2020 m. sausio 28 d. ir 30 d. trys grupės I-IV klasių mokinių vyko į VGTU.
Mokiniai VGTU laboratorijose aliko laboratorinius darbus ir klausėsi VGTU dėstytojų paskaitų apie nanomedžiagas ir vandenį. Chemijos mokytojos Eglė Žukauskienė ir Regina Maigienė.

Plačiau...

 

2019 m. lapkričio 18 d. ir 20 d. grupė III ir IV gimnazijos klasių mokiniai lankėsi VGTU ir atliko fizikos laboratorinius darbus (fizikos mokytoja Asta Bernatavičienė). 

2018 m. vasario 1 dieną grupė I gimnazijos klasės mokinių (chemijos mokytoja Eglė Galkauskienė) atliko chemijos laboratorinį darbą, dalyvavo paskaitoje ir protmūšyje apie atliekų rūšiavimą.

Plačiau...

 

2017 m. lapkričio 23-24 dienomis gimnazistai klausėsi paskaitų ir atliko biologijos, chemijos ir fizikos laboratorinius bandymus VGTU.


Plačiau...

 

2016 m. lapkričio 22 d. grupė gimnazistų (chemijos mokytoja Eglė Galkauskienė) vyko į VGTU fundamentalių mokslų katedrą, kur atliko chemijos praktikos darbus.
 

2015 m. lapkričio 23-27 dienomis gausus būrys 9-11 klasių mokinių dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose Vilniaus Gedimino technikos universitete.
10-11 klasių mokiniai kartu su biologijos mokytoja Rima Vitkauskiene dalyvavo paskaitoje „Nanomedžiagų pasaulis", biochemijos ir mikrobiologijos laboratorijoje atliko darbus „Mirobiologinės terpės ruošimas", „Ląstelių išsėjimas iki pavienių kolonijų".
9-okai su chemijos mokytoja Egle Galkauskiene dirbo bendrosios chemijos laboratorijoje bei su direktoriaus pavaduotoja Ramune Taraškevičiene mokėsi montuoti filmuotą medžiagą multimedijų laboratorijoje.
27 d. gausus būrys 12-okų lankėsi atvirų durų renginiuose.
Kiekvienais metais apie 20-25 procentai gimnazijos abiturientų pasirenka studijas šioje aukštojoje mokykloje.

 

2015 m. lapkričio 12 d. 9-11 klasių mokiniai dalyvavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto mobiliosios aplinkosaugos laboratorijos užsiėmimuose.
9-okai aiškinosi, kaip tiriama ir vertinama aplinkos tarša, 11-okai atliko triukšmo įvairiose mokyklos aplinkose tyrimus, 10-ųjų klasių mokiniai tikrino savo mobiliųjų telefonų elektromagnetinę spinduliuotę.

 

2015 m. rugsėjo 23 d. grupė Tuskulėnų gimnazijos mokytojų (Ramunė Taraškevičienė - VGTU klasių veiklos kuratorė, Loreta Juravičienė - Ugdymo karjerai grupės vadovė, Eglė Galkauskienė - chemijos mokytoja ir Asta Bernatavičienė - fizikos mokytoja) dalyvavo susitikime su Vilniaus Gedimino technikos universiteto prorektoriumi Romualdu Kliuku, fundamentaliųjų dalykų dėstytojais bei katedrų vedėjais.
Susitikime buvo aptartos užsiėmimų galimybės VGTU bei gimnazijose, derinami VGTU klasių veiklos planai. Universiteto prorektorius R. Kliukas supažindintino su studijų sistema, priėmimo sąlygomis, studijų programomis. Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro vyresnioji specialistė Viktorija Čeikutė pateikė ataskaitą apie VGTU klasių veiklą, statistinius duomenis apie mokinių, pasirinkusių studijas VGTU skaičiaus kitimą. Kiekvienais metais apie 25 proc. mūsų gimnazijos mokinių įstoja ir sėkmingai mokosi universitete. Susitikimas buvo konstruktyvus ir naudingas abiem pusėm.
Apie VGTU


2014 m. balandžio 24 d. grupė 9-okų Vilniaus Gedimino technikos universitete klausėsi pirmųjų projekto „Renkuosi tiksliuosius“ paskaitų.
Mokiniai klausė „Baltic Engineers“ generalinio direktoriaus paskaitos apie ateities prekybos centrus, „Exigen Insurance Solutions“ IT sistemų architekto pasakojimo, kaip kuriamos svarbiausios pasaulyje programos. VGTU profesorius Antanas Šapalas papasakojo apie statybos inžinerijos perspektyvas, o Lina Pupeikienė iš VGTU Informacinių technologijų katedros supažindino su programų bei aplikacijų kūrimu. