Naujienos

 

Dėl sudėtingos epidemiologinės situacijos Vilniaus mieste kandidatų motyvacijos mokytis ir meninių gebėjimų vertinimas nevyks. Kandidatai į Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos 1-12 klases bus priimami vadovaujantis pakeista priėmimo tvarka.

SKELBIAME SU VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO SKYRIUMI (Įsakymas) SUDERINTĄ MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJĄ 2021–2022 M. M. TVARKĄ.

Priėmimo komisija

Kviečiamų mokytis mokinių bei pretenduojančių būti pakviestais mokytis sąrašas bus skelbiamas gegužės 26 d. gimnazijos internetinėje svetainėje.

_____________________________

 

 

5-12 klasių mokinių kūrybinis projektinis darbas „Šventų Velykų belaukiant".
Vienas iš užduoties tikslų - patyrinėti, kokie daiktai yra aplinkoje (namuose, sandėliuke, garaže, lauke ir pan.) ir iš jų sudėlioti savo dydžio velykinį simbolį. Svarbu panaudoti daiktą taip, kad jis ir toliau neprarastų savo funkcionalumo.
Projektą organizavo dorinio ugdymo mokytoja Loreta Keršytė.

Plačiau...

_____________________________

 

 

1,2% parama

 

Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad esate su mumis bei kasmet prisidedate prie gimnazijos rėmimo, pervesdami 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

 

2020 m. gauta 10 347,16 €. Išleista 6 916,03 €. Ši suma panaudota vidaus suoliukams ir po remonto atnaujintos gimnazijos bibliotekos daliai lentynų ir stalų įsigyti.

 

Kviečiame ir šiais metais pervesti iki 1,2% 2020 metų savo pajamų mokesčio Vilniaus Tuskulėnų gimnazijai.


Gimnazijai ši Jūsų parama itin svarbi. Sukauptos lėšos leidžia skatinti mokinius, įsigyti įvairių knygų ir kitų ugdymo priemonių, bei svajoti apie kiek didesnius projektus.

Šiuo metu užsakėme likusią gimnazijos bibliotekos baldų dalį. Biblioteka jau šią vasarą bus pilnai atnaujinta ir įrengta. Mums labai reikia Jūsų geranoriškumo ir paramos siekiant atnaujinti gimnazijos 3 aukšto koridorius. Taip pat norėtume įsigyti daugiau mokyklinių baldų (suolų, kėdžių, stalų), atnaujinti gimnazijos internetinę svetainę.

 

Prašymą mokesčių inspekcijai galima pateikti iki 2021 m. gegužės 1 d.

 

Nusprendę skirti savo sumokėto pajamų mokesčio dalį Tuskulėnų gimnazijai, įrašykite šiuos rekvizitus:

Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) - 190002030;
Mokesčio dalies paskirtis - VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJA;
Mokesčio dalies dydis -1,2 proc.;
Mokestinis laikotarpis - 2020 metai.

 

Prašymo formos (FR0512 versija 04) pavyzdys

Prašymą galite pateikti vienu iš būdų:

1. Elektroniniu būdu per EDS http://deklaravimas.vmi.lt.

2. Užpildžius popierinį prašymą (siunčiama paštu ar įteikiama tiesiogiai mokesčių administratoriui).

 

Plačiau apie 1,2% paramą

_____________________________

 

 

1d klasės mokinys Lukas Bulevičius (mokytoja Gabija Retkutė) Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių sveikos gyvensenos nuotoliniame konkurse „Mano sveikų ir skaniausių pusryčių lėkštė" tapo II vietos nugalėtoju tarp visų dalyvavusių pirmokų. Pasitelkę sveikos mitybos žinias ir savo kūrybinius gebėjimus pradinukai sukūrė meno kūrinius lėkštėse.
Sveikiname!

 

_____________________________

 

 

_____________________________

 

 

_____________________________

 

Kovas - sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių.

 

 

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija, remdamasi Vaikų linijos iniciatyva „Praleisk progą pasityčioti“, organizavo ketureilių ir piešinių virtualią parodą.

