Naujienos


PRATĘSTAS PRAŠYMŲ MOKYTIS VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOJE
2020-2021 M. M. PRIĖMIMO LAIKAS

Pageidaujantys mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje iki 2020 m. balandžio 17 d. galite pateikti prašymus per elektroninę sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt
Prašymai dalyvauti mokinių meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo ugdymo menu programą vertinime priimami taip pat iki balandžio 17 d.

__________________________

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOJE TVARKA
Nuo kovo 30 d. ugdymo procesas bus vykdomas nuotoliniu būdu remiantis UGDYMO(SI) PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMO VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOJE TVARKA.

Nuotolinis mokymas organizuojamas per TAMO dienyną, todėl visa informacija ir tėvams, ir mokiniams skelbiama tik el. dienyne.
Mokiniai privalo kiekvieną dieną prisijungti prie TAMO dienyno, perskaityti pateiktą informaciją ir atlikti nurodytas užduotis.
Tėvai privalo informuoti (TAMO arba el. paštu) klasių vadovus apie vaiko ligą ir negalėjimą dalyvauti ugdymo procese.

VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

__________________________

 

PRIĖMIMAS į gimnaziją 2020-2021 mokslo metams

Nuo 2020 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. per elektroninę sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt galite pateikti prašymus mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje.
Kandidatai, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. norintys mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje, privalo dalyvauti meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo ugdymo menu programą įvertinime.
Iki 2020 m. kovo 31 d. kandidatai gimnazijos priėmimo komisijai pateikia:
1. Nustatyto pavyzdžio prašymą dalyvauti mokinių meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo ugdymo menu programą vertinime.
Prašymo forma
Prašyme privaloma nurodyti pasirinktą meninio ugdymo kryptį (dailės arba scenos menų). Užpildytą prašymą atsiųsti el. paštu rastine@tuskulenai.lt.
2. Mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio ar I ir II trimestro įvertinimus.
3. Praėjusių (2018-2019 m. m.) ir šių mokslo metų (2019-2020 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių meninių krypčių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I-III vietos) diplomų kopijas.
4. Dokumentų, patvirtinančių meninės krypties neformaliojo švietimo įstaigos būrelių lankymą, kopijas.

MOKINIŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOJE 2020-2021 M.M. ĮVERTINIMO TVARKA

__________________________

 

DĖL SKAITMENINIŲ TECHNOLOGIJŲ ADMINISTRATORIAUS KARANTINO METU
Mokytojus ir mokinius skaitmeninių technologijų naudojimo klausimais konsultuoja gimnazijos IKT inžinierius Robertas Stauskas el. paštu: robertas@tuskulenai.lt
Nuo 8.00 iki 16.00 val. galima teirautis telefonu +37067178950.

__________________________

 

ELEKTRONINIAI MOKYMO(SI) ŠALTINIAI

Skaitmeninės priemonės, skirtos nuotoliniam mokymui
Failas atsiųsti

Ugdymo sodas
EMA
EDUKA

egzaminatorius.lt
studijoms.lt
mokslincius.lt
vaizdopamokos.lt
Mokymosi objektai gimnazijoms
šaltiniai.info

Jaunieji gamtos reindžeriai: gamtosreindzeris.lt
TEV kompiuterinis užduočių rinkinių konstruktorius KURK
TEV skaitmeniniai vadovėliai (karantino metu nemokami)
Kūrybinės teatro ir muzikos užduotėlės visai šeimai: Ką veikti namuose
Mokinių testavimo sistemą eTest.lt
#Mokykla su LRT (5-6 kl.)
#Mokykla su LRT (7-8 kl.)
#Mokykla su LRT (9-10 kl.)
#Mokykla su LRT (11-12 kl.)


