2014-2015 m.m. 2

2014-2015 m.m. renginiaiVasario 12 d. vyko 6-7 ir 8-9 klasių protų mūšiai skirti Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto paskelbimui paminėti.
6-7 klasių grupėje 1 vietą laimėjo 7d, 2 vietą - 7a, 3 vietą - 6c.
8-9 klasių grupėje 1 vieta atiteko 8d, 2 - 8a, 3- 9c.
Mokiniai smagiai praleido laiką ir sužinojo daug naujų dalykų.

 

Vasario 12 d. 10-12 klasių mokiniai susitiko su olimpiniu ir pasaulio čempionu V. Alekna.
Taip pat atvyko pasaulio imtynių čempionas R. Bagdonas bei buvęs sporto departamento direktorius A. Raslanas. Renginį vedė sporto žurnalistas R. Delkus.

Plačiau...

 

Vasario 11 d. 6b ir 6c klasių mokiniai (klasių auklėtojos Rita Valatkaitė ir Jadvyga Jachimovič) apsilankė Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose.

Plačiau...

 

Vasario 10 d. mokykloje svečiavosi būsimi pirmokai iš darželių „Rūta“, „Smalsučiai“ ir „Ramunėlė“.

Plačiau...

 

Vasario 3 d. Vilniaus Tuskulėnų vidurinėje mokykloje vyko Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurso „Su knyga - per pasaulį“ II etapas.
Į renginį susirinko 24 dalyviai iš įvairių miesto mokyklų.

Plačiau...

 

Sausio 26 - vasario 9 d. mokykloje veikė paroda „Žydų praeities pasaulis - šiandienos viltis“.
Parodoje informacija apie žydų gyvenimą Lietuvoje, susidedanti iš 8 kilnojamų stendų: „Atostogos“, „Bendruomenės gyvenimas“, „Holokaustas“, „Portretai“, „Mokykla“, „Darbas“, „Poilsis“. Kiekvienas stendas - tai atskira žydų gyvenimo istorija.
Paroda atkeliavo į mokyklą ir joje buvo eksponuojama dvi savaites istorijos mokytojų Gražvydo Kaškelio ir Regimanto Jasiūno iniciatyva.

Plačiau...

 

Sausio 27 d. 5b klasės mokiniai (klasės auklėtoja Rita Frančiakienė) lankėsi Baltijos gintaro meno centre.

Plačiau...

 

Sausio 26 d. grupė mokinių, lankančių teatro pamokas bei teatro studiją (teatro mokytoja Rasa Ercmoniene-Varnė) dalyvavo projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Mokiniai lankėsi „Menų spaustuvėje“.

Plačiau...

 