Gimnazijos psichologės Inga Abramavičienė ir Neringa Rugevičiūtė 1–10 kl. mokiniams vedė klasės valandėles temomis „Kaip atpažinti patyčias?“ ir „Elektroninės patyčios“.

_____________________________

 

Julijus Girdenis (6a kl.) nuotoliniu būdu vykusiame respublikiniame mokinių kūrybos konkurse „Muzikinės fantazijos“ tapo laureatu – užėmė I vietą (B grupėje pagal amžių). Šiame konkurse jis atliko savo kūrybos kūrinį „Smėlio audra“.

SVEIKINAME IR DIDŽIUOJAMĖS.

Muzikos mokytoja Laura Žaliumaitė.

_____________________________

 

 

Benediktas Šatkauskas (5d kl.) respublikiniame kūrybiniame etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkurse „Jei prakalbėtų, daug pasakytų...“ tapo laureatu – užėmė II vietą (5–12 klasių grupėje).
Pristatytas kūrinys – trumpametražis filmas „Šimtametė žvejybinių blizgių istorija trumpai“. Sukurtame filmuke pristatoma šeimos relikvija ir jos istorija. Taip pat pateikiami susiję istoriniai faktai, žemėlapis. Youtube nuoroda
Darbo vadovas – istorijos mokytojas Regimantas Jasiūnas.

Kauno tautinės kultūros centro darbuotojai dėkoja už prasmingus kūrybinius ieškojimus ir atradimus respublikinio kūrybinio etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkurso „Jei prakalbėtų, daug pasakytų...“, skirto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, dalyviams, jų šeimos nariams, pedagogams, padėjusiems išgirsti senųjų darbo įrankių, buities apyvokos daiktų, tautodailės ir etnografijos vertybių, tautinio paveldo - kalbą.

Apie renginį daugiau...

 

 

_____________________________

 

 

 

Nuotolinio susirinkimo nuoroda https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNlYTVmMDYtYWZjMy00ZWMxLThmYTctYjBmNjg3NDk4Nzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221debb129-48f0-47cf-9d96-fb2cdc3cfe8a%22%2c%22Oid%22%3a%222346f86e-35d8-4ba7-b44b-82a98106fbc6%22%7d

_____________________________

 

 

Fotografijų kolekcija ƒ„Atsisveikinant su žiema. Karantininė kasdienybė“
Atliekant užduotis temai „Realizmas XIX amžiaus dailėje“ su 9 klasių mokiniais, susikaupė fotografijų kolekcija, jautriai ir objektyviai perteikianti vaikų karantininę kasdienybę.
Atsisveikinant su žiema siūlom prisiminti, kaip ją išgyvenom. Sudėtose į vieną skaidrę nuotraukose virtualiai susitinka du žmonės, gyvenantys atskirai, bet panašiomis „žieminėmis“ nuotaikomis. Nuotraukos tarpusavyje sukuria tam tikrą pasakojimą.
Fotografavo 9a, 9b klasės ir 9d klasės dailės grupės vaikai.
Dailės istorijos mokytoja Jurgita Sprindžiūnienė.

 

Plačiau...
._____________________________

 

 

Lapkričio–gruodžio mėnesiais Tuskulėnų gimnazijoje buvo vykdomas projektas „Sportuojantis mokytojas – sveika mokykla“. Projekto tikslas - puoselėti mokytojų sveikatingumą, sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą, stiprinant mokytojų fizinę ir dvasinę sveikatą, atsparumą neigiamiems gyvenimo reiškiniams.
Gimnazijos fizinio ugdymo mokytojai pasiūlė pratimų kompleksus viso kūno raumenyno lavinimui. Kompleksų vaizdo įrašai įkelti į mokymo platformą MICROSOFT TEAMS mokytojų komandai.
Fizinio ugdymo mokytojai akcentavo, kad sportuojantis mokytojas gyvena kokybiškiau, yra sveikesnis, darbingesnis, gražesnis ir geresnės nuotaikos. O svarbiausia, kad laimingi mokytojai ugdo laimingus moksleivius.
Projekto organizatoriai: fizinio ugdymo mokytojai Rūta Rimavičienė, Rita Sekonienė ir Vidas Grigas.

