Naujienos


Parama gimnazijai

Gerbiami bendruomenės nariai,
Nuoširdžiai Jums dėkojame už ankstesnę paramą ir prašome šiais metais pervesti iki 2% 2017 metų savo pajamų mokesčio Vilniaus Tuskulėnų gimnazijai, kuri prisideda prie Jūsų vaikų nuolatinio augimo, tobulėjimo, kūrybinių ir intelektualinių gebėjimų ugdymo.

Gauta parama buvo skirstoma pagal gimnazijos tarybos patvirtintus prioritetus: bendrų patalpų remontui, vidaus erdvių kūrimui, mokinių skatinimui, renginių organizavimui. Išsamią ataskaitą rasite  2% parama.

Gautą paramą planuojama skirti:
• bendrų patalpų remontui (3 a. koridoriai),
• poilsio zonų koridoriuose papildymui,
• vidinio gimnazijos kiemo aptvėrimui,
• aktų salės scenos apšvietimui ir garso aparatūrai.

Prašymą mokesčių inspekcijai galima pateikti iki 2018 m. gegužės 2 d.

Nusprendę skirti savo sumokėto pajamų mokesčio dalį (1-2 proc.) Tuskulėnų gimnazijai, įrašykite šiuos rekvizitus:
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) - 191865196;
Paramos gavėjo pavadinimas - VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS PARAMOS IR LABDAROS FONDAS;
Prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis -1.0 proc. arba 2.0 proc.
Mokestinis laikotarpis - 2017 metai.

Iš anksto dėkojame už suteiktą paramą.
Gimnazijos taryba

__________________________

 

__________________________

 

Priėmimas į gimnaziją

2018-2019 m. m. mokiniai į Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos 1-12 klases bus priimami iš viso Vilniaus miesto. Gimnazijai nėra priskirta aptarnavimo teritorija.
Priėmimas bus vykdomas konkurso/atrankos būdu. Norintys mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje prašymus patiekia per bendrą e. sistemą.
Prašymai mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje priimami nuo 2018 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. tik elektroniniu būdu prisijungus www.vilnius.lt/mokykla. Meninio ugdymo kryptį (dailės arba scenos menų) nurodykite el. prašymo formos skiltyje „specifiniai pageidavimai“.
Iki 2018 m. kovo 31 d. kandidatai gimnazijos priėmimo komisijai pateikia:
1. Nustatyto pavyzdžio prašymą dalyvauti mokinių meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo meninio ugdymo programą vertinime. Prašyme privaloma nurodyti vieną pasirinktą meninio ugdymo kryptį (dailės arba scenos menų).
2. Mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio ar I ir II trimestro įvertinimus.
3. Praėjusių (2016-2017 m. m.) ir šių mokslo metų (2017-2018 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių meninių krypčių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I-III vietos) diplomų kopijas.
4. Dokumentų, patvirtinančių meninės krypties neformaliojo švietimo įstaigos būrelių lankymą, kopijas.
Šiuos dokumentus pateikti el.paštu rastine@tuskulenai.lt arba pristatyti į gimnazijos raštinę (nuo 9.00 val. iki 15.00 val.)
Kandidatų motyvacijos mokytis ir gebėjimų patikrinimas ir vertinimas vykdomas balandžio 4-6 d.
Balandžio 4-5 d. - vertinami kandidatai į 1-4 kl. (tikslią vertinimo dieną ir laiką paskelbsime kovo 27-28 dienomis).
Balandžio 6 d. - vertinami kandidatai į 5-8 ir I-IV gimn. kl.
Vertinimo trukmė:
1. Kandidatams į 1 kl. - 2 x 30 min.
2. Kandidatams į 2-4 kl. - 2 x 45 min.
3. Kandidatams į 5-8 ir I-IV gimn. kl. - 1,5-2 val.
Kandidatas, pasirinkęs dailės kryptį, į vertinimą atsineša A3 formato popieriaus lapą ir piešimo priemones (spalvotus pieštukus, flomasterius, kreideles ir kt.). Kandidatas, pasirinkęs scenos menų kryptį, atsineša lengvą avalynę persiauti (šokių bateliai, sportinė avalynė).

MOKINIŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOJE ĮVERTINIMO TVARKA

Prašymo dėl motyvacijos vertinimo forma

__________________________

 


Festivalio nuostatai
__________________________

 

Kviečiame aplankyti skulptūros darbų parodas:
10a ir 10b klasių mokinių reljefų paroda „Zodiako ženklas“ ir 8a klasės mokinių reljefų paroda „Baltų ženklai“.
Skulptūros mokytoja Laima Bazienė.
__________________________

 

Kovo 16 d. 6d klasės mokiniai (klasės auklėtoja Laura Brazionytė) išklausė Telia atstovo patarimų, kaip saugiai ir protingai elgtis internete, apsaugoti privačius duomenis, apsiginti nuo patyčių skaitmeninėje erdvėje. Tai Telia iniciatyva „Augu internete“, kurios tikslas - patarti ir edukuoti interneto saugumo klausimais tėvus, mokytojus ir visus, kurie „auga“ internete.
Plačiau apie iniciatyvą...


__________________________

 

Atnaujinta gimnazijos Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka.

__________________________

 

Kovo 19-23 d. gimnazijoje vyksta Gamtos mokslų savaitė, skirta plačiau susipažinti su gamtos mokslais Lietuvoje.
Savaitės renginiai

__________________________

 

Tuskulėnų gimnazijos šokių komanda TG Juniors tarptautiniame šokių konkurse „SHOCK 2018“ Kėdainiuose Show dance pradedančiųjų kategorijoje užėmė I vietą.
Sveikiname!
Šokio mokytoja Diana Paunksnytė.


 

XII-oje Vilniaus miesto gamtos mokslų olimpiadoje Ieva Šapokaitė (6d kl.) ir Beata Pesliakaitė (6b kl.) užėmė II vietą. Olimpiadą organizavo Lietuvos biologijos mokytojų asociacija.
Biologijos mokytoja Rima Vitkauskienė.


 

XXV Lietuvos mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiados 10-11 kl. Vilniaus miesto etapo meninio skaitymo konkurse gimnazijai atstovavo Edita Kovaliova (11a kl.).
Olimpiada vyko Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje.
Rusų kalbos mokytoja Liubov Valinčienė.

Aistė Dirginčiūtė (8a kl.) jau antrą kartą tapo parodos - konkurso „R. Roždestvenskis ir „šestidesiatnikų poetinis pasaulis“ laureate. Paroda - konkursas vyko Rusų dramos teatre. Tai respublikinis projektas „Atviros kultūriniam paveldui daugiakultūrinėje visuomenėje asmenybės ugdymas per rusų literatūrą ir jos sąsają su Lietuvos kultūra“.
Projekte ir parodoje taip pat dalyvavo Povilo Paulausko, Sesilės Balkevičiūtės ir Giedrės Klimkaitės (9a kl.) darbai.
Rusų kalbos mokytoja Liubov Valinčienė.

 

Nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse gimnazijoje savo amžiaus grupėse daugiausiai taškų surinko Aldas Lenkšas (8a kl.), Tomas Chmelevskis (Ic gimnazijos kl.) ir Tilius Valančiūnas (IIb gimnazijos kl.). 

9c klasės mokiniai Tomas Chmelevskis, Povilas Lekarauskas, Ieva Nastulevičiūtė, Ugnius Pelėda, Ugnius Prusevičius ir Darija Sumenkova atstovavo mūsų gimnazijai tarpmokyklinė chemijos viktorinoje „Chemija aplink“ Vilniaus Radvilų gimnazijoje.
Chemijos mokytoja  Eglė Galkauskienė. 

Gimnazijos 5-10 klasių mokiniai dalyvavo bendrojo lavinimo mokyklų 5-12 klasių mokinių integruotame respublikiniame matematikos ir informacinių technologijų piešinių konkurse PIEŠINYS = MATEMATIKOS UŽDAVINYS. Šių metų tema: „Matematikos uždavinys Lietuvos 100-mečiui“.
Matematikos mokytoja Jadvyga Jachimovič, informacinių technologijų mokytojos Regina Maigienė ir Renata Pileckaja.

Nacionalinio informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ II etape tarp 50 geriausių Lietuvos moksleivių:
Andrius Paulauskas (9 kl.) - 35 vieta,
Beatričė Kregždaitė (10 kl.) - 37 vieta.
Tarp 30 geriausių Vilniaus miesto moksleivių:
Andrius Paulauskas (9 kl.) - 13 vieta,
Beatričė Kregždaitė (10 kl.) - 14 vieta.
Informacinių technologijų mokytoja Regina Maigienė.