Gimtosios kalbos pagrindai: mokovas.wordpress.com
Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11-12 kl: upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija/
Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija: tekstai.lt
Klasikinė lietuvių literatūra: antologija.lt
Lietuvių kalbos žodynas: lkz.lt
Tarptautinių žodžių žodynas: zodziai.lt
Lietuvių kalba ir literatūra: lietuviukalbairliteratura.lt
Lietuvių kalbos kultūra: mkp.emokykla.lt/kalboskultura/lt
Lietuvių kalba 5-6 klasėms: lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt
Lietuvių kalba 7-8 klasėms: lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt
Geografija 6-8 klasėms: geografija6-8.mkp.emokykla.lt
Gamtos mokslai 5-6 klasėms: gamta5-6.mkp.emokykla.lt
Gamtos mokslai 7-8 klasėms: gamta7-8.mkp.emokykla.lt
Sauga ir sveikata 5-8 klasėms: sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt
Ruoštis matematikos egzaminui niekada nevėlu: matematika.lt
GAUBLYS. Visuomeninė geografija. Vadovėlis 11-12 klasei
GAUBLYS. Gamtinė geografija. Vadovėlis 11-12 klasei
Skaitmeninė mokymo priemonė geografijai Geografija 9-12 klasei

Matematikos enciklopedija: mathworld.wolfram.com
Fizikos enciklopedija: gorivanov.tripod.com/physics
Enciklopedinis kompiuterijos žodynas
Gyvoji krašto enciklopedija: Graži tu mano

Skaitmeninių knygų bibliotekos
vyturys.lt
Literatūros kūriniai 5-8 klasėms: ebiblioteka.mkp.emokykla.lt
Elektroninės PDF knygos: el-knygos.eu
Nemokamos naujų Lietuvos poetų ir rašytojų elektroninės knygos: Elektroninė leidykla „Naujas vardas
arskaitei.lt
skaitiniai.org
skaitykle.lt
Bibliotekų elektroninių paslaugų portalas: interaktyvi biblioteka
Tinklaraštis apie knygas: Skaitome knygas
audioknygos.lt
audioknygos.com

__________________________

 

Ugdymas(is) nuotoliniu būdu - Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijos pedagogams, mokiniams ir jų tėvams.

__________________________

 

ŠMSM INFORMACIJA APIE 2019-2020 mokslo metų PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ir BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIO KEITIMĄ
2020 m. kovo 13 d. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais yra pakeisti 2019-2020 mokslo metų PUPP ir brandos egzaminų tvarkaraščiai:
1. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos vykdymas pratęsiamas iki gegužės 4 d.
2. Menų ir technologijų brandos egzaminų vykdymas yra pratęsiamas iki balandžio 28 d.
3. Užsienio kalbos (anglų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų (toliau - VBE) kalbėjimo dalies vykdymas iš balandžio mėnesio perkeliamas į pakartotinę sesiją birželio mėnesį:
Užsienio kalbų (vokiečių) VBE kalbėjimo dalis bus vykdoma birželio 22 d.
Užsienio kalbos (rusų) VBE kalbėjimo dalis bus vykdoma birželio 25 ir 26 d.
Užsienio kalbos (anglų) VBE kalbėjimo dalis bus vykdoma birželio 26 ir 30 d.

__________________________

 

Psichologo patarimai tėvams

Psichologo patarimai mokiniams

__________________________

 

Informuojame, kad keičiasi ugdymo proceso organizavimas 2020 m. kovo 16–27 d.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo" pakeitimo" ir „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo" pakeitimo", nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 27 d. mokiniams pavasario atostogos.

__________________________

 

Kovo 9-13 d. gimnazijoje vyko pilietinė akcija „Pasveikinkim vieni kitus“, skirta Lietuvos nepriklausomybės 30-mečiui.
Šio gražaus pilietinio renginio sumanytojos - lietuvių kalbos mokytojos Laura Brazionytė ir Giedrė Rutkauskaitė - paskatino 5b, 6b ir 8a kl. mokinius kūrybingai pasveikinti Lietuvą ir visą gimnazijos bendruomenę su valstybės atkūrimo švente.

Plačiau...
__________________________

 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio minėjimas užsienio kalbomis
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį mūsų gimnazijos mokiniai kartu su savo užsienio kalbų mokytojomis pažymėjo įdomiais ir prasmingais renginiais: paruošė stendą „Tai mano šalis Lietuva“ anglų, rusų, vokiečių ir prancūzų kalbomis, surengė protų mūšį „Iš Lietuvos istorijos“ (anglų kalba, 12 klasės), dalyvavo žaidime „Ar moki Lietuvos istoriją?“ su Kahoot programėle (anglų kalba, 9 klasės), rašė rašinį „Kuo galiu būti naudingas/a Lietuvai?“ (rusų kalba, 10–12 klasės), mokėsi vokiečių liaudies dainos „Nėra gražesnio krašto“ apie meilę Tėvynei (7 klasės), vertė Lietuvos himną į prancūzų kalbą (7 klasės).__________________________

