandžio 24–25 d. 10.00 val. – vertinami kandidatai į 1–4 klases;
balandžio 26 d. 10.00 val. – vertinami kandidatai į 5–8 klases ir I–IV gimnazijos klases.
Grupių sąrašai bus paskelbti balandžio 16 d.

__________________________

 

Kviečiame paremti mūsų gimnaziją

Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad esate su mumis bei kasmet prisidedate prie gimnazijos rėmimo, pervesdami iki 2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Kviečiame ir šiais metais pervesti iki 2% 2018 metų savo pajamų mokesčio Vilniaus Tuskulėnų gimnazijai.

Mums labai reikia Jūsų geranoriškumo ir paramos todėl, kad kartu galėtume kurti mūsų gimnazijos aplinką, užtikrinti mokinių kūrybinius poreikius, paremti jų idėjas bei iniciatyvas.

Nusprendę skirti savo sumokėto pajamų mokesčio dalį (1-2 proc.) Tuskulėnų gimnazijai, įrašykite šiuos rekvizitus:
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) - 190002030;
Mokesčio dalies paskirtis - VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJA;
Mokesčio dalies dydis -1,00 proc. arba 2,00 proc.;
Mokestinis laikotarpis - 2018 metai.

Plačiau...

__________________________

 

Balandžio 2-7 dienomis Vilniuje vykusiame tarptautiniame solinio dainavimo konkurse „Muzikos talentų lyga“ Barbora Žižytė (7b) kategorijoje „POP 13 metų“ užėmė I vietą.
Sveikiname!

__________________________

 

Balandžio 8-12 dienomis gimnazijoje vyko Užsienio kalbų savaitė.
Mokiniai ruošė projektus, dalyvavo viktorinose, diskutavo jiems aktualiomis temomis, dainavo ir žaidė anglų, rusų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Mokyklą puošė stendai „Kas būdinga Anglijai, Rusijai, Vokietijai, Prancūzijai?“ ir „Kalbų medis“.

Plačiau...
__________________________

 

Balandžio 1-5 dienomis gimnazijoje vyko Lietuvių kalbos savaitė.
Savaitės metu vyko tradiciniu tapęs 5-8 klasių Dailyraščio konkursas, netradicinės pamokos, skirtos J. Tumo-Vaižganto jubiliejui, mokiniai atliko gražių kūrybinių darbų, surengtos jų parodėlės.

Plačiau...
__________________________

 

Balandžio 1 d. vyko sporto šventė tarp 11-12 klasių mokinių.
Nugalėjo 11-okų rinktinė.

__________________________

 

Kovo 27 dieną, Tarptautinę teatro dieną, Tuskulėnų gimnazijos pradinukai minėjo tradiciniu „Menų dienos“ koncertu.
Pradinukai deklamavo eilėraščius, šoko ir skyrė gražiausias dainas atėjusiems žiūrovams. Buvo labai nuoširdu ir gražu!
Plačiau...
__________________________

 

Kovo 15 d. gimnazijos pradinukai dalyvavo į gimnaziją atvykusių liaudies instrumentų studijos inscenizuotoje edukacinėje pamokoje - koncerte „Pasidirbau sau dūdelę“.
Mokiniai buvo supažindinti su liaudies instrumentais, kartu dainavo, šoko, vaidino bei patys išbandė instrumentų skambesį jais grojant. Buvo labai smagu!
__________________________

 

9a klasės mokinės dalyvavo konkurse „Ivanas Turgenevas ir jo amžininkai“ respublikiniame projekte „Atviros kultūriniam paveldui daugiakultūrinėje visuomenėje asmenybės ugdymas per rusų literatūrą ir jos sąsają su Lietuvos kultūra“.
Kovo 23 d. Rusų dramos teatre vyko spektaklis ir moksleivių kūrybinių darbų paroda. Aistė Banevičiūtė, Nikolė Atkočiūnas, Laura Švenčionytė tapo laureatėmis. Projekte ir parodoje taip pat dalyvavo Gabija Karčiauskaitė. Sveikiname!
Rusų kalbos mokytoja Liubov Valinčienė.