__________________________

 

Paroda - konkursas „Lietuva iš arti ir iš toli“
Vasario 5 - kovo 18 dienomis gimnazijoje vyko tarptautinė pradinių klasių mokinių darbų paroda - konkursas „Lietuva iš arti ir iš toli“.
Konkurse iš viso dalyvavo 26 mokyklos iš visos Lietuvos. Džiugu, kad mus pasiekė ir darbai iš Lenkijos Punsko pagrindinės mokyklos. Lietuvos mokyklų darbai atkeliavo iš Kėdainių, Šalčininkų, Akmenės r., Pakruojo, Kupiškio, Jonavos, Plungės, Tauragės r. , Šilalės, Švenčionių, Trakų, Kauno, Vilniaus bei kitų miestų ir rajonų. Konkurse dalyvavo 112 vaikučių darbai ir 47 mokytojai.
Džiaugiamės visais konkursantų darbais ir didžiuojamės, kad turime tiek daug kūrybiškų vaikučių ir aktyvių mokytojų.
Parodos-konkurso „Lietuva iš arti ir iš toli“ nugalėtojai:
1. Elzė Žukaitė, 9 m. „Po gimtinės saule“ (mokytoja Rūta Filončikienė), Vilniaus VGTU inžinerijos licėjus;
2. Astijus Giržutas, 9 m. „Mano gimtinė“ (mokytoja Rita Smailienė), Tauragės r. Skaudvilės gimnazija;
3. Diana Janušaitė,10 m. „Gimtieji namai“ (mokytoja Rita Smailienė), Tauragės r. Skaudvilės gimnazija;
4. Einius Aleksandras Nikiforovas, 8 m. „Gedimino sapnas“ (mokytoja Jolanta Petkevičienė), Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija;
5. Gabrielė Stoškutė, 9 m. „Švėkšnos bažnyčia“ (mokytoja Virginija Karužienė), Vilniaus „Ryto“ progimnazija;
6. Raigardas Trimirka, 6 m. „Mes už Tėvynę“ (mokytoja Augenija Višinsienė), Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginsio gimnazija;
7. Gabrielė Betingytė, 7 m. „Lietuva tu brangi“ (mokytoja Augenija Višinsienė), Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginsio gimnazija;
8. Augustas Stančikas, 6 m. „100 balionėlių Lietuvos gimtadieniui“ (mokytoja Dolita Luotienė), Vilniaus VšĮ „Saulės“ privati gimnazija;
9. Dovydas Norus, 11 m. „Su sesule keliaujame į Lietuvos gimtadienį drauge“ (mokytoja Dolita Luotienė), Vilniaus VšĮ „Saulės“ privati gimnazija;
10. Tautvydas Bložė, 10 m. „Lietuvos kelias“ (mokytoja Deimantė Navakienė), Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija;
11. Ugnė Gritėnaitė, 10 m. „Parnešk mane namo“ (mokytoja Elona Vizgirdienė), Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija;
12. Augustė Ginelevičiūtė, 10 m. „Mano Tėvynė - Karaliaus Mindaugo gimtinė“ (mokytoja Jurgita Vaitiekūnienė), Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla;
13. Gabrielė Karčiauskaitė, 3 kl. „Mano Lietuva“ (mokytoja Aldona Zdanavičienė), Lenkijos Punsko pagrindinė mokykla;
14. Austėja Varnelo „Gedimino pily trispalvė“ (mokytoja Danguolė Vaškinėlienė), Švenčionių pradinė mokykla;
15. Ioris Sato 9 m. „Vilnius šviesoje“ (mokytoja Jolanta Breivienė), Vilniaus Fabijoniškių mokykla.

Dalyvių pažyma

Plačiau...

__________________________

 

5b klasės mokiniai (klasės auklėtoja Liubov Valinčienė) dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Lietuvos valstybės simboliai“ Tuskulėnų rimties parko memorialiniam komplekse. Edukacija skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.__________________________

 

Kovo 9 dieną Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos mokiniai šventė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną muzikos festivalyje „Dainuoju Lietuvai“.
Festivalį pradėjo jaunučių choras, tęsė jaunių choras bei 5-12 klasių mokiniai, o finale nuskambėjo bendra daina, kurią dainavo visi dalyviai.
Festivalio vedėjai: Barbora Androsaitė (7b kl.) ir Augustas Vėlavičius (7b kl.).
Solistai: Deimantė Kovaliovaitė (7b kl.), Augustas Vėlavičius (7b kl.), Albertas Valerijus Vinkovsis (7b kl.), Urtė Tuklerytė (5b kl.), Barbora Beinoraitė (5b kl.).
5-6 klasių choro dirigentas Džiugas Jurgelevičius (5c kl.).
Sutartinių ciklą atliko: Julija Bakševičiūtė (9a kl.), Agnė Pilypaitė (8a kl.), Eimantas Žižliauskas (11a kl.), Simonas Navasaitis (10b kl.).
Muzikos mokytoja Laura Žaliumaitė.
Fotografai: mokytojas Gražvydas Kaškelis ir Matas Berniūnas(10a).Plačiau...
__________________________