 

Kovo 9-12 dienomis vyko Lietuvių kalbos savaitė.
Nors dėl karantino nespėjome įgyvendinti visų sumanymų, norime pasidalinti gražiomis akimirkomis.
6d klasės mokiniai (mokytoja Diana Builienė) pamokoje „Dovanojusieji man knygą“ pristatė improvizuotus interviu, pranešimus, reportažus apie lietuvių raštijos pradininkus.
7b klasės mokiniai (mokytoja Diana Builienė) pristatė Lietuvos paveldą UNESCO - lietuviškas sutartines, kryždirbystę, dainų švenčių tradiciją.
8a ir 8b klasių mokiniai (Laura Brazionytė, Diana Builienė, Ingrida Umbrasaitė) pristatė integruotą lietuvių kalbos ir grafikos projektą „Tradicinių vertybių grožis V. Krėvės „Dainavos šalies senų žmonių padavimuose“. Mokiniai labai drąsiai ir šiuolaikiškai interpretavo V. Krėvės padavimų temas, idėjas, vertybes.Plačiau...
__________________________

 

Kovo 6 d. IIa ir IIIa kl. mokiniai dalyvavo konferencijoje „Nusišypsok, nes tu to vertas“, skirtoje paauglių emocinei brandai didinti.
Konferenciją atidarė Žygimantas Lukša, MBG MS prezidentas, pranešimus skaitė Miglė Ravnialičevaitė, VšĮ „Jaunimo linijos" savanorė, Maria Gloria Lukša, radijo laidos „Lyderystės klubas" vedėja, asmenybės ugdymo trenerė, Stanislavas Stavickis-Stano, dainininkas, dainų autorius, muzikos prodiuseris, Donata Virbilaitė, atlikėja, diskusiją moderavo Lukas Eigėlis. Konferencija skirta paaugliams geriau suprasti, ugdyti save bei atrasti atsakymus į rūpimus klausimus, susijusius su emocijomis ar paauglyste.
Konferencija vyko Mykolo Biržiškos gimnazijoje. Mokinius lydėjo klasių vadovės Loreta Keršytė ir Giedrė Rutkauskaitė.

__________________________

 

Prieš 30 metų Kovo 11-ąją žinia apie atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę pasklido po visą pasaulį. Šiandien mes tvirtai sakome - norime visada būti laisvi, kad galėtume nevaržomai sakyti tai, ką galvojame. Šiandien mes kiekvieną dieną kuriame savo Valstybę ir patys esame už ją atsakingi.
Tokios sukakties proga I-II klasių moksleiviai įgyvendino integruotą istorijos - dailės - IT projektą „Laiko juosta. Lietuva 1990–2020 m.“ Moksleiviai grupėmis ruošė plakatus, skirtus kiekvieniems iš 30-ties nepriklausomos Lietuvos metų. Juose atsispindi pagrindiniai valstybės politiniai, ekonominiai, kultūriniai, sporto ir kiti įvykiai. Kurdami plakatus, gimnazistai mokėsi atrinkti ir komponuoti nuotraukas bei priderinti joms lakoniškus tekstus, dirbti su „Publisher" programa, tobulino darbo grupėse ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Gimnazistai visiems pradinukams vedė Kovo 11 istorinę pamokėlę, supažindindami su Lietuvos pagrindiais pasiekimais per 30 Nepriklausomybės metų.
Moksleiviams vykdyti projektą padėjo mokytojai: Regimantas Jasiūnas, Andrius Žilėnas ir Alberta Saukaitytė.Plačiau...
__________________________

 

Paroda „Lietuvos herbas - Vytis vaikų akimis“ skirta Lietuvos nepriklausomybės 30-mečiui atminti.
Parodą kuravo ir moksleiviams vykdyti projektą padėjo dailės mokytoja Alberta Saukaitytė.


Plačiau...
__________________________

 

7a ir 7b klasių mokinių reljefų paroda „Senovės Egipto meno interpretacija“.
5a, 5b ir 5c klasių mokinių kaukių paroda „Užgavėnės“.

Skulptūros mokytoja Laima Bazienė.Plačiau...
__________________________

 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos rekomendacijas, informuojame, kad masiniai renginiai uždarose gimnazijos patalpose atšaukiami iki kito sprendimo.
Saugokite save ir būkite sveiki.

