VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2019-2020 m.m.

 

LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS

Lankomumo tvarkos aprašo priedai

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA

PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

Specialistų darbo kryptys

Naudingos nuorodos

Pritaikytų ir individualizuotų mokymo programų formos

 

Klasės socialinis pasas