Sausio 21 d. Vilniaus Tuskulėnų vidurinėje mokykloje vyko diskusija (prie apskritojo stalo) Ugdymo dvasingumas mokykloje, kurios tikslas - pasidalinti patirtimi apie galimybes skatinti jaunimo dvasinę brandą ugdymo procese, apie dvasinių vertybių vertinimą ir vaidmenį mokinių gyvenime.
Diskusijoje dalyvavo Lietuvos edukologijos universiteto profesorius habil. dr. Juozas Mureika, profesorius dr. Jonas Kievišas, mokyklos bendruomenės atstovai - direktoriaus pavaduotojos Daiva Pilukienė (moderavusi diskusiją), Ramunė Stebrytė ir Judita Brazauskienė, mokytojos ekspertės Ingrida Umbrasaitė (grafika) ir Rasa Ercmonienė-Varnė (teatras), mokytojos metodininkės Natalija Stradalova (dizainas), Regina Maigienė (informacinės technologijos) ir Vilma Mankevičienė (pradinis ugdymas), vyr. mokytojai Gražvydas Kaškelis (istorija) ir Algis Jasilionis (dorinis ugdymas), mokinių mamos p. Broertjes Lenthe ir p. Nijolė Baliukonienė, buvę Tuskulėnų vidurinės m-klos mokiniai Tumas Milaševičius (stud. architektūrą), Viktorija Zaičenko (stud. keramiką), Emilija Raišytė (stud. kultūros vadybą), Eimantas Stasevičius (stud. VU), Darija Skvarnavičiūtė (baigė kino režisūrą, dirbanti „Nordic productions" kino ir reklamos kompanijoje), vienuoliktokės Gintarė Martinionytė ir Greta Gribačiauskaitė.
Diskusijoje buvo aptariama tradicinio ir šiuolaikinio ugdymo samprata, asmenybės sklaida studijuojant meno dalykus, ugdymo galimybės padėti ugdytiniui susiformuoti vertybių sistemą, meninio ugdymo mokykloje istorija, pasiekimai, reikšmė asmenybės ugdymui. Buvę mokiniai įvertino menų dalykus, kurių mokėsi mokykloje ir kurie nulėmė jų apsisprendimą studijuoti vienokią ar kitokią specialybę. Dar besimokančios mokykloje vienuoliktokės aptarė meninio ugdymo galimybes ir teatro pamokų reikšmę. Tėvų komiteto atstovės pasisakė kaip vaikai šeimoje atsiliepia apie mokyklą, mokytojus, pamokas. Mokytoja Ingrida Umbrasaitė apžvelgė dailinio ugdymo mokykloje aspektus, pateikusi išsamią vaizdo medžiagą, o mokytoja Rasa Ercmonienė-Varnė pristatė pranešimą „Mokykla - antrieji namai", aptarė teatrinio ugdymo reikšmingumą, pasiremdama moksleivių apklausa apie teatro pamokas. Direktoriaus pav. Ramunė Stebrytė paruošė Nacionalinio egzaminų centro atsakaitą, atspindinčią sėkmingus Tuskulėnų vidurinės mokyklos valstybinių brandos egzaminų rezultatus miesto ir šalies kontekste. Kolektyvinę monografiją „Ugdymo dvasingumo kontekstas" pristatė prof. dr. Jonas Kievišas, o savo įžvalgomis apie ugdymo dvasingumą pasidalino prof. habil. dr. Juozas Mureika.


Plačiau...

 

Sausio 21 d. 10c ir 11 klasės mokiniai (ekonomikos mokytoja Eglė Ptakauskienė) dalyvavo projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.
Mokiniai vyko į SEB banką ir susipažino su jo įvairių skyrių veikla, darbuotojų kasdienybe, taip pat uždavė daugybę rūpimų klausimų, įgijo naujų žinių ir gavo dovanų.

 

Sausio 13 d. mokyklos bendruomenė, atsiliepdama į Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti iniciatyvą, dalyvavo tradicinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“.
Akcijos metu 8 val. prie kiekvieno lango dešimčiai minučių, užgesinus šviesas, buvo uždegtos atminimo žvakės ir taip pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę. Akcijos simbolis - žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, atmintį ir susikaupimą.

 

Sausio 13 d. mokyklos mokytojai prisijungė prie antrą kartą Lietuvoje rengiamos pilietinės akcijos „Neužmirštuolė“.
Mokytojai Laisvės gynėjų dieną segėjo vienijantį simbolį - Neužmirštuolės žiedą.
Gėlės žiedo simbolis pasirinktas norint parodyti pagarbą kovotojams už laisvę, o neužmirštuolės pavadinime užkoduota mintis, jog kovotojai yra nepamiršti. Iniciatyvą lydės šūkis „Aš prisimenu, kodėl esame laisvi“.

 

Gruodžio 19-21 d. grupė mokyklos mokinių kartu su vokiečių kalbos mokytoja Gražina Bagdonavičiūte pabuvojo Kalėdiniame Berlyne.

Plačiau...

 

Spalio 20 d. - gruodžio 20 d. vyko mokyklos bendruomenės akcija „DOVANOK KNYGĄ“.
Akcijos metu mokyklos bibliotekai padovanotos 449 knygos.
Akcijos organizatoriai: 2c klasės auklėtoja ir mokiniai bei mokyklos bibliotekos darbuotojos.

Akcijoje dalyvavusių klasių sąrašas

 

Gruodžio 19 d. vyko tradicinė Vilniaus Tuskulėnų vidurinės mokyklos teatro studijos Kalėdinė šventė.

 

Gruodžio 19 d. 9a klasės mokiniai (klasės auklėtoja Alina Žutautaitė) vyko į Arbatos Magiją, esančią Bazilijonų gatvėje senamietyje.
Jų tikslas buvo praleisti popietę ramioje aplinkoje, prisiminti praėjusius metus, visiems draugiškai pasimėgauti arbatos gėrimo ceremonija, kaip klasės suvienijimo ceremonija, esant advento laikotarpiui.