__________________________

 

__________________________

 


__________________________

 

Pateikta paraiška vaikų vasaros poilsio stovyklai „Spalvų vasara“
Norėdami skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai, įvairiapusiam ugdymui Tuskulėnų gimnazija pateikė paraišką Vilniaus miesto savivaldybės remiamai vaikų vasaros poilsio stovyklai „Spalvų vasara 2019“.
Programos tikslas - puoselėti vaikų dvasinę kultūrą, sudarant sąlygas vasaros atostogų metu turiningai poilsiaujant ugdytis pažinimo, saviraiškos poreikius, meninę ir estetinę kompetencijas, plėtoti kūrybines galias, gebėjimus ir patirtį. Programoje „Spalvų vasara“ meninių ir praktinių veiklų metu bus ugdomi vaikų kūrybiškumo, meniniai ir bendravimo įgūdžiai. Kūrybinė ir meninė veikla draugų apsuptyje padės atsiskleisti vaikų įvairiapusiams gebėjimams. Programa suteiks vaikams prasmingą, turiningą bei kūryba nuspalvintą laiką.

__________________________

 

Kovo 21 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko Vilniaus miesto 9-12 klasių mokinių užsienio kalbų festivalis „Poezijos balsai“. Gimnazijai atstovavo Jorigis Jasiūnas (10a kl.), kuris deklamavo J. V. Gėtės dramos „Faustas“ ištrauką. Jorigio deklamavimas padarė didelį įspūdį visiems susirinkusiems.Dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais.
Mokinį ruošė vokiečių kalbos mokytoja Gražina Bagdonavičiūtė ir teatro mokytoja Rasa Ercmonienė-Varnė.


__________________________

 

Kovo 20 d. saulei nusileidus Tuskulėnų gimnazijos mokiniai, pasirinkę teatrą bei dalyvaujantys teatro studijos veikloje, prisidėjo prie Vilniaus mieste organizuojamos Pavasario Lygiadienio šventės „Šviesos sėja“ Šventaragio slėnyje, netoli karaliaus Mindaugo paminklo.
Teatro mokytoja Rasa Ercmonienė-Varnė su mokiniais gavo apie 400 įvairių žvakių bei ornamento schemą ir turėjo per dvi valandas sudėlioti vejoje kosminį šviesos simbolį. Pasitelkę matematikos žinias (reikėjo skaičiuoti, brėžti, matuoti, dėlioti lygiais atstumais žvakes) sudėjo paskirtą žeklą ir 20 val. po dūdmaišio melodijos sutartinai ėmė degti žvakes. Kadangi buvo vėjuota, sulaukėme nemažai pagalbos iš užsienio turistų, norėjusių pasijusti šios neįprastos akiai - vilnijančios švieselių jūra - šventės.


Plačiau...
__________________________

 

Vasario 1 - kovo 15 dienomis gimnazijoje vyko tarptautinė pradinių klasių mokinių darbų paroda - konkursas „Lietuva iš arti ir iš toli“.
Džiaugiamės, kad mus pasiekė vaikučių darbai iš Baltarusijos Pelesos vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba, Ispanijos Alikantės Europos Sąjungos mokyklos, Ispanijos Alikantės „Draugystes“ mokyklos, Latvijos Rygos vidurinės mokyklos. Lietuvos mokyklų darbai atkeliavo iš įvairiausių miestų ir miestelių: Vilniaus, Kėdainių, Kauno, Šilutės, Pakruojo, Ukmergės, Radviliškio, Panevėžio, Šilalės...
Džiaugiamės visais konkursantų darbais ir didžiuojamės, kad Lietuva turi tiek daug kūrybiškų vaikučių.

Parodos-konkurso „Lietuva iš arti ir iš toli“ nugalėtojai (diplomai bus išsiųsti el. paštu).