__________________________

 

__________________________

 

Vasario 8-13 dienomis gimnazijos atstovai dalyvavo Erasmus+ tarptautinio projekto LITTLE ACTIONS FOR ACTIVE CITIZENSHIP („Maži žingsniai link aktyvaus pilietiškumo“) partnerių susitikime Manresoje, Ispanijoje.
Projekto susitikimo tikslas - ugdyti brandžius, turinčius esminių aplinkosaugos žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų mokinius, gebančius savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio strategijas, prognozuoti savo veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai veikti, siekiant aplinkos išsaugojimo - įgyvendintas.Plačiau...
__________________________

 

Vasario 14 d. gimnazijoje nuskambėjo dainų festivalis „Širdys dainuoja Lietuvai", skirtas paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną - Vasario 16-ąją.
Renginio metu žiūrovai išgirdo daugybę įvairaus stiliaus širdį virpinančių dainų, kurias mokiniai skyrė Lietuvai.
Įspūdingus pasirodymus mokiniams padėjo paruošti muzikos mokytojai Laura Žaliumaitė ir Arvydas Kirda. Visi koncerto dalyviai buvo apdovanoti saldžiais prizais.Plačiau...
__________________________

 

Aistė Banevičiūtė (IIa) tapo moksleivių kūrybinių darbų parodos konkurso „Čiuvstva dobryje ja lyroj probuždal“, skirto paminėti 250-ąsias I. Krylovo ir 220-ąsias A. Puškino gimimo metines, laureate. Projektas „Atviros kultūriniam paveldui daugiakultūrinėje visuomenėje asmenybės ugdymas per rusų literatūrą ir jos sąsają su Lietuvos kultūra“. Paroda eksponuojama Rusų dramos teatre.
Parodoje taip pat dalyvavo gimnazijos IIa klasės mokinių Lauros Švenčionytės, Gabijos Karčiauskaitės, Nikole Atkociunas ir 8b klasės mokinių Sofijos Neporadnajos, Martos Smilgytės ir Agnės Navašinskaitės darbai. Mokiniams įteiktos Padėkos.
Rusų kalbos mokytoja Liubov Valinčienė.

__________________________

 

Tomas Suboč (IIa) gavo Padėką už puikų pasirodymą XXVIII Lietuvos mokinių rusų (užsienio kalbos) k. olimpiados 10-11 klasių Vilniaus miesto etape. Olimpiadoje taip pat dalyvavo Ričard Barkovskij (IIIb).
Rusų kalbos mokytoja Liubov Valinčienė.

__________________________


Vasario 26 d. II ir III gimnzijos klasių mokiniai lankėsi ISM universitete.
Mokiniai susipažino su universitetu: ugdymosi aplinkomis bei studijų programomis. Mokinius lydėjo klasių vadovės.


__________________________

Vasario 28 d. III klasės gimnazistai lankėsi TNT Britanijos teatro spektaklyje „The Monster and the Myth“ pagal Mary Shelley romaną „Frankenstein“ (anglų kalba) su profesionaliais aktoriais iš Jungtinės Karalystės.
Romanas „FRANKENSTEIN“ yra vienas iš garsiausių šiuolaikinių mitų. Spektaklis remiasi ne vien tik originalia istorija, bet ir Boris Karloff'o režisuotu Holivudiniu filmu - taip sukuriamas įdomesnis ir linksmesnis fantastinis pasaulis. Šis „FRANKENSTEIN“ - gotikinė komedija ir taip pat intriguojantis siaubo trileris, tiriantis tamsiausias mito temas. Gimnazistų dėmesį prikaustė sceninis pastatymas, kuris buvo labai vizualus ir įtraukiantis. Frankenšteinas, kaip simbolis, yra vienas iš didžiausių žmonijos baimių, vaizduojančių dirbtinio intelekto reikšmę bei pavojus.
Organizavo anglų kalbos mokytoja Alina Žutautaitė. Lydintis asmuo - fizinio lavinimo mokytoja Rūta Rimavičienė.