 

Kovo 2 dieną Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje vyko antrus metus organizuojamas respublikinis šokių konkursas „Jump 2018“. Konkurso orgaznizatorė šokio mokytoja Diana Paunksnytė.
Scenoje pasirodė virš 300 dalyvių iš įvairių Lietuvos miestų. Konkurso dalyviai varžėsi amžiaus ir šokio stilių kategorijose, pelnė įvairias nominacijas.
Mūsų gimnazijos komanda TG Kids buvo išrinkta geriausia 1-4 klasių kategorijoje, o TG Juniors pelnė geriausių Show dance kategorijos taurę. Sveikiname!


Plačiau...
__________________________

 

8a klasės mokinės Greta Urbanavičiūtė, Margarita Kalesnykaitė ir Rusnė Grinkevičiūtė pristatė projektą „Žmonės, garsinantys Lietuvą“. Garsių žmonių portretais taip pat dalinosi 8a klasės mokiniai: Aiva Ališauskaitė, Ilzė Berkelytė, Melita Danilaitytė, Aistė Dirginčiūtė, Aldas Lenkšas, Paulius Motiejūnas, Olegas Polonskis, Lukas Suchodolski. Klasės vadovė Loreta Keršytė.


__________________________

 

Kovo 8 dieną Jorigis Jasiūnas (9a) ir Vilnė Kundrotaitė (11a) dalyvavo respublikinėje bendrojo lavinimo mokyklų 9-12 klasių mokinių kūrybinių ir tiriamųjų darbų konferencijoje „Skaityti - tai sėdėti ant pasaulio stogo“. Mokinius paruošė lietuvių kalbos mokytoja G.Rutkauskaitė.
Konferencija vyko Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Jorigis Jasiūnas skaitė pranešimą tema: „Filmai leidžia stebėti, knyga - pajusti“, Vilnė Kundrotaitė pristatė pranešimą tema: „Moteris K. Donelaičio poemoje „Metai“.
Iš konferencijos visi grįžo kupini naujų įspūdžių, literatūrinės patirties, apdovanoti grožinės literatūros knygomis.
__________________________

 

Gimnazijoje vyko Meninio skaitymo konkursas. Jame dalyvavo 5-8 klasių mokiniai.
Iš 5-ų klasių geriausiai pasirodė Amandas Makarovas (5d), iš 6-8 klasių Greta Urbanavičiūtė (8a). Į miesto konkursą atstovauti mokyklai siųsta Aistė Dirginčiūtė (8a), padeklamavusi Maironio eilėraštį „Tėvynės dainos“ ir su klasės drauge jį papildžiusi liaudies dainos melodija.

Plačiau...
__________________________

 

Ugdymo karjerai renginiai

Kovo 6 dieną aktų salėje vyko studijų VILNIAUS KOLEGIJOJE PRISTATYMAS.
10-12 klasių moksleiviai sužinojo apie studijų galimybes visuose Vilniaus kolegijos fakultetuose, stojimo balų skaičiavimą ir absolventų įsidarbinimo statistiką.
Vilniaus kolegija užima antrą vietą Lietuvoje po Vilniaus Universiteto pagal studijų kokybę!


 

Tuskulėnų gimnazija bendradarbiauja su Vilniaus Dailės akademija. Mūsų absolventai beveik kasmet papildo šios aukštosios mokyklos studentų gretas.
Kovo 7 dieną į mūsų gimnaziją atvyko Vilniaus dailės akademijos UNESKO Kultūros vadybos ir politikos katedros atstovai ir pristatė VDA studijų programas. 10-12 klasių moksleiviai susidomėję klausėsi ir uždavė klausimus.


__________________________

 

Tradiciniai gimnazijos pradinukų renginiai

Vasario 13 d. pradinukai šventė Užgavėnes. Vaišinosi blynais, dėvėjo Užgavėnių kaukes ir mokyklos kieme vijo žiemą.Plačiau...