Plačiau...

 

Gruodžio 19 d. vyko kalėdinė mokytojų popietė.

 

Gruodžio 18 d. baigėsi mokyklos bendruomenės adventinė akcija „Dovanokime gabalėlį džiaugsmo“.
Akcijos metu buvo surinka virš 47 kg šokolado, kurį į Betanijos valgyklą nešė ir su ten esančiais žmonėmis bendravo bei šokoladus dalino mūsų mokyklos 5-12 klasių mokiniai bei dorinio ugdymo mokytojai. Dosniausi buvo 10b (4,8 kg), 7a (3,6 kg), 2b (3,4 kg), 8a (3,175 kg) ir 5a (3,1 kg) klasių mokiniai.

 

Gruodžio 18 d. vyko tradicinis koncertas-projektas „Šventų Kalėdų belaukiant".
Koncerte pasirodė Vilniaus Tuskulėnų mokyklos jaunučių ir jaunių chorai bei 5-6 kl. integruoto meninio ugdymo moksleiviai.
Koncertą-projektą kūrė muzikos mokytoja Renata Deltuvienė-Bakutė.

 

Gruodžio 18 d. 5a klasės (klasės auklėtoja Loreta Keršytė) valandėlės metu Pijus Goris Kasperavičius visą klasės bendruomenę džiugino violončelės griežimu.

Plačiau...

 

Gruodžio 17 d. 5a klasės mokiniai, tėvai ir auklėtoja Loreta Keršytė susirinko į kalėdinę popietę klube Po Ogmia.

Plačiau...

 

Gruodžio 16 d. 9a klasės mokiniai (klasės auklėtoja Alina Žutautaitė ir šios akcijos iniciatorė anglų k. mokytoja Kristina Kvietkutė), vyko į nevalstybinį vaikų darželį „Nendrė“ aplankyti vaikučių, kurių amžius nuo 3 iki 6,5 metų.
Nešėmės dovanėles, kurias patys, padedami tėvelių, surinkome. Vaikams tai buvo siurprizas, jie nežinojo, kad mes juos aplankysime. Pamatę mus labai nustebo, bet greit apsiprato ir deklamuodami eiles, dainuodami bei šokdami pristatė save, o už tai jie buvo apdovanoti mūsų atneštomis dovanėlėmis. O saldainių gavo tiek, kad turbūt užteks iki Velykų.
Po mažo 9a klasės koncertėlio visi kartu sėdome apžiūrėti žaislų, žaidimų, spalvinom kartu knygeles ir bendravome. Su vaikais taip susibendravome, jog buvo sunku išsiskirti. Pažadėjome dar kartą ateiti ir pamokinti juos piešti, juk ne veltui mokomės dailės klasėje.
Direktorė Danutė Mituzienė mus maloniai priėmė, papasakojo apie darželio istoriją, aprodė patalpas, papasakojo kokius projektus vykdo, kad gautų pinigėlių darželio išlaikymui. Manome, jog mūsų apsilankymas, tai graži pradžia padaryti kažką gero ir gražaus, nes tai yra verta.

 

Gruodžio 12 d. vyko 9-12 kl. mokinių renginys „Metų geriausieji 2014“.
Renginyje buvo prisiminti gražiausi ir geriausi mokyklos įvykiai, renginiai ir kt.
Renginį organizavo direktoriaus pavaduotoja Ramunė Stebrytė.

Plačiau...

 

Lapkričio 12 d. - gruodžio 9 d. mokykloje buvo įgyvendinamas projektas „Turi per daug - pasidalink“, kurio metu mokyklos bendruomenės nariai aukojo įvairius daiktus.
Galime pasidžiaugti, jog mūsų mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvavo projekte ir iš viso suaukojo daiktų, kurie svėrė net 840 kg. Aktyviausios projekte buvo 1d, 2b, 3d, 5a, 6c, 7a ir 11b klasės.

Plačiau...

 

Gruodžio 9 d. 6a klasės mokiniai (kartu su klasės auklėtoja Giedre Rutkauskaite ir biologijos mokytoja Rima Vitkauskiene) lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto oranžerijoje.

Plačiau...