 

 

 

Plačiau...

._____________________________

 

Sausio 29 d. vyko DRAUGIŠKOS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ NUOTOLINĖS ŠOKIŲ VARŽYBOS „VILEIŠIO TAURĖ-2021“, kurias organizavo mūsų mokyklos šokio mokytoja metodininkė Diana Paunksnytė, Vilniaus Vileišio progimnazija ir Vilniaus šokių asociacija.
Varžybose dalyvavo pradinių klasių mokiniai (virš 120 dalyvių), kurie nuotoliniu būdu – zoom platformoje parodė, kad šokti namų salygomis yra taip pat smagu ir naudinga.

._____________________________

 

 

Dėmesio!

Vaikams, kurie neturi sąlygų mokytis namuose arba dėl kitų objektyvių priežasčių reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu, pandemijos metu sudaromos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje. Dėl kylančių klausimų prašome susisiekti su klasės vadovu.
Problemų, kylančių mokiniams dėl nuotolinio mokymo, identifikavimo ir pagalbos suteikimo algoritmas
1 žingsnis. Mokytojo pagalba
Pastebėjęs problemą, pvz., mokinys nedalyvauja nuotolinėse pamokose, konsultacijose, vėluoja prisijungti, iš dalies ar visiškai neatlieka užduočių, mokytojas:
1. susisiekia su mokiniu, teikia informaciją el. dienyne tėvams (globėjams, rūpintojams). Jei mokinys nedalyvauja antroje pamokoje iš eilės arba mokytojas pastebi kokį nors nedalyvavimo periodiškumą, pvz., per atsiskaitymus, informuoja klasės vadovą;
2. su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) aiškinasi priežastį, kodėl mokinys vėluoja prisijungti, nedalyvauja nuotolinėje pamokoje, konsultacijoje; laiku, iš dalies ar visiškai neatlieka užduočių ir pan.;
3. teikia individualias konsultacijas, papildomą mokymosi pagalbą, jei poveikio nėra ar mokinys vis tiek neprisijungia, dar kartą informuoja klasės vadovą, jog situacija nesikeičia.
2 žingsnis. Klasės vadovo pagalba
Klasės vadovas, konsultuodamasis su kitais mokinį mokančiais mokytojais, detaliai išanalizuoja susidariusią situaciją:
1. išsiaiškina mokinio neprisijungimo į pamokas, darbų neatlikimo priežastis (bendrauja su mokiniu, tėvais (globėjais, rūpintojais);
2. tėvams (globėjams, rūpintojais) primena jų pareigas ir išsiaiškina, ar reikia pagalbos, padedant vaikui mokytis, ar tėvai (globėjai) naudojasi el. dienyne teikiama informacija.
Klasės vadovas su mokyklos administracija priima sprendimą dėl pagalbos mokiniui:
1. suteikiama reikalinga kompiuterinė įranga, įsitikinama, ar mokinys turi, kur ją padėti, prijungti, moka naudotis mokymo platformomis. Jei reikia pagalbos, pasirūpinama, kas ją suteiks: tėvai, savanoris, mokytojo padėjėjas, socialinis pedagogas ar kitas pagalbos mokiniui specialistas, socialinis darbuotojas (jei šeima gauna jo paslaugas);
2. aptariamas mokymosi tvarkaraštis; pagalba, kurios reikėtų ir kurią priimtų mokinys; jei reikia paskiriamos mokymosi pagalbos konsultacinės valandos;
3. mokytojas teikia papildomas konsultacijas.
Jeigu mokinys po pokalbio su jo tėvais (globėjais, rūpintojais) 2 dienas be priežasties ir toliau praleidžia pamokas ar neatlieka paskirtų užduočių namuose, mokytojas:
1. informuoja socialinį pedagogą ir tariasi dėl tolesnių veiksmų, siekiant sudaryti sąlygas mokinio mokymuisi;
2. informuoja mokyklos administracijos vadovą ar kitą atsakingą asmenį mokykloje, kuris išsiaiškina, ar mokinio šeima yra iš nepalankios socialinės aplinkos, gal ją lanko kitas specialistas, pvz., socialinis darbuotojas. Tuomet bendradarbiaudamas su juo mokyklos atstovas aptaria veiksmus, pakartotinai susisiekia su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir papildomai įvertina galimybes sudaryti sąlygas mokinio gerovei.
3 žingsnis. Socialinio pedagogo pagalba
Jei įvertinę situaciją socialinis pedagogas ar kitas atsakingas mokyklos atstovas nusprendžia, jog mokiniui reikalinga nuolatinė mokymosi pagalba:
1. situaciją aptaria su mokyklos vadovais, socialinis pedagogas kartu su mokiniu numato tinkamas pagalbos priemones;
2. ieškoma savanorių tarp mokyklos mokinių, kitų savanorių, veikiančių mokykloje ar savivaldybėje, NVO, galinčių padėti mokiniui laikytis dienos režimo, atlikti užduotis, susirasti mokymosi medžiagą ir pan.;
3. jei savanoriškos pagalbos nepakanka, skiriamos papildomos mokytojo konsultacijos;
nuolat stebima, kaip mokiniui sekasi, jo situacija aptariama mokyklos Vaiko gerovės komisijoje (VGK).
Socialiniam pedagogui ar kitam atsakingam mokyklos atstovui nustačius, kad mokiniui reikia nuolatinės priežiūros ar tęstinės pagalbos, jis kreipiasi į mokyklos VGK.
4 žingsnis. Vaiko gerovės komisijos pagalba
VKG sprendžia:
1. dėl tolesnių veiksmų, siekiant sudaryti sąlygas mokinio mokymuisi;
2. kokia pagalba bus teikiama mokiniui ir/ar mokyklos pastangomis galima jam padėti;
3. ar reikia pagalbos ne tik mokiniui, bet ir jo šeimai.
Jei mokyklos VGK nusprendžia, kad mokyklos pagalbos mokiniui ir/ar jo šeimai nepakanka, ji kreipiasi į savivaldybės VGK, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių, kuris koordinuoja švietimo, socialines ir sveikatos priežiūros teikimą savivaldybėje, dėl sprendimo skirti koordinuotai teikiamą pagalbą ar/ir organizuoti mokinio priežiūrą.