 

Kovo 2 dieną gimnazijoje vyko pradinukų Kaziuko mugė.Plačiau...
__________________________

 

__________________________

 

__________________________

 

Vasario 16 d. Tuskulėnų gimnazijos jaunių choras dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo koncerte, kuris vyko Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekso Konferencijų salėje.
Koncerte pasirodė 5-12 klasių choras bei solistai: Urtė Tuklerytė (5b kl.), Beatričė Beinoraitė (5b kl.), Julija Bakševičiūtė ( 9a kl.), Agnė Pilypaitė (8a kl.). Programą sudarė įvairių žanrų ir stilių kūriniai: nuo liaudies dainos, sutartinės, iki modernios dainos Lietuvai.
Muzikos mokytoja Laura Žaliumaitė.__________________________

 

Humanistinės kultūros ugdymas, įgyvendinant meninį projektą KNYGŲ MUGĖ
Vasario 26 - kovo 12 d. projekto darbai darbai eksponuojami IIIa. 2 korpuse.
Sausio - vasario mėn. 7b, 9a ir 9c kl. mokiniai įgyvendino kūrybinį projektą KNYGŲ MUGĖ. Šio projekto sumanytoja lietuvių kalbos mokytoja Giedrė Rutkauskaitė paragino mokinius kūrybingai pažvelgti į perskaitytas knygas. Savo santykį su knyga mokiniai reiškė per meninę veiklą - vaizdo kalbą.
Jaunieji kūrėjai, taikydami įvairias menines technikas, integruodami skirtingų mokomųjų dalykų žinias, turėjo pristatyti pasirinktą literatūros tekstą. Literatūros laukas labai platus, todėl moksleiviai turėjo paaiškinti savo pasirinkimo motyvus, aptarti kūrybinės veiklos procesą, išryškinti darbo pagrindinę mintį. Kalbėdami viešai, diskutuodami mokiniai dalijosi skaitymo pozityviąja patirtimi, ugdėsi kalbos ir kitų gyvenimo veiklos sričių tarpusavio sąsajų suvokimą, gilino kalbinį komunikavimą.Plačiau...
__________________________

 

Kovo 1 d. 7a klasės mokiniai (klasės auklėtoja Audronė Giedraitienė) lankėsi Signatarų namuose, kur 1918 m. vasario 16 d. buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės Aktas.  Mokiniai apžiūrėjo eksponuojamą Akto originalą, sužinojo visą Tautinio atgimimo istoriją.

__________________________

 

​Vasario 20 dieną gimnazijoje apsilankė būsimieji pirmokėliai - „Rūtos", „Ąžuolo" ir „Smalsučių" darželinukai.
Auklėtojas ir jų vaikučius pasitiko mokyklos direktorė Daiva Pilukienė bei būsimos pirmokų mokytojos. Vaikučiai apžiūrėjo mokyklos aktų, sporto bei šokių sales, valgyklą, technologijų, biologijos kabinetus, mokyklos biblioteką bei sveikatos priežiūros specialistės kabinetą.
Vėliau su būsimomis mokytojomis mažieji keliavo į jų kabinetus, kur rašė lentoje, piešė, šoko bei dainavo. Kupini įspūdžių sugrįžo į savo darželius.
Iki susitikimo rugsėjo pirmąją.


Plačiau...
__________________________

 

Vasario 8 dieną Tuskulėnų gimnazijos 10-11 klasių mokinių dalyvavo parodoje „Studijos 2018“, kuri vyko Litexpo parodų rūmuose. Gimnazistai aplankė siūlomas studijų ekspozicijas, klausėsi paskaitų, išbandė šiuolaikines technologijas, susidėliojo ateities kriterijus.
Mokinius lydėjo mokytojai - Adelė Braziulienė ir Algis Jasilionis.__________________________

 

Vasario 1 dieną grupė I gimnazijos klasės mokinių lankėsi VGTU.
Gimnazistai atliko chemijos laboratorinį darbą, dalyvavo paskaitoje ir protmūšyje apie atliekų rūšiavimą.
Chemijos mokytoja Eglė Galkauskienė.