 

Gruodžio 9 d. mokykloje vyko asociacijos „Žirmūnų bendruomenė“ organizuota konferencija „Žirmūnai šiandien ir rytoj“ skirta Žirmūnų 50-mečiui.
Konferencijos tema „Darni plėtra: realybė ar siekiamybė“.
Konferencijos pranešėjai: Lietuvos edukologijos universiteto Sporto ir sveikatos fakulteto Sveikatos ir fizinio ugdymo katedros prof. habil. dr. Algirdas Raslanas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja Rūta Matonienė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto Architektūros instituto direktorius doc. dr. Jonas Jakaitis, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vystymo katedros doc. dr. Dalia Bardauskienė, Mykolo Riomerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo katedros doc. dr. Saulius Nefas, Vilniaus teritorinės darbo biržos vyriausioji specialistė Diana Pranskutė, Žirmūnų bendruomenės pirmininkas Petras Demšė.

 

Gruodžio 8 d. 10 kl. mokiniai, pasirinkę informacinių technologijų programavimo modulį, dalyvavo pasaulinėje iniciatyvoje „Programavimo valanda“ (informacinių technologijų mokyt. Regina Maigienė).
Prie vienos didžiausių pasaulyje iniciatyvų, skatinančių jaunimą susipažinti su programavimu, šiemet prisijungia ir Lietuva. Mokiniai stebėjo per „Delfi TV“ transliuojamą lietuvišką e. pamoką, kuri vyko Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje.
Mokiniai susipažino su IT ateities vizija ir bandė kurti savo pirmąsias programėles išmaniesiems įrenginiams su „Windows App Studio“ bei kurti pirmuosius žaidimus, naudojant „Unity“.

 

Gruodžio 4 d. vyko 5-9 klasių mokinių tėvų ATVIRŲ DURŲ DIENA.

 

Gruodžio 1 d. vyko protų mūšis „AIDS geriau žinoti“, kuriame savo jėgas išbandė ir žinias parodė 9-12 klasių mokinių suburtos komandos.
Antrus metus iš eilės mokykla prisijungė prie Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro organizuojamos iniciatyvos Pasaulinės AIDS dienos protų mūšio.

Plačiau...

 

Lapkričio 28 d. 10c klasės mokiniams vyko netradicinė rusų kalbos pamoka Markučiuose (rusų kalbos mokyt. Galina Ubonienė ir Liubov Valinčienė).
Mokiniai lankėsi A. Puškino muziejuje, sužinojo apie A. Puškino gyvenimą ir kūrybą bei kaip jis susijęs su Lietuva.

 

Lapkričio 27 d. vyko 10-12 klasių mokinių tėvų susirinkimai.

 

Lapkričio 26 d. vyko baigiamasis (trečiasis) 5a klasės mokinių (klasės auklėtoja Loreta Keršytė) susitikimas su Mykolo Riomerio universitete studijuojančiais nigeriečiais.

Plačiau...

 

Lapkričio 26 d. vyko visuotinis pirmų klasių mokinių tėvų susirinkimas.

 

Lapkričio 18 d. 9-11 kl. mokiniai, kurie mokosi vokiečių kalbos, lankėsi Getės institute (vokiečių kalbos mokyt. Gražina Bagdonavičiūtė).

Plačiau...

 

Lapkričio 18 d. 12b klasės mokiniai (klasės auklėtoja Jadvyga Potapkina) apsilankė euro parodoje valdovų rūmuose, sužinojo reikiamą informaciją apie 2015 metų Lietuvos ekonomikos pakitimus, naują valiutą, jos tendencijas ir ypatumus.

 

Lapkričio 18 d. 9c klasės mokiniai (klasės auklėtoja Rima Vitkauskienė) klasės valandėlės metu minėjo Tarptautinę tolerancijos dieną.
Valandėlę vedė Lietuvos edukologijos universiteto etikos ir sveikatos ugdymo specialybės 3 kurso studentė Birutė Valenčiūtė. Valandėlės metu buvo kalbama apie tolerancijos supratimą, mokiniai atliko testą „Ar aš esu tolerantiškas?“, ant spalvotų klevo lapų užrašė savo mintis „Kas man yra tolerancija?“, iš kurių buvo padarytas klevo medis ir papuoštas klasės stendas.

 

Lapkričio 14 d. mokykloje vyko 5-okų krikštynos.
Krikštynų tema „Muzikinė karuselė“. „Muzikinėje karuselėje“ varžėsi muzikos stiliai: disko stilius (5a kl.), hiphopas (5b kl.) ir rokas (5c kl.).