Plačiau...

._____________________________

 

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena.

Praėjus 30 metų Tuskulėnų gimnazijos bendruomenė aktyviai minėjo šią dieną. Pirmos pamokos metu mokyklos bendruomenė prisijungė prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija." 8 val. languose dešimčiai minučių uždegtos vienybės ir atminimo žvakutės.
Pamokų metu vyko įvairios veiklos: diskutuojama apie 1991 m. sausio įvykius, piešiami piešiniai, kuriami įvairūs kūriniai, dainuojamos laisvės dainos, žiūrimi dokumentiniai ar Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos mokinių sukurti filmai apie didvyrius. 10a klasės mokiniams įvykių liudininkas Ovidijus Jurkša pasakojo savo išgyvenimus. Aštuntokai susipažino su Sausio 13-osios didvyriais kaip asmenybėmis, ryškesniais jų biografijos faktais.
Dėkojame, jog esame laisvi.

Plačiau...

._____________________________

 

 

_____________________________

 

 

Informuojame, kad š. m. gruodžio 7 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo. Yra nauji apribojimai švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo srityje.

 

Pradinis ugdymas (1–4 kl.)
• Pradinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

• Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

 

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5–12 kl.)
• Ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu.
• Žiemos (Kalėdų) atostogos vyks įprastai – 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d. (įskaitytinai).