Dalyvių pažyma

Plačiau...
__________________________

 

Minint 29-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines, gimnazijoje vyko „Protų kovos“.
Tradicija tapusiame protmūšyje dalyvavusiems 8-12 klasių mokiniams prireikė aštrių protų ir geležinių nervų, kad įveiktų sunkius ir intelektualius protmūšio klausimus. Visų dalyvių pasirodymai buvo įspūdingi ir verti gausybės aplodismentų, ir nors kova buvo įtempta, tačiau „Protų kovų“ laimėtojų titulą iškovojo 12a klasė.

Plačiau...
__________________________

 

Dėl Vilniaus miesto švietimo įstaigų 8-12 klasių mokinių tradicinės teatrinių improvizacijų šventės „Melpomenė kviečia-2019“
Vilniaus Tuskulėnų gimnazija kviečia dalyvauti tradicinėje teatrinių improvizacijų šventėje „Melpomenė kviečia-2019“. Ši šventė organizuojama narkomanijos, alkoholizmo, savižudybių, smurto apraiškų, netolerancijos paauglių tarpe mažinimo prevenciniais tikslais. Šventė vyks Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos aktų salėje gegužės 3 d. 14.00 val.
Vietų skaičius ribotas. Bus priimamos pirmosios dešimt komandų, pateikusios paraiškas. Daugiau informacijos rasite nuostatuose, kurie pridedami.

„Melpomenė kviečia–2019“ nuostatai

Plačiau apie šventę „Melpomenė kviečia“

__________________________

 

 

__________________________

 

Kovo 5 d. gimnazijoje pradinių klasių mokiniai šventė Užgavėnes (organizavo pradinių klasių mokytojos Grėtė Vaišnorienė, Lina Voverienė, Greta Višumirskaitė, Karolina Patapovaitė, Sabina Žekytė). Senovėje žmonės galvojo, jog žiemą reikia varyti iš mūsų krašto, kitaip ji neišeis. Tad Užgavėnės ir buvo žiemos išvarymo šventė.
Mokytojai kartu su mokiniais persirengę įvairiais personažais šokdami, vaidindami, dainuodami, stebėdami kanapinio ir lašininio kovą, degindami Morę bandė išvaryti žiemą iš kiemo, vaišinosi Užgavėnių blyneliais.
Bibliotekoje 6a, 6b, 3a, 4b, 4c klasių mokiniai surengė kūybinių darbų parodą „Užgavėnių kaukės“.
Plačiau...
__________________________

 

Vasario 27 d. gimnazijoje vyko Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Žodžiai iš vaiko širdies“ III etapas.
Į renginį susirinko 28 dalyviai iš įvairių miesto mokyklų. Skaitovus, jų mokytojus ir svečius sveikino gimnazijos direktorė Daiva Pilukienė, jaunučių choras (mokytoja Laura Žaliumaitė) bei TG Kids ir TG Junior šokių kolektyvai (mokytoja Diana Paunksnytė). Renginį vedė Jorigis Jasiūnas. Mažuosius Vilniaus miesto skaitovus vertino Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorė Agnieška Ravdo, Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė Alma Balnienė ir Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Dirginčienė.
1-2 klasių grupėje nugalėtojais tapo:
Kamilė Rynkevičiūtė („Ryto“ progimnazija, mokytoja Kristina Mišeikienė);
Ugnė Grybaitė (Šv. Juozapo mokykla, mokytoja Daiva Jarašiūnienė);
Laura Rutkauskaitė (darželis-mokykla „Vaivorykštė“, mokytoja Žana Nikolajeva);
Mykolas Baltaduonis (Prano Mašioto pradinė mokykla, mokytoja Toma Kriaučiūnaitė);
Evija Rainytė (Martyno Mažvydo progimnazija, mokytoja Aušra Pivorienė.
3-4 klasių grupėje nugalėtojais buvo paskelbti:
Ieva Budrytė (Barboros Radvilaitės progimnazija, mokytoja Edita Petrikienė);
Rusnė Savickaitė (Gerosios Vilties progimnazija, mokytoja Birutė Blažienė);
Karolis Svetika (Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija, mokytoja Gražina Apanavičienė);
Adriana Grigorjeva (Levo Karsavino mokykla, mokytoja Gražina Laurutienienė);
Gunda Kvederaitė (Martyno Mažvydo progimnazija, mokytoja Raimonda Tūskienė).
Sveikiname nugalėtojus!
Konkursas padovanojo gražių akimirkų jo dalyviams ir visiems klausytojams.