Plačiau...

 

Lapkričio 12 d. 7b klasės mokiniai (klasės auklėtoja Rima Vžesniauskienė) lankėsi VEU biologijos fakultete bei oranžerijoje.

 

Lapkričio 12 d. 9b ir 9c klasės mokiniai (9c klasės auklėtoja Rima Vitkauskienė) vyko į ekskursiją Lietuvos Vyriausiame Administraciniame teisme.
Teismo pirmininkas Ričardas Piličiauskas pasakojo apie teismo pastato istoriją, kaip tapti teisėju, kokia teisėjo paskirtis, kokios bylos nagrinėjamos šiame teisme. Visus mokinius pradžiugino viktorina ir prizai, kuriuos įteikė pats pirmininkas. Po visų džiaugsmų mokiniai buvo supažindinti su teismo darbuotojais, buvo rodomi jų kabinetai, teismo posėdžių salės bei speciali vieta suimtiems asmenims laukti teismo posėdžių pradžios.Mokiniai džiaugėsi suteikta galimybe apie teismą sužinoti ne tik iš tėvų ar televizijos, bet ir iš pačių teisėjų lūpų.

 

Lapkričio 11 d. 5a klasės mokiniai (klasės auklėtoja Loreta Keršytė) dalyvavo Didžiuosiuose Gailestingumo Motinos Atlaiduose.

Plačiau...

 

Lapkričio 7 d. 10a klasės mokiniams vyko netradicinė rusų kalbos pamoka Markučiuose (rusų kalbos mokyt. Jadvyga Potapkina).
Mokiniai lankėsi A. Puškino muziejuje, sužinojo, kaip A. Puškino gyvenimas ir kūryba susijusi su Lietuva bei grožėjosi rudens gamta.

 

Lapkričio 4 d. 10b klasės mokiniai (rusų kalbos mokyt. Liubov Valinčienė ir Regina Nemanienė) aplankė Markučių sodybą.
Mokiniai susipažino su muziejaus ekspozicija, sužinojo, kaip A. Puškino gyvenimas ir kūryba susijusi su Lietuva bei pasigrožėjo gamta.

 

Spalio 28 d. 7b klasės mokiniai (klasės auklėtoja Rima Vžesniauskienė) lankėsi Jaunimo teatro spektaklyje „Ekspedicija į teatro vidų“.

 

Spalio 23 d. penktų klasių moksleiviams vyko civilinės saugos pamoka, kurią vedė Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos specialistė Danutė Pučkytė.

Plačiau...

 

Spalio 22 d. vyko antrasis 5a klasės mokinių (klasės auklėtoja Loreta Keršytė) susitikimas su Mykolo Riomerio universitete studijuojančiais penkiais vaikinais iš Nigerijos ir vienu pakistaniečiu.

Plačiau...

 

Spalio 17 d. mokykloje vyko vienuoliktokų krikštynos.
Džiunglėmis virtusioje aktų salėje dvi vienuoliktokų („Raudonųjų" ir „Mėlynųjų") komandos dalyvavo realybės šou „IŠLIKIMAS".

Plačiau...

 

Spalio mėnesį trečiokai ir ketvirtokai dalyvavo kuprinių svėrimo akcijoje „Draugiška kuprinė“.
Mokiniai sužinojo savo kūno bei kuprinės svorį ir galėjo įvertinti, ar kuprinės svoris atitinka jų kūno svorį.

 

Spalio 16 d. 5-okai vyko į ekskursiją po Panemunės pilis (klasių auklėtojos Loreta Keršytė, Rita Frančiakienė ir Kristina Dalalienė).

Plačiau...

 

Spalio 10 d. 6a, 6b ir 6c klasių mokiniai (klasių auklėtojos Gierė Rutkauskaite, Rita Valatkaite ir Jadvyga Jachimovič) lankėsi Vilniaus katedros varpinėje ir Gedimino pilyje.

Plačiau...

 

Spalio 9 d. 6a ir 6c klasių mokiniai (klasių auklėtojos Giedrė Rutkauskaitė ir Jadvyga Jachimovič) dalyvavo Vilniaus saugaus eismo mokyklos renginyje „Saugus vaikas - saugi visuomenė“.

Plačiau...

 

Spalio 7 d. grupė 12-okų (šokio mokyt. Guoda Raudeliūnaitė) dalyvavo pažintinėje ekskursijoje Operos ir baleto teatre ir susipažino su teatro užkulisiais.