__________________________

 

Emilijos Maslauskaitės (8a) darbų paroda „Eilėraščio jausmai“.
Mokinė šiuos darbus atliko norėdama atskleisti eilėraščio emocijas. Parodą padėjo parengti dailės mokytoja Ingrida Umbrasaitė ir lietuvių kalbos mokytoja Laura Brazionytė.


Plačiau...
__________________________

 

Rekomendacijos dėl koronaviruso profilaktikos
Atkreipiame dėmesį, kad visiems, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų) 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos rekomenduojama likti namuose ir stebėti savo sveikatą.
Vaikai, grįžę iš Kinijos ar minėtų Šiaurės Italijos regionų, turi 14 d. likti namuose, jų tėvai - informuoti ugdymo įstaigos administraciją.
Tėvai, grįžę iš Kinijos ar Šiaurės Italijos regionų, turi kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) arba 14 d. dirbti nuotoliniu būdu.
Mokytojai, grįžę iš Kinijos ar minėtų Šiaurės Italijos regionų, turi kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC).
Daugiau informacijos galima rasti Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/dazniausiai-uzduodami-klausimai-del-naujojo-koronaviruso-ir-rekomendaciju-gyventojams. Taip pat galima konsultuotis ir karštąja linija tel. Nr.8618 79984 (visa parą konsultuoja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai).
Vilniaus m. mero Remigijaus Šimašiaus informacija apie koronavirusą vilniečiams: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3025736200805097&id=241476215897790

Kaip apsisaugoti?

__________________________

 

Gimnazijoje vyko trijų dienų konfliktų mediatorių mokymai, kuriuos vedė teismo magistrė Jolanta Tupko-Mazur.
Mūsų gimnazijos ir Sirokomlės gimnazijos mokiniai mokėsi mediacijos meno, taikydami įvairius darbo metodus: diskusijas, įvairius žaidimus, mediacijos simuliacijas. Tai buvo vertingos teorinės ir praktinės žinios ne tik 7-8 klasių, bet ir gimnazinių klasių mokiniams. Mediacija, tai konfliktų sprendimas, kurio metu vienas arba du mediatoriai padeda konflikto šalims taikiai spręsti konfliktą.
12 apmokytų mokinių kovo mėnesį ruošiasi prisistatyti gimnazijos bendruomenei ir yra atviri padėti.__________________________

 

Vasario 25 d. pradinių klasių mokiniai dalyvavo Užgavėnių šventėje (organizavo pradinių klasių mokytojos Lina Voverienė, Karolina Patapovaitė, Grėtė Vaišnorienė).
Šventės metu mokiniai supažindino visus su Užgavėnių šventės tradicijomis, reikšme, visi vaišinosi blynais, buvo gausu smagių dainų bei žaidimų, šokių kartu su muzikos mokytoju Arvydu Kirda.


Plačiau...
__________________________

 

Vasario 19 d. gimnazijos duris pravėrė visas būrys priešmokyklinių grupių ugdytinių. Gimnazijoje svečiavosi Vilniaus miesto lopšelių-darželių „Ramunėlė“, „Smalsučiai“, „Rūta“ ir „Ąžuolas“ ugdytiniai bei priešmokyklinių grupių auklėtojos. Būsimieji pirmokai susipažino su gimnazija, mokytojomis, dalyvavo gimnazijos ketvirtųjų klasių mokytojų (Rimos Černiauskienės, Editos Lukaševičienės ir Karolinos Patapovaitės) organizuotose veiklose.

__________________________

 

Vasario 18-23 d. Kaune vyko Lietuvos vaikų klasikinių šachmatų čempionatas, kuriame dalyvavo daugiau nei pustrečio šimto mokinių iš visos šalies. Po šešias dienas trukusios kovos buvo paskelbti šių metų čempionai bei prizininkai 6-iose berniukų ir mergaičių amžiaus grupėse. Net 4 mokiniai dalyvavo iš Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos.
Beatričė Paknytė (5b) tapo vicečempionė, ji mergaičių iki 12 metų grupėje užėmė II vietą.
Neblogai sekėsi ir kitiems mokiniams - Elzbieta Paknytė (8a) mergaičių iki 14 m. grupėje užėmė 5-ą vietą, o itin gausioje berniukų iki 12-os metų grupėje Benediktas Šatkauskas (4d) užėmė 10-ą vietą, o Paulius Žilanus (5b) - 21-ą vietą.