Plačiau...
__________________________

 

5a ir 5b klasių mokinių keramikos darbų paroda „Užgavėnių kaukė“.
Skulptūros mokytoja Laima Bazienė.
__________________________

 

Vasario 6 dieną 6b klasės mokiniai (klasės auklėtoja Diana Builienė) lankėsi Lietuvių kalbos institute. Mokiniai apžiūrėjo „Lituanistikos židinio“ interaktyviąją ekspoziciją „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“. Mokiniai pabuvo ir kalbos archeologais, ir istorikais, ir žodyno sudarytojais, dainavo tarmių karaokę, mokėsi lietuvių gestų kalbos.__________________________

 

Sausio 11 d. gimnazijoje vyko lietuvių kalbos ir literatūros IX olimpiados pirmasis etapas.
Olimpiados pirmojo etapo vertinimo komisija (lietuvių kalbos mokytojos Laura Brazionytė, Adelė Braziulienė, Nijolė Guobienė, Vita Krasauskaitė, Giedrė Rutkauskaitė) geriausiai įvertino Julijos Bakševičiūtės (9a kl.), Nojaus Lesevičiaus (10b kl.), Emilijos Gulbinovič (11b kl.), Kipro Stulginsko (11a kl.) darbus.
Šie mokiniai sausio 25 d. dalyvavo Vilniaus miesto lietuvių kalbos ir literatūros IX olimpiadoje, kuri vyko Vilniaus Gabijos gimnazijoje.

__________________________

 

Sausio-vasario mėn. gimnazijoje galėjome pasigrožėti 8-tų klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Simetrija mene ir matematikoje“.
Parodos tikslas - lavinti mokinių matematinius bei kūrybinius gebėjimus, išmokyti mokinius atpažinti simetriją mus supančiame pasaulyje, mokėti pritaikyti teorines matematikos žinias kasdieniniame gyvenime. Aštuntokai, per matematikos pamoką susipažinę su simetrija, savo žinias įtvirtino per integruotą matematikos ir dailės pamoką.
__________________________

 

Renginiai gimnazijos bibliotekoje
Sausio 24-25 d. 7a klasės mokiniai pradinukams skaitė ištraukas iš  Astrid Lindgren knygos „Pepė Ilgakojinė“.


 

Vasario 28 d. bibliotekoje vyko renginys „Kas yra užgavėnės?“. 7a ir 7c klasių mokiniai pravedė renginį prailgintos grupės pradinukams. Buvo rodomos skaidrės, demonstruojamos kaukės, skaitoma pasaka, sužaistas protmūšis.
5b klasės mokiniai (auklėtoja Liubov Valinčienė) supažindino 3c klasės mokinius (mokytoja Vida Baublytė) su Užgavėnių papročiais, burtais, papasakojo apie Užgavėnių kaukes, valgius.
Renginius bibliotekoje kordinavo bibliotekos vedėja Janina Kažukauskienė ir 7a klasės auklėtoja  Audronė Giedraitienė.
__________________________

 

Sausio 31 d. 9b ir 9c klasių mokiniai (klasių auklėtojos Rita Valatkaitė ir Jadvyga Jachimovič) apsilankė Radvilų rūmų muziejuje.
Mokiniai susipažino su rūmų istorija, apžiūrėjo paveikslų parodą, dalyvavo edukacinėje programoje „Mažieji personažai“, kurioje išbandė originalius spausdinimo būdus, išbandė netipinę raižymo techniką ir atsispaudė vienetinius kūrybos darbus.


Plačiau...
__________________________

 

Dideli šalčiai gali pakoreguoti mokymo įstaigų darbą
Artimiausiomis dienomis sinoptikams prognozuojant šalčius, atkreipiame moksleivių tėvų dėmesį, kad jei oro temperatūra nukrenta iki 20 laipsnių šalčio ar žemiau, į mokyklą gali nevykti pradinukai ir 5 klasių mokiniai. Jei spusteli 25 laipsnių speigas, į mokyklą gali nevykti ir kitų klasių mokiniai, primena Švietimo ir mokslo ministerija.
Mokyklos dirba ir priima vaikus esant bet kokiai temperatūrai, todėl jei pavojus vaikų sveikatai negresia - mokiniai gyvena netoli mokyklos arba juos į mokyklą atveža tėvai - jie turėtų dalyvauti pamokose. Pėsčiomis ar viešuoju transportu į mokyklą per šalčius rekomenduojama nevykti.
Dėl šalčių praleistos mokymosi dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių, vadinasi, už šias dienas nereikia atidirbti vėliau. Taip pat iš mokinių nereikalaujama pateisinimo už pamokas, praleistas dėl šalčių.
Per tokias šaltas dienas, kai mokiniai lieka namie, mokytojai turi konsultuoti mokinius, panaudodami elektronines informavimo priemones. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir elektoriniame dienyne.
Jei į mokyklą atvyksta vienas ar keli mokiniai iš klasės, mokykla atvykusiems turi užtikrinti ugdymo procesą.
Atkreipiame dėmesį, kad vykstant į mokyklą, būtina atkreipti dėmesį ne tik į faktinę, bet ir jutiminę oro temperatūrą konkrečioje vietovėje, įvertinti vėjo žvarbumą.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt

__________________________

 

Tuskulėnų gimnazija minėjo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį

Vasario 15 d. gimnazijos mokinių ir mokytojų, pasidabinusių geltonos, žalios ir raudonos spalvos balionais,  gimnazijos kieme sudaryta širdis, simbolizavo meilę Lietuvai.Plačiau...