Plačiau...
__________________________

 

Kovo 5 d. gimnazijoje vyko sporto šventė. 7-okai ir 8-okai varžėsi dėl sportiškiausios klasės vardo.
Nugalėjo 7d ir 8a klasės.


__________________________

 

Vasario 28 d. pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojos organizavo tradicinę gimnazijos Kaziuko mugę. Pradinukai gamino įvairiausius skanėstus bei rankdarbius, jais prekiavo ir, žinoma, įsigijo gaminių iš kitų prekeivių, grožėjosi kitų draugų pagamintais darbeliais bei smagiai leido laiką.


Plačiau...
__________________________

 

Vasario 19 dieną gimnazijos duris pravėrė visas būrys priešmokyklinių grupių ugdytinių. Gimnazijoje svečiavosi Vilniaus miesto lopšelių-darželių „Ramunėlė“, „Smalsučiai“ ir „Rūta“ ugdytiniai bei priešmokyklinių grupių auklėtojos.
Būsimieji pirmokai susipažino su gimnazija, mokytojomis, dalyvavo gimnazijos ketvirtųjų klasių mokytojų (V. Mankevičienės, G. Višumirskaitės, V. Baublytės ir E. Lozoraitytės) organizuotose veiklose.__________________________

 

Vasario 16-oji gimnazijoje paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtais renginiais „Širdys dainuoja Lietuvai“.
Gimnazijos mokiniai šią svarbią dieną su meile ir džiaugsmu giedojo tautišką giesmę, pasipuošę gražiausiomis lietuviui spalvomis - GELTONA, ŽALIA, RAUDONA. Skambėjo dainos, eilėraščių posmai skirti Lietuvai, nes - tai Tėvynė, tai gimtoji kalba, tai tradicijos ir papročiai, tai mūsų istorija, mūsų praeitis ir ateitis, tai mūsų laisvė. Renginiuose savo šventinėmis nuotaikomis dalijosi gimnazijos direktorė Daiva Pilukienė,geografijos mokytoja Inga Peslekaitė ir istorijos mokytojas Andrius Žilėnas.
Gimnazijos mokiniai ir mokytojai, nešini trispalvėmis kartu su Vilniaus ir Lietuvos mokyklų bendruomenėmis paminėjo Vasario 16-ąją dalyvaudami šventinėje jaunimo eisenoje „Lietuvos valstybės keliu“.
Vasario 16-ajai skirti renginiai įrodė, kokia brangi mums tautos laisvė!Plačiau...
__________________________

 

Vasario 15 d. vyko trečius metus organizuojamas (šokio mokytoja Diana Paunksnytė) respublikinis šokių konkursas „Jump 2019“, kuris sukvietė gausų šokėjų būrį varžytis dėl geriausių vardo.
Sveikiname visus nugalėtojus ir mūsų gimnazijos šokėjus TG Kids pelniusius „Geriausi POP kategorijoje“ nominaciją ir TG Juniors pelniusiems „Geriausia choreografija“ ir „Geriausi SHOW kategorijoje“ nominacijas.
__________________________

 