 

Nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d. (įskaitytinai), gimnazija dirba tik nuotoliniu būdu. Iškilus klausimams kreiptis tel. 8 (5) 279 94 50 arba el. paštu rastine@tuskulenu.vilnius.lm.lt

_____________________________

 

 

Projektas „Advento vainikas“
Kasmet likus kiek mažiau negu mėnesiui iki Kalėdų prasideda Adventas – ramybės ir susikaupimo laikotarpis. Krikščionybėje tai laikas, kuomet tikintieji laukia Jėzaus gimimo ir tam ruošiasi.
Advento laikotarpis skirtas pabendrauti su artimaisiais, su visais susitaikyti, susikaupti, skleisti ramybę ir gerumą. Tuskulėnų gimnazijos mokiniai įprasmino šį laiką gamindami savo šeimose Advento vainikus.
Advento vainikas – nuostabus Kalėdų simbolis ir jaukių namų puošmena, primenanti mums apie artėjančią nepaprastai džiugią šventę – Kūdikėlio Jėzaus gimtadienį. Advento vainikas yra apskritimo formos. Apskritimas nuo senų laikų yra amžinumo ir vienybės ženklas. Tokia forma išreiškia Kristaus slėpinį - amžinas, be pradžios ir pabaigos.
Projektą organizavo dorinio ugdymo mokytoja Loreta Keršytė.

 

Plačiau...
_____________________________


 

4b klasės mokiniai šventiškai papuošė gimnazijos biblioteką.

 

_____________________________

 

 

6d, 7c, 7d, 5d ir 5c klasių mokinių dabai technologijų pamokose.
Mokytoja Gintarė Juodelė.

 

_____________________________

 

Informacija dėl ugdymo proceso lapkričio 30 d. – gruodžio 17 d.

Vadovaujantis Vyriausybės nutarimu ir Vilniaus miesto savivaldybės rekomendacijomis, lapkričio 30 d. – gruodžio 17 d. gimnazijoje ugdymo procesas organizuojamas tokia tvarka:
1. Pradinių klasių mokiniai mokosi gimnazijoje kontaktiniu būdu (išskyrus mokinius, esančius saviizoliacijoje). Pamokos vyksta įprasta tvarka, laikantis visų nustatytų higienos reikalavimų. Visos dienos grupė dirba įprasta tvarka.
2. 5–12 klasių mokiniai tęsia mokymąsi nuotoliniu būdu pagal įprastą pamokų tvarkaraštį.
3. Neformaliojo švietimo užsiėmimai organizuojami nuotoliniu būdu.

Išlikite ramūs bei sveiki!

Gimnazijos administracija

_____________________________

 

 

Lapkričio 9–13 d. gimnazijos bibliotekoje vyko Šiaurės šalių literatūros savaitės renginiai.

Šių metų Šiaurės šalių literatūros savaitės tema – Šiaurės šalys ir pasaulis.
Šiaurės šalių literatūros savaitė kviečia visus – vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius – pamąstyti apie tai, ką reiškia būti pasaulio piliečiu, ir rasti pasaulyje savo vietą.
Skaitymams siūlomos trys Šiaurės šalių autorių knygos – visos atspindi metų temą ir kiekviena skirta konkrečiai klausytojų grupei.
Skaitymai jaunesnio amžiaus vaikams „Auštant“
Visi iki vieno, aut. Kristine Roskifte
Skaitymai paaugliams ir jaunimui „Auštant"
Žudiko beždžionė, 6-7 skyrius, aut. Jakob Wegelius
Skaitymai suaugusiems „Sutemų valanda"
Randai, aut. Auður Ava Ólafsdóttir.
Mokiniai klausėsi skaitomų ištraukų, patys skaitė, piešė piešinius.
Renginius organizavo gimnazijos bibliotekininkė Janina Kažukauskienė.

Plačiau...

_____________________________

 

 

Pradinių klasių mokiniai surengė tradicinę rudens darbelių parodą. Šių metų parodos tema „Rudens lapų šėlsmas".


Plačiau...