__________________________

 

Vasario 14 d. ketvirtus metus iš eilės vyko Respublikinis šokių konkursas JUMP'20 (organizatorė šokio mokytoja Diana Paunksnytė), kuris sukvietė beveik 300 šokėjų.
Konkurse dalyvavo įvairių šokio stilių atstovai iš Vilniaus, Vilniaus rajono miestelių ir svečiai iš Utenos. Konkurso komisiją sudarė kompetetingos šokio pedagogės profesionalės - Neringa Šatrauskaitė, Natalija Yakover ir Sabina Žekytė. Konkurso vedėjas 12b klasės mokinys Nojus Lesevičius.
Dėkojame dalyviams ir jų mokytojams.

Konkurso video.


Plačiau...

__________________________

 

Vasario 7 d. gimnazijoje vyko smagi Šimtadienio šventė „Šokio ritmu“.Plačiau...
__________________________

 

Vasario 7 d. vyko bendras Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos (mokytoja Diana Paunksnytė), Vilniaus šokių asociacijos ir Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos projektas - Respublikinis penktų klasių mokinių gatvės šokių varžybos „Street Dance Rhythm - 2020“. Varžybose dalyvavo virš 150 mokinių.__________________________

 

__________________________

 

__________________________

 

__________________________

 

Vasario 7 d. gimnazijos mokytojai dalyvavo respublikinėje metodinėje konferencijoje „Šviesus protas ir gera širdis“ Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijoje. Panevėžiečiai, siekdami inovatyviai ugdyti penktojo pagal gyventojų skaičių miesto jaunąją kartą, neseniai pradėjo taikyti humanistinio ugdymo sampratą, kuria mūsų gimnazija, Vilniaus Vladislavo Sirokomlės, Kauno Juozo Grušo bei Klaipėdos Vydūno gimnazijos vadovaujasi jau nebe pirmi metai.
Idėja ugdyti jauną asmenybę menais kaip visapusiškai aktyvią, kūrybingą ir pasiruošusią priimti naujus gyvenimo iššūkius ateities kartą, suvienijo šioje konferencijoje dalyvaujančius pedagogus į netradicinio ugdymo mokyklų bendravimo ir bendradarbiavimo klubą „Obuolys". Vytauto Žemkalnio gimnazijos iniciatyva nuo 2020 m. vasario 7 d. prasidedanti klubo veikla jungs humanistine ugdymo samprata besivadovaujančias Lietuvos gimnazijas ir skatins:
1. Bendrauti ir bendradarbiauti, dalintis patirtimi pagal poreikius rengiant menų programas.
2. Bendrauti ir bendradarbiauti, dalinti patirtimi pagal poreikius rengiant mokymo priemones, leidinius.
3. Kviesti mokyklų atstovus į konferencijas, kultūrinius renginius.
4. Bendradarbiauti organizuojant, vykdant programas, projektinę veiklą.
5. Vieną kartą per metus rotacijos principu suorganizuoti Klubo „Obuolys" susitikimą:
2020 m. - Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijoje;
2021 m. - Klaipėdos Vydūno gimnazijoje;
2022 m. - Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje;
2023 m. - Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje;
2024 m. - Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje.
Pasirašę sutartis, priėmėme iššūkius, įpareigojančius palaikyti tamprius ryšius tarp gimnazijų. Konferencijoje Tuskulėnų gimnazijai atstovavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Diana Builienė, dailės mokytoja Alberta Saukaitytė, muzikos mokytojas Arvydas Kirda, chemijos ir technologijų mokytoja Eglė Žukauskienė bei teatro mokytoja Rasa Ercmonienė-Varnė.Plačiau...
__________________________

 

Gimnazijos mokinių tarpklasinės kvadrato varžybos
5-ų klasių varžybose nugalėjo 5c klasės komanda.

 

6-ų klasių varžybose stipriausi - 6b klasės merginos ir 6d klasės vaikinai.8-12 kl. baudų metimo varžybos
Nugalėtoja - Ūla Stulginskaitė 8d.

 

8-12 kl. tritaškių metimo varžybos
Nugalėtojas - Lukas Puodžiūnas 10a.

__________________________

 

VGTU klasių veikla
Sausio 28 d. ir 30 d. trys grupės I–IV klasių mokinių vyko į VGTU.
Mokiniai VGTU laboratorijose aliko laboratorinius darbus ir klausėsi VGTU dėstytojų paskaitų apie nanomedžiagas ir vandenį.
Chemijos mokytojos Eglė Žukauskienė ir Regina Maigienė.