Vasario 14 dieną gimnazijoje įvyko įspūdinga „Oskarų“ apdovanojimų ceremonija – abiturientai šventė Šimtadienį.
Šio išskirtinio renginio proga 11-okai visus abiturientus pakvietė į įspūdingą ir nepakartojamą „Oskarų“ apdovanojimų ceremoniją, kurioje savo sukurtus filmus pristatė garsiausi pasaulio kūrėjai. Ceremonijos metu buvo renkami daugybės nominacijų, tokių kaip „Metų vairuotojas“, „Metų mokslininkas“ ir kt. laimėtojai. Abiturientai dalyvavo konkursuose, vykdė užduotis, už kurias gavo smagių prizų. Renginyje taip pat apsilankė ir kerinčius pasirodymus dovanojo legendinės grupės „Queen“ ir „MG International“, kurių dainų rimtai išjudino ne tik salės žiūrovus, bet ir kaimyninių namų gyventojus.
Apdovanojimų ceremoniją vainikavo 12-okų priesaika gimnazijai ir „Oskarų“ statulėlių bei didžiulio šimtadienio torto įteikimas, kurį už geriausius filmus gavo 12a ir 12b kurti filmai.

Plačiau...
__________________________

 

Ieva Marija Kazlauskaitė (6c) tapo  tradicinio Lietuvos mokinių kompiuterinių kalėdinių ar naujamečių atvirukų konkurso „Žiemos fantazija 2018“ nugalėtoja atvirukų kategorijoje. Plačiau...
Kiti konkurse dalyvavę mokiniai apdovanoti Padėkos raštais, jų darbai publikuoti konnkurso rengėjų interneto svetainėje.
Informacinių technologijų mokytoja Regina Maigienė.

__________________________

 

Ugnė Seredaitė (8a) tapo nugalėtoja respublikiniame mokinių piešinių konkurse „Metų laikai“, skirtame 2019 metų kalendoriui. Ugnė savo piešinyje atvaizdavo rugsėjį.
Konkursą organizavo Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla. Adovanojimų šventės metu  vyko praktinis seminaras „Kalendoriaus maketavimas CorelDRAW programa", kurio metu sukurtas 2019 metų kalendorius su 12 nugalėtojų darbais. Ugnės darbas papuošė rugsėjo mėnesį.
Kiti konkurse dalyvavę mokiniai, nutapę ar kompiuterine grafika atvaizdavę pasirinktą mėnesį, apdovanoti padėkomis.
Informacinių technologijų mokytoja Regina Maigienė ir biologijos mokytoja Audronė Giedraitienė.


__________________________

 

Maja Konašionok (Ia gimnazijos kl.) laimėjo III vietą tarpmokykliniame kalėdinių ir naujametinių atvirukų konkursas „Žiemos spalvos“.
Informacinių technologijų mokytoja Regina Maigienė.

__________________________

 

Gimnazijos mokiniai dalyvavo nacionaliniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras"
Tarp 50 geriausių Lietuvos moksleivių:
Karolina Brimerytė (6 kl.) - 19 vieta,
Eimantas Žižliauskas (12 kl.) - 41 vieta,
Danielius Andžejevski (9 kl.) - 50 vieta.
Tarp 30 geriausių Vilniaus miesto moksleivių:
Karolina Brimerytė (6 kl.) - 12 vieta,
Eimantas Žižliauskas (12 kl.) - 12 vieta,
Adelė Stoncelytė (1 kl.) - 13 vieta,
Kipras Stulginskas (12 kl.) - 30 vieta,
Julius Pliaugo (12 kl.) - 30 vieta.
Informacinių technologijų mokytojos Regina Maigienė, Renata Pileckaja ir Nijolė Čeikienė.

__________________________

 

Gimnazijos mokiniai dalyvavo tradiciniame respubliniame 5-12 klasių mokinių integruotame matematikos ir informacinių technologijų piešinių konkurse „PIEŠINYS = MATEMATIKOS UŽDAVINYS“. Konkursą organizuoja  Vilniaus Simono Daukanto progimnazija.
Konkurse dalyvavę gimnazijos mokiniai apdovanoti Padėkos raštais, jų darbai publikuojami konkurso rengėjų internetinėje svetainėje.
Matematikos mokytoja Jadvyga Jachimovič ir informacinių technologijų mokytoja Regina Maigienė.