_____________________________

 

 

Koronaviruso grėsmės mažinimas

Vis dažniau susiduriama su situacijomis, kai susirgęs žmogus pyksta ant jį galimai užkrėtusiojo, o pats tuo pat metu jaučia gėdą ir baimę užkrėsti kitus. Tuomet neretai pozityvūs tarpusavio santykiai tampa priešiški, ypač sergančiojo atžvilgiu – prasideda kaltinimai, moralizavimas apie susirgusiojo prastą higieną ar neatsakingą elgesį. Toks požiūris gali turėti itin daug žalos – sergantis asmuo gali net bijoti prisipažinti apie tai, kad jaučia simptomus, delsti kreiptis pagalbos į gydymo įstaigą, bijoti informuoti tuos, su kuriais turėjo kontaktą. Ieškodami kaltų, pykdami ar ignoruodami mes prarandame galimybę laiku sustabdyti viruso plitimą.

Šiuo metu mes visi bijome susirgti, saugome save, vieni kitus, o užsikrėtę jaučiame didelę baimę, neviltį ir net kaltės jausmą. Kviečiame kartu mažinti blogus jausmus pandemijos metu.

 

Kaskart išgirdę, kad kas nors serga, ar užkrėtė kitą priminkime, kad:

 • sergantis žmogus nepasirinko pats susirgti. Sergantis asmuo gali jaustis vienišas
  NUOŠIRDUS RŪPESTIS IR DĖMESYS GALI BŪTI DIDELĖ PAGALBA;

 • žmogus, užsikrėtęs ar bijantis užkrėsti kitus, gali jausti kaltę
  RAGINIMAS NEPASIDUOTI IR DRĄSIAI PASAKYTI, KAD SERGA, GALI PADĖTI IŠSAUGOTI KITŲ SVEIKATĄ;

 • asmuo, kuris susirgo ir galimai užkrėtė kitus, neretai jaučia aplinkinių kaltinimus
  KALTINIMAI NIEKAM NEPADĖJO PASVEIKTI AR NEUŽSIKRĖSTI. PALAIKYKIME VIENI KITUS;

 • žmogus, kuriam reikia izoliuotis, gali pykti, ypač jei griūna visi planai
  PAAIŠKINKIME, KAD IZOLIACIJA YRA VIENINTELIS BŪDAS PADĖTI SAU IR KITIEMS, KAD VIRUSAS NEPLISTŲ.

_____________________________

 

PROJEKTAS „SAVAITĖ SU PARAŠIUTU“
Lapkričio 3–9 dienomis Tuskulėnų gimnazijos sporto salėje šėlo „parašiutininkai“. Pradinių klasių mokiniai turėjo galimybę išbandyti naują fizinio ugdymo priemonę – parašiutą. Mokiniai darė įvairias figūras, žaidė judriuosius žaidimus. Parašiutas papildė mokinių judėjimo patirtį nauju turiniu – pačiais įvairiausiais judesiais ir jų deriniais. Nauja patirtis žadino teigiamas emocijas, ugdė elgesio kultūrą, formavo gražius tarpusavio santykius.
Projektą organizavo ir vykdė Tuskulėnų gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja Rūta Rimavičienė.

_____________________________

 

Informacija dėl ugdymo proceso lapkričio 9–27 d.
Vadovaudamiesi Vyriausybės nutarimu ir Vilniaus miesto savivaldybės rekomendacijomis, Tuskulėnų gimnazijoje nuo lapkričio 9 dienos iki lapkričio 27 dienos ugdymą organizuosime tokia tvarka:

1. Pradinių klasių mokiniai toliau eina į mokyklą, pamokos vyksta įprasta tvarka, laikantis visų nustatytų higienos reikalavimų. Visos dienos grupė dirba įprasta tvarka.

2. 5–12 klasių mokiniams pamokos vyks nuotoliniu būdu. Nuotolinis ugdymas yra organizuojamas per „Microsoft Teams“ skaitmeninę aplinką. Ugdant 5–12 klasių mokinius laikysimės įprasto pamokų tvarkaraščio ir dirbsime ta pačia tvarka, kaip dirbome lapkričio 3–6 dienomis.

3. Neformalusis vaikų švietimas bus vykdomas nuotoliniu būdu.

 

Išlikite ramūs bei sveiki!

 

Gimnazijos administracija

VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

_____________________________

 

 

Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams:
1. Jeigu COVID-19 liga patvirtinta Jūsų vaikui.

