Sutartis su VGTU


2012 m. rugsėjo 18 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius doc. dr. Alfonsas Daniūnas ir Vilniaus Tuskulėnų vidurinės mokyklos direktorius Ričardas Vitkus bei Vilniaus Juventos gimnazijos direktorė Irina Ignatavičienė pasirašė bendradarbiavimo sutartis dėl VGTU klasių steigimo mokyklose.

Ugdymo įstaigos bendradarbiaus keičiantis naujausiomis mokslo žiniomis informacinių technologijų, fizikos, ekonomikos ir verslo pagrindų, chemijos bei braižybos srityse. Tikimasi, kad VGTU klasės mokykloje padės skatinti mokinius ateityje rinktis studijuoti technologinius bei fizinius mokslus, geriau pažinti studijų procesą ir galimybes universitete. Mokyklose besimokantys vyresniųjų klasių mokiniai galės klausytis VGTU dėstytojų skaitomų paskaitų universitete arba mokykloje, turės galimybę atlikti laboratorinius darbus VGTU fizikos laboratorijose, inžinerinės grafikos bei informacinių sistemų katedrų auditorijose.

Tai ne pirmosios mokyklos, kuriose yra įsteigtos VGTU klasės. Jau praėjusiais mokslo metais penkių mokyklų VGTU klasių mokiniai glaudžiai bendradarbiavo su universiteto dėstytojais ir studentais. Ypač daug užsiėmimų mokiniams VGTU laboratorijose ir kompiuterinėse klasėse vyko studentų savarankiško darbo savaitėmis. Paskaitas-pamokas dėstytojai skaitė VGTU ir vyko į mokyklas.


Previous page: VGTU klasių darbas
Next page: Aktyvi mokykla