Plačiau...
__________________________

 

Sausio 18–25 d. Rumunijoje, Oradea mieste, vyko Erasmus+ projekto „Let‘s stop consumption frenzy“ („Stabdykime besaikį vartojimą“) mokymo ir mokymosi veiklos, kuriose dalyvavo grupė gimnazijos mokytojų ir mokinių.
Projekte, kurio tikslas - ugdyti atsakingą vartotoją, pasitelkiant įvairius metodus, dalyvauja ugdymo įstaigų dalyviai iš Lietuvos, Rumunijos, Turkijos, Ispanijos ir Graikijos.
Plačiau...
__________________________

 

Gimnazijoje vyko 5–8 klasių mokinių Meninio skaitymo konkursas.
Geriausia skaitovė  Austėja Maceinaitė
(8d), ji atstovavo gimnazijai Vilniaus miesto etape.
I vieta:
Paulius Šlikas, 7d
Gustas Jurčiukonis, 5b
II vieta:
Matas Stonkus, 5b
Elzė Marija Zitikytė, 5a
III vieta:
Emilija Makovskė, 5b
Evelina Moroz, 5c
Padėkos:
Danielei Šatikaitei 5a,
Gustei Levulytei 5b,
Austėjai Dapkūnaitei 5c,
Aleksandrai Štrimaitytei 7d.
__________________________

 

Elinga Abromaitytė (5c), Laura Švenčionytė (IIa) ir Jogundė Racevičiūtė (6a) nugalėjo kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurse „Žiemos fantazija 2019“.
Džiaugiamės, kad įvertinusi daugiau nei 4000 darbų konkurso komisija išrinko 26 nugalėtojus, iš kurių net trys yra mūsų gimnazijos mokiniai.
Nugalėtojų darbai
Informacinių technologijų mokytojos Regina Maigienė ir Renata Pileckaja.
__________________________

 

Sausio 31 d. vyko bendras Tuskulėnų gimnazijos, Petro Vileišio progimnazijos ir Vilniaus šokių asociacijos projektas - Respublikinės moksleivių sportinių šokių varžybos „Vileišio Taurė 2020“.
Tuskulėnų gimnazijai atstovavo 1–4 klasių mokiniai (šokio mokytoja Diana Paunksnytė).
Džiaugiamės puikiais rezultatais.


Plačiau...
__________________________

 

Sausio 30 d. gimnazijoje vyko Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Žodžiai iš vaiko širdies“ III etapas. Į renginį susirinko 28 dalyviai iš įvairių miesto mokyklų.
Skaitovus, jų mokytojus ir svečius sveikino jaunučių choras (mokytoja Laura Žaliumaitė) bei TG KIDS šokių kolektyvas (mokytoja Diana Paunksnytė). Renginį vedė Jorigis Jasiūnas. Mažuosius Vilniaus miesto svečius vertino Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorė Agnieška Ravdo, Vilniaus „Šviesos" pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė Alma Balnienė ir Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Dirginčienė.
1-2 klasių grupėje nugalėtojais tapo:
Leta Adomaitytė (Vilniaus krikščionių gimnazija, mokytoja Sigutė Jonaitienė).
Austėja Butkutė ( Martyno Mažvydo progimnazija, mokytoja Asta Lisauskaitė).
Eva Jarmalovič (Vilniaus Maironio progimnazija, mokytoja Irma Kolkienė).
Ventė Paukštytė (Vytės Nemunėlio pradinė mokykla, mokytoja Stasė Makštutienė).
Robert Piotrovski (Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija, mokytoja Česlava Bražinskienė).
3-4 klasių grupėje nugalėtojais buvo paskelbti:
Eva Plečkaitytė (Vilniaus Pavilnio progimnazija, mokytoja Vitalija Pelakauskienė).
Jakub Golubovski (Vilniaus Simono Konarskio mokykla, mokytoja Lina Spetylaitė).
Milana Novikova (darželis-mokykla „Šaltinėlis“, mokytoja Virginija Stankevičienė).
Ieva Budrytė (Barboros Radvilaitės progimnazija, mokytoja Edita Petrikienė).
Greta Dulskytė (Vytės Nemunėlio pradinė mokykla, mokytoja Jūratė Bošaitė-Malinauskienė).
Sveikiname nugalėtojus!
Konkursas padovanojo gražių akimirkų jo dalyviams ir visiems klausytojams.