 

Vasario mėn. prisimindami ir pagerbdami 1918 metų Vasario 16 dieną pasirašytą Lietuvos Nepriklausomybės aktą, švęsdami savo valstybės atkūrimo šimtmetį, per lietuvių kalbos pamokas tapome signatarais ir pasirašėme IŠTIKIMYBĖS LIETUVAI AKTĄ. Šią prasmingą akciją sumanė Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos bendruomenė. Šioje pilietinėje akcijoje dalyvavo 54 Vilniaus miesto mokyklos, signatarais tapo 8971 moksleivis.
Vasario 15 dieną lietuvių kalbos mokytoja Giedrė Rutkauskaitė kartu su savo auklėtiniais, 9a klasės mokiniais Sesile Balkevičiūte, Gabija Blaževičiūte, Jorigiu Jasiūnu ir Oskaru Sadausku, dalyvavo Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje vykusioje SIGNATARŲ ŠVENTĖJE. Šios šventės svečiai - gydytojas Kęstutis Petrulis, 1918 m. Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Alfonso Petrulio vaikaitis, ir istorijos mokslų daktarė Vilma Bukaitė - priminė visiems mums signatarų nuveiktų darbų prasmę kuriamai Lietuvos valstybei.​


Plačiau...

 

Vasario 15 d. 4a ir 4b klasių mokiniai (mokytojos Rūta Gerasionienė ir Danguolė Vieniuvienė) dalyvavo Lietuvos 100-mečiui skirtame renginyje Vilniaus centrinėje bibliotekoje. Į dangų pakilo 100 trispalvių balionų! 

Vasario 14 dieną Tuskulėnų gimnazijos teatras gimnazijos bendruomenei pristatę Lietuvos Nepriklausomybės 100-osioms metinėms skirtą premjerą „Barbora Radvilaitė“. Pagal Juozo Grušo dramą ir poetės Juditos Vaičiūnaitės eiles scenarijų sukūrė ir spektaklį režisavo teatro mokytoja Rasa Ercmonienė-Varnė.Plačiau...


Vasario 13 d. pradinių klasių mokiniai šokiu sveikino Lietuvą su valstybės atkūrimo šimtmečiu. Su sukurtu video klipu dalyvaujame prezidentės D. Grybauskaitės projekte Vasario 16-tąją švesk linksmai ir išradingai“.

Video klipas

 

Mokiniai kūrybingai ir išradingai ruošėsi Lietuvos 100-mečiui.

__________________________

 

Vasario 6 dieną gimnazijos mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Mokausi iš kino“.
Kino teatre „Pasaka“ 5-7 klasių mokiniai žiūrėjo edukacinį filmą „Gerumo stebuklas", 8-9 klasių mokiniai žiūrėjo edukacinį filmą „Mari istorija“. Mokinius lydėjo klasių auklėtojos.

__________________________

 

__________________________

 

__________________________

 

Vasario 14 d. 13 val. aktų salėje Tuskulėnų gimnazijos teatro spektaklis „BARBORA RADVILAITĖ“ pagal Juozo Grušo dramą ir Juditos Vaičiūnaitės eiles skirtas Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui.
BARBORA RADVILAITĖ - Emilija Dudonytė
ŽYGIMANTAS AUGUSTAS - Lukas Rakštelis
RADVILA JUODASIS - Ąžuolas Sakalauskas
RADVILA RUDASIS - Linas Simonaitis
BONA SFORCA - Salomėja Petručionytė
PAPAGODA - Mindaugas Zakarka
PONAS TVARDOVSKIS - Ignas Povilavičius
ELŽBIETA - Marija Bočiarovaitė
JUOKDARYS I - Simonas Šaltenis
JUOKDARYS II - Robertas Buila
ARKIVYSKUPAS DZIERZKOVSKIS - Deividas Karklelis
GYDYTOJAS - Linas Kairys
DAILININKAS Guido Reni - Marius Dunovski
DAILININKAS Alessandro Turchi - Ernestas Pliugžma
BARBOROS TARNAITĖ 1 - Dovilė Sakalauskaitė
BARBOROS TARNAITĖ 2 - Justina Beinoraitė
BONOS TARNAITĖ 3 - Karina Gadlijauskaitė
BONOS TARNAITĖ 4 - Ilona Mikoleikaitė
Scenarijaus autorė ir režisierė - Rasa Ercmonienė-Varnė
Šokių konsultantė - Diana Paunksnytė

