Gruodžio–sausio mėn. 8a ir 8d klasių mokiniai (lietuvių kalbos mokytoja Laura Brazionytė) organizavo netradicinių pamokų ciklą, skirtą įsigilinti į K. Borutos „Baltaragio malūną“.


Mokiniai rengė literatūrinį Baltaragio teismą. Aštuntokai ne tik turėjo progą pasijusti tarsi tikrame teisme, jiems reikėjo perprasti ir įsijausti į savo personažus, argumentuotai gintis arba kaltinti, be to, čia puikiai atsiskleidė jų vaidybiniai bei oratoriniai gebėjimai.

Taip pat, integruodami dailės, literatūros ir kalbos (per kurią kaip tik nagrinėjome tekstų funkcinius stilius) pamokas, mokiniai dirbdami grupėmis kūrė afišas „Baltaragio malūno“ spektakliui ir jas pristatė.