Pritaikyta lietuvių kalbos mokymo programa

Pritaikyta užsienio kalbų (anglų k., rusų k., vokiečių k.) mokymo programa

Pritaikyta matematikos mokymo programa

Pritaikyta socialinių mokslų (istorijos, geografijos) mokymo programa

Pritaikyta gamtos mokslų (biologija, gamta ir žmogus, fizika, chemija) mokymo programa

Pritaikyta informacinių technologijų mokymo programa

Pritaikyta dorinio ugdymo, menų ir kūno kultūros programa

Individualizuota lietuvių kalbos mokymo programa

Individualizuota užsienio kalbų (anglų k., rusų k., vokiečių k.) mokymo programa

Individualizuota matematikos mokymo programa

Individualizuota socialinių mokslų (istorijos, geografijos) mokymo programa

Individualizuota gamtos mokslų (biologija, gamta ir žmogus, fizika, chemija) mokymo programa

Individualizuota informacinių technologijų mokymo programa

Individualizuota technologijų mokymo programa

 

Rekomendacijos, kaip pildyti programas