Plačiau...
__________________________

 

Sausio 13-osios aukoms pagerbti: šimtai atminimo žiburėlių
Laisvės gynėjų diena - neeilinė diena Lietuvos istorijoje. Šią dieną visa Lietuva įrodė, kad tautos vienybė yra nesustabdoma jėga, kurios negali nugalėti niekas.
Minint 29-ąsias Sausio 13-osios metines, gimnazijoje sužibo šimtai atminimo žiburėlių, skirtų prisiminti žmones, kurie tą lemtingą dieną, kovodami dėl laisvos ir nepriklausomos Tėvynės, atidavė savo gyvybę. Laisvės gynėjų pagerbimo ceremonijos metu skambėjo patriotinės dainos, visuose gimnazijos languose sužibo žiburėliai, o centriniame gimnazijos kieme keliasdešimt mokinių sudarė skaičių trylika.Video
__________________________

 

4d klasės mokinė Urtė Bujauskaitė (mokytoja Edita Lukaševičienė) tapo laureate tarptautinėje pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų parodoje-konkurse „DAIKTAI ATGYJA“, kuri buvo skirta vaikų rašytojui, dailininkui Kęstučiui Kasparavičiui.
Sveikiname!

__________________________

 


FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOJE PLANAS
__________________________

 

__________________________

 

6b klasės mokiniai (anglų kalbos mokytoja Jūratė Dulinskienė) ruošė kalėdines dekoracijas su palinkėjimais.__________________________

 

__________________________

 

Gruodžio 18 d. vyko kalėdinis šeštokų šokio spektaklis „Užmigę žaislai“. Spektaklyje dalyvavo visos šeštokų klasės (6a, 6b, 6c, 6d), o spektaklio sumanytoja ir choreografė - šokio mokytoja Diana Paunksnytė.
Šventiniu šokio spektakliu mokiniai pasidalino net 2 kartus su visais 1-5 klasių mokiniais.


Plačiau...

__________________________

 

Gruodžio 18 d. 3c klasės mokiniai (mokytoja Rasa Nedzveckienė) surengė du spektaklio „Grybų karas“ pasirodymus gimnazijos 1–5 klasių mokiniams.
Spektaklio kūrime taip pat dalyvavo muzikos mokytoja Laura Žaliumaitė ir teatro mokytoja Marija Petravičiūtė.
Spektaklis įvertintas gausiais žiūrovų plojimais.Plačiau...
__________________________

 

Gruodžio 13 d. Vilniaus Petro Vileišio progimnazijoje vyko respublikinės 1-4 klasių mokinių šokio varžybos „Disco Kalėdos 2019“.
Gimnazijos 2-4 klasių mokiniai pelnė aukščiausius teisėjų įvertinimus. Džiaugiamės mažųjų pasiekimais.
Šokio mokytoja Diana Paunksnytė.


Plačiau...
__________________________

 

__________________________

 

Gruodžio 7 d. katedros aikštėje senelis Kalėda pasirodė su palyda - 12 lietuviškų zodiako ženklų, kuriuos suvaidino mūsų gimnazijos mokiniai su teatro mokytoja Rasa Ercmoniene-Varne.


Plačiau...
__________________________

 

5-okų krikštynos
Keturi muzikos stiliai, kuriuos įkūnijo keturios penktokų klasės, surengė nuostabius ir efektingus pasirodymus, kurie sulaukė garsių žiūrovų aplodismentų. Renginio metu penktokams teko išbandyti savo jėgas įvairiose komandinėse rungtyse, kurios parodė, kad jie iš tiesų yra verti Tuskulėnų gimnazijos penktokų vardo. Krikštynas vainikavo iškilminga 5-okų priesaika ir linksmas muzikinis kūrinys.
Didelį Ačiū sakome 9-tų ir 10-tų klasių mokiniams, kurie ne tik įdomiai vedė renginį, bet ir prisidėjo prie jo organizavimo bei, žinoma, dieną ir naktį padėjo savo krikštavaikiams paruošti įspūdingus pasirodymus.

{cms_selflink page=

Previous page: Naujienos
Next page: Gimnazija