__________________________

 

__________________________

 

VšĮ SOTAS vasario 28 d. 18 val. kviečia tėvus ir mokytojus į nemokamą paskaitą „Kodėl nesusikalbame su vaikais?“, kurią ves psichologas Andrius Atas.
Paskaitos metu aptarsime pagrindines priežastis, kodėl vaikas prieštarauja tėvams, kaip tėvai gali siekti sklandaus bendradarbiavimo su vaiku.
Visi atvykstantys į paskaitą yra prašomi užpildyti dalyvio anketą. Jos formą galite rasti čia: http://www.sotas.org/wp-content/uploads/2019/02/ANKETA-2019-02-01.pdf
Jei planuojate dalyvio anketą užpildyti prieš paskaitą, kviečiame atvykti 15–20 min. anksčiau.
Būtina išankstinė registracija:http://bit.do/eHgDo
Ši paskaita yra viešą. Kviečiame ir kitų mokyklų tėvus bei mokytojus.
Gimnazijos tėvų taryba

__________________________

 

 

Sveikiname gimnazijos Meninio skaitymo konkurso 5–8 klasių dalyvius ir prizininkus:
I vieta
Austėja Maceinaitė (7d)
Dominykas Kazlauskas (8a)
II vieta
Inga Veitaitė (5d)
Tauras Margys (6b)
III vieta
Gintarė Avižienytė (5c)
Singrida Kulikovaitė (8a)
Rusnė Smailytė (6c)
IV vieta
Mykolas Baubinas (6b)
Kasparas Steponkevičius (6c)
Liepa Štrimaitytė (6d)__________________________

 

Artėjant 20-ajai Vilniaus knygų mugei 5d, 6a, 6b klasių mokiniai (lietuvių kalbos mokytoja Diana Builienė) Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje bibliotekoje susitiko su rašytoja Neringa Vaitkute, kurios knyga „Klampynių kronikos“ pateko į Geriausios metų knygos vaikams penketuką. Rašytoja vaikus sudomino pasakojimais apie lietuvių liaudies sakmių mitines būtybes, kurios tapo šios knygos veikėjais, ir paragino būti aktyviais ir sąmoningais skaitytojais.__________________________

 

Grupė II gimnazijos klasės mokinių (IT mokytoja Regina Maigienė) dalyvavo projekto „Virtuali, papildyta realybė ir hologramos ugdymui, verslui ir pramogoms“ trijų dienų kūrybinėse dirbtuvėse. Tai JAV ambasados Vilniuje finansuotas projektas, kurio metu Vilniaus miesto ir rajono jauni žmonės bando nusistatyti savo santykį su naujausiomis technologijomis. Projekto rengėjai VšĮ Kūrybos ir inovacijų laboratorija.
Mokiniai sužinojo, kur dabar labiausiai naudojamos virtualios ir papildytos realybės ir hologramų technologijos, kokie įrenginiai naudojami, kokia programinė ir techninė įranga reikalinga ir kas prognozuojama 2020 metais.Plačiau...
__________________________

 

4b mokinė Vytautė Brimerytė (mokytoja Greta Višumirskaitė) ir 1c klasės mokinė Adelė Stoncelytė (mokytoja Grėtė Vaišnorienė) dalyvavo Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurse „Žodžiai iš vaiko širdies“ II etape, kuris vyko Vilniaus „Žiburio“ pradinėje mokykloje.
Džiaugiamės mokinėmis ir dalinamės teigiamomis emocijomis.


__________________________

 

Dailės parodos
10a klasės mokinių reljefų paroda „Zodiako ženklas“
7a ir 7b klasių mokinių reljefų paroda „Portretas pagal Senovės Egipto meną“
Skulptūros mokytoja Laima Bazienė.7b klasės mokinių darbai Australijos aborigenų meno tematika.
Mokytoja Jurgita Sprindžiūnienė.

