ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Gimnazijos mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą nuotolinio ugdymo tikslu

Duomenų tvarkymo atmintinė

Gimnazijos duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:
MB „Veiklos sprendimai", el. paštas dap@veiklos-sprendimai.lt