5a Seime

5a klasės mokiniai (klasės auklėtoja Loreta Keršytė) gegužės 4 d. laikėsi LR Seime.
Ekskursijas lankytojų grupėms Seimo rūmuose organizuoja ir veda Ryšių su visuomene skyriaus darbuotojai. Jie, atsižvelgdami į lankytojų amžių, supažindina su Lietuvos valstybės valdymo sistema, parlamento veikla, įstatymų leidybos procedūra, institucijos struktūra ir, kas itin svarbu - piliečių galimybėmis dalyvauti teisės aktų leidyboje. Darbuotojai, pristatydami instituciją, kurioje sprendimai priimami derinant įvairias nuomones, laikosi politinio nešališkumo principo. Sudaroma galimybė apžiūrėti rūmuose eksponuojamas parodas.
Parlamente eksponuojamos dokumentų kopijos, nuotraukos ir interjero dalimi esantys simboliai iliustruoja Lietuvos parlamentarizmo istoriją, valstybės raidą lėmusius įvykius, kurių apžvalga - svarbi ekskursijos rūmuose, kuriuose buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė, dalis.


Previous page: Menų diena
Next page: VDA mentorystė