Plačiau...
__________________________

 

Sausio 13–18 d. dienomis gimnazijos mokinių grupė ir mokytojai (anglų kalbos mokytoja Aušrelė Pranculienė ir istorijos mokytojas Regimantas Jasiūnas) dalyvavo Erasmus+ projekto LITTLE ACTIONS FOR ACTIVE CITIZENSHIP mokymo ir mokymosi veiklose Manavgato mieste, Turkijoje. Tai jau antrasis projekto dalyvių - lietuvių, vengrų, italų, ispanų ir turkų - susitikimas po pažinties Vengrijoje.
Susitikimo tikslas - aptarti projekto veiklų įgyvendinimo planą, įgyti žinių ugdant(is) atsakingo vartotojo požiūrį į maistą, valgymo kultūrą, žalingus įpročius, pasidalinti gerąja patirtimi ugdant sveiką ir neturinčią žalingų įpročių kartą. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas saugaus ir sveiko Europos piliečio ugdymui ir ugdymuisi.


Plačiau...
__________________________

 

Vilniaus miesto mero kvietimas
Kaip ir kiekvienais metais, Vilniaus miesto meras, kartu su Švietimo, kultūros ir sporto departamentu, kviečia dalyvauti šių metų jaunimo eisenoje „Lietuvos valstybės keliu“!
Suburkite mokyklos bendruomenę ir Vasario 16-ąją, 10 val., susirinkime į Vilniaus Katedros aikštę, kur nešini trispalvėmis ir Jūsų mokyklų vėliavomis bei būgnais ir kitais mušamaisiais, žygiuosime Vilniaus senamiesčio gatvėmis ir su pakilia nuotaika švęsime Vasario 16-ąją.
Vilniaus miesto mero kvietimas į jaunimo eiseną
Iki reikia 2019-02-13 d. 17 val. užpildyti trumpą apklausą: https://goo.gl/forms/ePqJN6GnXeXIwvQ23, dėl dalyvavimo eisenoje.

__________________________

 

Tuskulėnų gimnazijos pradinukų komanda užėmė II vietą Lietuvos mokyklų žaidynių šachmatų finalinėse varžybose. Komanda - Benediktas Šatkauskas (3d), Paulius Žilanus (4d), Edgar Rubekin (4b), Beatričė Paknytė (4d).
Vasario 2 d. Druskininkuose vykusiose varžybose dalyvavo 21 komanda iš visos Lietuvos. Varžybos buvo vykdomos 7 ratų šveicariška sistema (10 min. + 5 s.). Užimtos vietos nustatomos pagal didžiausią komandos surinktų taškų skaičių. Komanda apdovanota taure, diplomais, medaliais, žaidynių marškinėliais.
Papildomu prizu apdovanota Beatričė Paknytė, nugalėjusi visas septynias savo varžoves.
Sveikiname!__________________________

 

Vadovaujantis mokinių sergamumo registravimo duomenimis, nuo vasario 5 iki vasario 8 d. gimnazijoje tęsiamas karantinas dėl Gripo epidemijos.
Nesergantys mokiniai namuose dirba savarankiškai. Mokytojai užduotis pateikia TAMO dienyne. Į mokyklą grįžtame pamokoms vasario 11 d., pirmadienį.
Gimnazijos administracija

__________________________

 

Vadovaujantis mokinių sergamumo registravimo duomenimis gimnazijoje nuo sausio 31 d. iki vasario 3 d. (imtinai) skelbiamas KARANTINAS dėl Gripo epidemijos.
Tėvelių prašome imtis mokinių saugumo namuose ir gripo epidemijos metu laikytis nustatyto higienos režimo. Mokiniai nesergantys, bet nelankantys pamokų, užduotis ras TAMO dienyne. Į mokyklą grįžtame pamokoms pirmadienį - vasario 4 d. 
Būkim sveiki!
Gimnazijos administracija

__________________________

 

Gruodžio 9–15 dienomis Palma de Mallorca mieste, Ispanijoje vyko pirmasis partnerių susitikimas.
Susitikimo tikslas - aptarti projekto įgyvendinimo planą, įgyti žinių ugdant(is) atsakingo vartotojo požiūrį, pasidalyti gerąja patirtimi ugdant atsakingą vartotoją. Susitikimo metu projekto partneriai aptarė svarbiausius projekto klausimus, planavo projekto veiklą dvejiems metams, aptarė siektinius rezultatus.
Susitikimo metu išrinktas projekto logotipas, aptartos veiklos, kurios bus įgyvendinamos susitikime 2019 m. balandžio mėnesį Lietuvoje, sukurtas projekto tinklalapis. Dalyviai įgijo žinių bei įgūdžių apie apie pilietiškumą atsakingo vartojimo srityje, dalyvaudami teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose.Plačiau...
__________________________