Plačiau...

 

Spalio 3 d. mokykloje buvo smagiai švenčiama Mokytojų diena.

 

Spalio mėnesį pradinių klasių mokiniai surengė tradicinę rudens gėrybių parodą.
Šių metų parodos tema „Gyvūnai“.

Plačiau...

 

Rugsėjo mėnesį 6a, 6b ir 6c klasių mokiniai (klasių auklėtojos Giedrė Rutkauskaitė, Rita Valatkaitė ir Jadvyga Jachimovič) aktyviai bendradarbiavo su Vilniaus saugaus eismo mokykla.
Šeštos klasės mokiniai dalyvavo saugaus eismo programoje VAIRUOJU DVIRATĮ. Jos dalyviai išklausė intensyvią KET programą, laikė KET egzaminą ir sėkmingai įgijo dviračio vairuotojų pažymėjimus.
6a, 6b ir 6c kl. nuo šiol yra JAUNIEJI DVIRATININKAI!

 

Rugsėjo mėn. anglų kalbos mokytojos metodininkės Jūratės Dulinskienės 10-ų ir 12-ų klasių mokiniai paruošė integruotą anglų kalbos ir informacinių technologijų projektą „Pažinkime Europos šalis“, skirtą Europos kalbų dienai (rugsėjo 26 d.).

Plačiau...

 

Rugsėjo 29 d. 11 klasės mokiniai (lietuvių kalbos mokyt. Vita Krasauskaitė, Diana Builienė ir  Giedrė Rutkauskaitė) „PASAKOS“ kino teatre žiūrėjo A. Matelio istorinį filmą „Radviliada“, kuriame atkartota legendinė Našlaitėlio piligriminė kelionė dykuma iki Jeruzalės vartų.

 

Rugsėjo 24 d. dorinio ugdymo pamokoje (mokyt. Loreta Keršytė) svečiavosi penki vaikinai iš Nigerijos, kurie antri metai studijuoja Mykolo Riomerio universitete.

Plačiau...

 

Rugsėjo 19 d. šešiolika mūsų mokyklos moksleivių su teatro mokytoja Rasa Ercmoniene-Varne dalyvavo rudens lygiadienio proga organizuotoje Vilniaus miesto gyventojams ir svečiams skirtoje šviesos ir ugnies misterijoje „Mitas“.

Plačiau...

 

Rugsėjo 18 d. 1-2 klasių mokiniams vyko saugaus eismo pamokėlės „Būk saugus gatvėje ir namuose“.

Plačiau...

 

Rugsėjo 18 d. 12a kl. mokiniai (klasės aukklėtoja Audronė Giedraitienė) lankėsi VU atvirų durų dienos renginiuose.
Mokiniai atliko laboratorinius darbus biologijos laboratorijoje.

 

Rugsėjo 16 d. grupė 11-os klasės mokinių, pasirinkusių šokio pamokas (mokyt. Guoda Raudeliūnaitė), vyko į Menų spaustuvę stebėti Auksiniam scenos kryžiui nominuoto gatvės šokio spektaklio „Feel-Link“.

Plačiau...

 

Rugsėjo 14 d. grupė mokyklos dvyliktokų dalyvavo 11-ame Danske Bank Vilniaus maratone.

 

Rugsėjo 12-19 d. apie 200 8-12 klasių mokinių kartu su mokytojais aktyviai dalyvavo mokslo festivalio „ERDVĖLAIVIS ŽEMĖ 2014“ renginiuose.

Plačiau...

 

Rugsėjo 1-osios šventė.

 

2014 m. vasarą dešimt dienų Mokyklos teatro studijos 15 moksleivių kartu su vadove Rasa Ercmoniene-Varne, mokytojais Guoda Raudeliūnaite ir Gražvydu Kaškeliu praleido tarptautiniame vaikų teatrų festivalyje Šveicarijoje, Turgi mieste.
Vaikai dalyvavo kūrybinėse laboratorijose, rodė tarptautinei auditorijai spektaklį „Mėlynoji paukštė kažkur šalia“, vyko į ekskursijas, stebėjo kitų šalių pasirodymus, diskutavo „round table“ (apvalaus stalo) forumuose apie pasirodymus.

Plačiau...

Previous page: 2014-2015 m.m.
Next page: Menų diena