Baigiamasis susitikimas Turkijoje

2018 m. gegužės 6-12 dienomis gimnazijos direktorė Daiva Pilukienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Dirginčienė, pradinių klasių mokytojos Edita Lukaševičienė ir Vida Baublytė dalyvavo Erasmus+ tarptautinio projekto „Kiekvienas mokinys yra svarbus“ baigiamajame susitikime Turkijoje, Kiutahijos mieste.

Susitikimo metu buvo pristatytos ir aptartos projekto metu vykdytos veiklos, bukletas apie projektą. Lankėmės İnönü İlkokulu mokykloje, stebėjome mokinių veiklą, bendravome su mokyklos bendruomenės nariais.Tai buvo ir puiki galimybė susipažinti su Turkijos kultūra, Kiutahijos ir Eskišechiro miestais. Lankėmės suaugusiųjų moterų mokymo centre, tradicinių keramikos dirbinių dirbtuvėse, vaškinių figūrų ir stiklo dirbinių muziejuose, Sazova parke.