Melpomenė 2015

Ilgą gegužės 8 d. popietę vyko tradicinė mūsų mokyklos jau dešimtus metus iš eilės organizuojama prevenciniais narkomanijos, alkoholizmo, smurto apraiškų, savižudybių, netolerancijos paauglių tarpe mažinimo tikslais teatrinių improvizacijų šventė „Melpomenė kviečia - 2015“.

Šiais jubiliejiniais šventei metais į Melpomenės namus - Tuskulėnų vidurinę mokyklą atvyko moksleivių komandos iš Žirmūnų, Salomėjos Nėries, Antakalnio, M. Biržiškos ir Karoliniškių gimnazijų, Šeškinės vidurinės ir Jeruzalės mokyklų, Atviro jaunimo centro „Mes“, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių centro, Technologijų ir verslo profesinio ugdymo centro. Komandas pasitiko devynios dešimtys Olimpo choro balsų, Dievas Dzeusas (Lukas Ptakauskas, 12a kl.), Deivė Melpomenė (Aelita Senvaitytė, 11a kl.), Deivė Atėnė (Rasa Juršėnaitė, 11b kl.), Deivė Hera (Gabija Blaževičiūtė, 11b kl.), Deivė Afroditė (Ugnė Bajarskaitė, 11b kl.), Deivė Diana (Evelina Sankauskaitė, 11b kl.), Dievas Adonis (Paulius Lekarevičius, 11b kl.), Deivė Hestija (Eglė Vaitkevičiūtė, 12a kl.) ir Deivė Artemidė (Urtė Kimbaraitė, 12a kl.).

Olimpo dievų choras su Dzeusu ir Melpomene priešaky pasitiko svečius bežode daina, iškalbingais judesiais, lydimais griaustinio ir „mirtingųjų“ pritariamųjų balsų. Keli šimtai moksleivių sukūrė tokią ypatingą nuotaiką, kuri lyg vieninga kūrybos aura apgaubė visus atėjusius.

Trys komandos (Salomėjos Nėries gimnazijos, Jeruzalės ir Tuskulėnų vidurinių mokyklų) rodė socialinius etiudus apie priklausomybę mobiliesiems telefonams, ir tai rodo, kad patys vaikai suvokia problemą ir nori spręsti ją viešai. Antakalnio gimnazija drąsiai palietė savižudybės temą, o pasirodymo pabaigoje visiems pasiūlė „atsukti savo veidą į saulę, kad šešėliai kristų už nugaros“. Žirmūnų gimnazija stebino unikaliu grafoprojekcijų panaudojimu sceninio veiksmo metu. Karoliniškių ir Mykolo Biržiškos gimnazijos, Šeškinės vidurinė mokykla, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių centras, Technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, pasitelkę teatro raiškos būdus kalbėjosi visomis bendraamžiams rūpimomis temomis. Skambėjo daug muzikos, improvizacijos buvo kuriamos ir pagal pasaulinės klasikos kūrinius, ir pagal jaunimo mėgstamų grupių dainas. Moksleiviai iš viso parodė 31 mažą spektakliuką, iš kurių 10 buvo spontaniškai sukurti su burtų tvarka gautu rekvizitu, 10 - šokio / plastikos interpretacijų, 10 etiudų socialine tema ir vienas, kuriame dalyvavo po atstovą iš visų mokyklų, o sąlygas „Kas jie, kur ir kada veikia" jiems nurodė salėje susirinkę žiūrovai.

Žiuri komisija skyrė dalyviams tokias nominacijas:

1. M.Biržiškos gimnazijai - UŽ SOCIALINĮ TEMŲ VYSTYMĄ.
2. Žirmūnų gimnazijai - UŽ ORIGINALIAUSIĄ SCENINĘ KOMPOZICIJĄ.
3. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių centrui - UŽ ĮTAIGUMĄ.
4. Salomėjos Nėries gimnazijai - UŽ KONCEPTUALUMĄ.
5. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centrui - UŽ LITERATŪROS TEMŲ VYSTYMĄ IR MUZIKALUMĄ.
6. Antakalnio gimnazija - UŽ REŽISŪRINĮ POŽIŪRĮ.
7. Jeruzalės mokykla ir Atviro jaunimo centras „Mes" - UŽ IMPROVIZACIJŲ PLASTIŠKUMĄ.
8. Šeškinės vidurinė mokykla - UŽ SCENINĘ ESTETIKĄ.
9. Karoliniškių gimnazija - UŽ ORIGINALUMĄ IR CHARAKTERIŲ ATSKLEIDIMĄ.
10. Tuskulėnų vidurinei mokyklai - UŽ AKTORINĮ MEISTRIŠKUMĄ.

Žiuri komisijos nariai:
1) LMTA sceninės kalbos ir aktorinio meistriškumo dėstytoja, „Lėlės“ teatro aktorė Asta Stankūnaitė;
2) Psichologijos magistrė Loreta Juravičienė;
3) Etikos magistras Algis Jasilionis;
4) Šokio edukologijos bakalaurė Guoda Raudeliūnaitė;
5) Kino režisūros bakalaurė, reklamos ir kino filmų gamybos koordinatorė iš filmavimo paslaugų org. įm. „Nordic productions“ Darija Skvarnavičiūtė.

Melpomenė kviečia - 2015 akimirkos..

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.Previous page: Melpomenė kviečia
Next page: Spektakliai