 

Sausio 29 dieną Tuskulėnų gimnazijoje vyko 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso „Žodžiai iš vaiko širdies" I atrankos etapas.
Susirinkusius meninio skaitymo konkurso dalyvius, mokytojus ir svečius pasveikino gimnazijos jaunučių choras (mokytoja Laura Žaliumaitė) bei TG Kids ir TG Junior šokių kolektyvai (mokytoja Diana Paunksnytė). Skaitovus vertino meninio skaitymo konkurso komisija: aktorė, gimnazijos teatro mokytoja Marija Petravičiūtė, mokyklos direktorė Daiva Pilukienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Dirginčienė.
Džiaugiamės mokinių pasiruošimu bei eilėraščių pasirinkimu. Sveikiname konkurso laureates 1c klasės mokinę Adelę Stoncelytę (mokytoja Grėtė Vaišnorienė) ir 4b klasės mokinę Vytautę Brimerytę (mokytoja Greta Višumirskaitė) bei linkime joms sėkmės II meninio skaitymo konkurso etape, kuris vyks Vilniaus „Žiburio" pradinėje mokykloje vasario 5 dieną.
Konkursą organizavo pradinių klasių mokytojos Gintarė Pranaitienė, Daiva Vaišvilienė, Rima Černiauskinenė ir Vida Baublytė.Plačiau...
__________________________

 

Nauji tarptautiniai Erasmus+ projektai
2018–2020 m. m. - gimnazijoje vykdomi du nauji Erasmus+ programos projektai: LITTLE ACTIONS FOR ACTIVE CITIZENSHIP ir LET‘S STOP CONSUMPTION FRENZY.
Erasmus+ KA2 - bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais. Europos Sąjungos vykdomų projektų veiklos yra finansuojamos Europos Sajungos ERASMUS+ programos.
Tarptautinių projektų veiklos padės mokiniams ir pedagogams bendrauti bei bendradarbiauti, kurti ir dalintis. Bus siekiama, kad mokiniai ir pedagogai įgytų tarptautinės patirties bendradarbiaudami bei mokydamiesi vieni iš kitų, ugdytųsi kūrybiškumo, inovatyvumo, darbo komandoje, problemų sprendimo, kritinio mąstymo kompetencijas. Įvairios projekto veiklos bei jų metu įgytos žinios bus neįkainuojama patirtis mokiniams bei pedagogams.
Projektų tikslinės grupės: 15-18 metų mokiniai, mokytojai, tėvai, bendruomenė.
Projektų bendravimo kalba - anglų kalba.
Projektų trukmė - 2018 m. rugsėjo 1 d. - 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Plačiau...

2018 m. spalio 23-27 dienomis Békéscsabos mieste, Vengrijoje vyko pirmasis Erasmus+ mokyklų strateginės partnerystės projekto LITTLE ACTIONS FOR ACTIVE CITIZENSHIP partnerių susitikimas.
Susitikimo tikslas - aptarti projekto įgyvendinimo planą, plėtoti demokratinio bei socialinių teisių, išteklių naudojimo efektyvumo, ekonomikos, saugumo ir sveikatos ugdymo principų taikymą bei skatinti suvokimą apie Europos paveldą.
Susitikimo metu išrinktas projekto logotipas, aptartos veiklos, kurios bus įgyvendinamos susitikime 2019 m. sausio mėnesį Turkijoje, sukurtos projekto eTwinning ir Facebook paskyros. Dalyviai įgijo žinių bei įgūdžių apie demokratinį bei socialini

Previous page: Naujienos
Next page: Gimnazija