2020 m. vasario 7 d. gimnazijos mokytojai dalyvavo respublikinėje metodinėje konferencijoje „Šviesus protas ir gera širdis“ Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijoje. Panevėžiečiai, siekdami inovatyviai ugdyti penktojo pagal gyventojų skaičių miesto jaunąją kartą, neseniai pradėjo taikyti humanistinio ugdymo sampratą, kuria mūsų gimnazija, Vilniaus Vladislavo Sirokomlės, Kauno Juozo Grušo bei Klaipėdos Vydūno gimnazijos vadovaujasi jau nebe pirmi metai.
Pagrindinis humanistinės pedagogikos principas - mokykloje svarbus kiekvienas vaikas, ir visi bendruomenės nariai yra lygiaverčiai, nesvarbu, ar būtų aptariami malonūs dalykai, ar sprendžiamos iškilusios problemos. Kiekvienas vaikas yra vertinga ir nusipelnanti pagarbos asmenybė. Šis humanistinės pedagogikos principas sprendžia vieną iš skaudžiausių šiuolaikinės mokyklos problemų - patyčias, visapusiškai ugdo jauną kūrybingą asmenybę, gebančia kurti naują Lietuvą.
Konferencijos iniciatoriai - Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos bendruomenė - parengė unikalią dienotvarkę, paskaitas derino su jaukiomis diskusijomis, praktinės mokinių veiklos pristatymu skirtingose erdvėse.
Vytauto Žemkalnio gimnazijos absolvenčių Vilmos Sukackės (KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto lektorė ir doktorantė) paskaita „Dirbtinis intelektas ir ateities švietimas“ bei Guodos Kaminskės (kompanija „Wix.com", serverio programuotoja) paskaita „Improvizacinis programavimas" puikiai atitiko netradicinio ugdymo įžvalgas, supažindino klausytojus su dirbtinio intelekto pasaulyje ir Lietuvoje apimtimis, naujausiomis medijų kuriamomis programomis, neišvengiamai apėmusiomis visas jauno žmogaus gyvenimo sritis, atėjusiomis į ugdymo įstaigas ir reikalaujančiomis iš šiuolaikinių mokytojų naujo pasirengimo. Mokytojai turi žengti koja kojon kartu su mokiniais, neatsilikdami nuo naujausių pasiekimų visose mokslo ir meno srityse. Bendradarbiavimas XXI-me amžiuje neatsiejamas nuo IKT, tad turime tiek mokiniai, tiek ir mokytojai surasti pusiausvyrą tarp knygos ir kompiuterio kaip vienas kito papildinių, nepriešpastatant, o mokantis integruoti visas mokslo ir meno šakas vardan jauno ir aktyvaus ateities kultūros kūrėjo bei puoselėtojo.Socialinė pedagogė Jurgita Briedienė kalbėjo apie humanistines vertybes projektinėje veikloje. Pradinių klasių mokytojos Vilma Palepšienė, Aurelija Bendtiuvienė ir Loreta Valainienė - apie edukacinių erdvių kūrimą ir panaudojimą „humanistininėje gimnazijoje pradinių klasių mokiniams, skatinant visapusišką vaiko asmenybės raidą" ir pristatė „Mažųjų teatro" spektaklį, sukurtą Vaižganto kūrybos motyvais „Mikutis gamtininkas", kuriame vaidino patys jauniausieji gimnazijos mokiniai - pirmokai.

Ypač jaukiai vyko popietinis darbas metodinėse grupėse. Skirtingose erdvėse dalinosi patirtimi lietuvių kalbos, socialinių, tiksliųjų mokslų, pradinių klasių, užsienio kalbų, menų ir gamtos mokslų mokytojai. Dailės mokytoja Ilona Tvinakienė pavergė menų metodinės grupės dalyvius savo profesionalumu ir tuo pačiu nuoširdumu, išprovokavusiu visus menų mokytojus išpasakoti savo patirtį bei išsakyti lūkesčius.


Ugdymas menu yra svarbus veiksnys kuriant kultūriškai orientuotą ir kūrybingą visuomenę. Mokinio aplinka kupina įvairiausių meno formų. Meno kūrybos principai yra demokratiški, tinkami mokinių kūrybiniams gebėjimams ugdyti, kūrybinė meninė raiška stimuliuoja mokinių vaizduotę, kūrybingumą, emocinį intelektą, skatina kritinį mąstymą ir požiūrių įvairovę, o teigiami meniniai išgyvenimai, patirti aktyvioje kūrybos veikloje, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją, skatina gilinti ir plėtoti meninio pažinimo patirtį, siekti geresnių mokymosi rezultatų.

Idėja ugdyti jauną asmenybę menais kaip visapusiškai aktyvią, kūrybingą ir pasiruošusią priimti naujus gyvenimo iššūkius ateities kartą, suvienijo šioje konferencijoje dalyvaujančius pedagogus į netradicinio ugdymo mokyklų bendravimo ir bendradarbiavimo klubą „Obuolys". Vytauto Žemkalnio gimnazijos iniciatyva nuo 2020 m. vasario 7 d. prasidedanti klubo veikla jungs humanistine ugdymo samprata besivadovaujančias Lietuvos gimnazijas ir skatins:
1. Bendrauti ir bendradarbiauti, dalintis patirtimi pagal poreikius rengiant menų programas.
2. Bendrauti ir bendradarbiauti, dalinti patirtimi pagal poreikius rengiant mokymo priemones, leidinius.
3. Kviesti mokyklų atstovus į konferencijas, kultūrinius renginius.
4. Bendradarbiauti organizuojant, vykdant programas, projektinę veiklą.
5. Vieną kartą per metus rotacijos principu suorganizuoti Klubo „Obuolys" susitikimą:
2020 m. - Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijoje;
2021 m. - Klaipėdos Vydūno gimnazijoje;
2022 m. - Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje;
2023 m. - Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje;
2024 m. - Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje.


Pasirašę sutartis, priėmėme iššūkius, įpareigojančius palaikyti tamprius ryšius tarp gimnazijų. Konferencijoje Tuskulėnų gimnazijai atstovavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Diana Builienė, dailės mokytoja Alberta Saukaitytė, muzikos mokytojas Arvydas Kirda, chemijos ir technologijų mokytoja Eglė Žukauskienė bei teatro mokytoja Rasa Ercmonienė-Varnė.
Vaiką būtina pripažinti tokį, koks jis yra, ugdyti jį su meile ir padėti tėvams išauginti harmoningą, laisvą asmenybę. Kūryba yra pagrindinis žmogaus ugdymo tikslas ir kelias žmoguje pažadinti žmogiškumą, dorumą, kilnumą, savo vertės pajautimą, drąsą. Per meninę veiklą įgyti gebėjimai ir tokios vertybės, kaip estetiškumas, kūrybiškumas, pagarba, altruizmas, atsakingumas, ištikimybė, tolerancija, savitvarda ir kitos bei elgesio modeliai, perkelti į gyvenimo ir ugdymo sritis, tampa pagrindiniu asmenybės formavimosi veiksniu ir asmens kultūros pagrindu. Estetinis ugdymas neabejotinai daro pozityvią įtaką mokinių kūrybiškumui ir netradiciniam mąstymui, o meninė veikla yra reikšminga darniam ugdytinių įsiliejimui į kultūrinę aplinką. Jos ugdomoji galia pasireiškia kuriant estetines vertybes, tačiau ypač ryškiai - dalijantis jomis su kitais. Dalinkimės!