__________________________

 

Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Ir knyga mane augina“ III etapas
Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje vyko Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Ir knyga mane augina“ III etapas.
Į renginį susirinko 28 dalyviai iš įvairių miesto mokyklų. Skaitovus, jų mokytojus ir svečius sveikino mūsų gimnazijos direktorė Daiva Pilukienė, jaunučių choras, dainavo mokinės Urtė Tuklerytė ir Julija Bakševičiūtė. Mažuosius Vilniaus miesto skaitovus vertino teatro ir kino režisierius Justinas Lingys, Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė Alma Balnienė ir Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos direktorė Daiva Pilukienė.
1-2 klasių grupėje nugalėtojais tapo:
Vilniaus Lazdynų mokyklos mokinė Anastasija Apolevič (mokytoja Rita Karnuševičienė);
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokinė Dova Dyšaitė (mokytoja Ramutė Verbylė);
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos mokinys Ąžuolas Račinskas (mokytoja Edita Petraitytė);
Vilniaus „Aušros“ mokyklos-darželio mokinė Saulė Marcinkevičiūtė (mokytoja Dalė Barišauskienė);
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos mokinė Ieva Budrytė (mokytoja Edita Petrikienė);
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos mokinė Rusnė Savickaitė (mokytoja Birutė Blažienė);
VGTU inžinerijos licėjaus mokinė Marija Filončikaitė (mokytoja Renata Biveinienė).
3-4 klasių grupėje nugalėtojais buvo paskelbti:
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos mokinys Daniel Černiavski (mokytoja Dangira Petkevičienė);
Vilniaus pradinės mokyklos „Žirniukas“ mokinė Liepa Budrytė (mokytoja Aušra Krukonienė);
Vilniaus „Santaros“ progimnazijos mokinė Simona Pociūtė (mokytoja Sigita Karkliuvienė);
Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijos mokinė Greta Skodžiūtė (mokytoja Vilija Dirsienė;
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos mokinė Greta Pinelytė (mokytoja Elona Vizgirdienė);
Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos mokinė Jorūnė Kožemiakinaitė (mokytoja Jolita Šimkienė);
Vilniaus „Genio“ progimnazijos mokinė Marija Gegužytė (mokytoja Ligita Cibulskienė).
Sveikiname nugalėtojus!
Konkursas padovanojo gražių akimirkų, jo dalyviams ir visiems klausytojams.

Plačiau...
__________________________

 

Vasario 2 dieną Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos aktų salėje vyko 5-ų klasių mokinių mokyklinės gatvės šokių varžybos „Street Dance Rhythm - 2018“.
Sulaukėme svečių iš Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos, Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos ir Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos.
Penktų klasių mokiniai šauniai pasirodė varžybose ir buvo apdovanoti medaliais, o geriausieji taurėmis.
Sveikiname!
Šokio mokytoja Diana Paunksnytė.__________________________

 

Sausio 24 dieną 8a klasės mokiniai (klasės auklėtoja Loreta Keršytė ir dailės mokytoja Jurgita Sprindžiūnienė) lankėsi VDA.
Mokiniai susitiko ir susipažino su įstaigos darbuotojais, kurie papasakojo apie įvairias menų specialybes ir parodė ten veikiančias dirbtuves.
Mokiniai VDA parodų salėje „Titanikas“ aplankė Tuskulėnų gimnazijos dailės mokytojos Eglės Gineitytės darbų parodą „Naktis prasideda vidurdienį“.


Plačiau...
__________________________

 

Sausio 24 d. mūsų gimnazijoje vyko akcija - „ BŪK MATOMAS“.
Ši akcija skirta spręsti kasmetinę tamsaus paros meto problemą - vakarais gatvėse vaikai yra tiesiog nematomi.
Pradinių klasių mokiniams buvo dekoruojami viršutiniai drabužiai specialia šviesą atspindinčia plėvele. Toks atšvaitas niekada nepasimes, o tai pat net ir pagyvins viršutinius rūbus.Previous page: Naujienos
Next page: Gimnazija