2. Jeigu Jūs ar Jūsų vaikas turėjo didelės rizikos sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga.

3.Jeigu ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga.

_____________________________

 

Informacija dėl tėvų konsultavimo laiko

Gerb. tėveliai, jei norėtumėte aptarti vaikų mokymosi rezultatus, pažangos ar elgesio klausimus, dalykų mokytojai kviečia Jus susitikti žemiau nurodytu laiku. Susitikimo laiką, trukmę ir kt. prašome iš anksto suderinti su konkrečiu mokytoju per „Tamo“.

Tėvų konsultavimo laikas 1–4 kl.

Tėvų konsultavimo laikas 5–12 kl.

 

Ilgalaikės ir trumpalaikės konsultacijos mokiniams
Gimnazijoje, teikiant pagalbą mokiniams (praleidus pamokas dėl ligos ar kitų priežasčių, mokinio pasiekimams nesiekiant patenkinamo lygmens), organizuojamos trumpalaikės ir ilgalaikės konsultacijos. Trumpalaikės konsultacijos vykdomos pagal mokinio poreikį, susitarus su dalyko mokytoju bei suderinus laiką ir vietą. Ilgalaikės konsultacijos organizuojamos pagal sudarytą tvarkaraštį.

Konsultacinių pamokų tvarkaraštis 1–4 kl.

Konsultacinių pamokų tvarkaraštis 5–12 kl.

_____________________________

 

Mokinių dailės darbų parodos
3a kl. mokinių darbų paroda „Žiūros taškas“ , „Rudeniniai obuoliai ir vėjas", „Meno rūšys“
Mokytojos Alberta Saukaitytė ir Ingrida Umbrasaitė.
4b kl. mokinių darbų paroda „Miestas“, „Vėjas", „Linijos“
Mokytojos Alberta Saukaitytė ir Laima Bazienė.
2a kl. mokinių darbų paroda „Vandenyno gyventojai“, „Obuoliai“
Mokytojos Alberta Saukaitytė ir Natalija Stradalova.


Plačiau...

_____________________________

 


Europos kalbų diena

Rugsėjo 26 d. gimnazijos septintų klasių mokiniai paminėjo Europos kalbų dieną, dalyvaudami viktorinoje „Kalbos atveria duris į pasaulį“.
Septintokų komandos atstovavo kalboms, kurių mokosi mūsų gimnazijos mokiniai: lietuvių, anglų, rusų, vokiečių ir prancūzų. Dalyviai atsakinėjo į klausimus apie Europos kalbas, deklamavo, dainavo ir piešė, o renginio pabaigoje pasikeitė dovanėlėmis, kurios buvo susijusios su jų atstovaujama kalba ir šalimi.
Visi džiaugėsi galimybe praplėsti žinias apie Europos kalbas ir pabendrauti.
_____________________________

 

„ESSD 2020“
Rugsėjo 25 dieną Tuskulėnų gimnazijos moksleiviai prisidėjo prie tarptautinio projekto ir dalyvavo renginyje „ESSD 2020“ – European School Sport Day - Sport for self esteem (Europos mokyklų sporto diena – Sportas savigarbai).
Gimnazijos sporto aikštyne po atviru dangumi vyko smagūs žaidimai naudojant parašiutą, penktų ir devintų klasių moksleiviai varžėsi linksmosiose estafetėse („slalomas“, „grandinėlė“, „kliūčių ruožas“, „padangos“, „kamuolys lanke“. Sporto dienos kulminacija tapo virvės traukimo varžybos.
Sporto šventę organizavo gimnazijos fizinio ugdymo mokytojai.

 

_____________________________

 

Meida Paulauskaitė, Aistė Andriuškevičiūtė ir Dominykas Kazlauskas dalyvavo nacionaliniame mokinių konkurse „Praeities stiprybė – dabarčiai“. Mokiniai apdovanoti padėkomis už pateiktą kūrybinį–tiriamąjį darbą.
Istorijos mokytojas Justinas Guobys.
Next page: Gimnazija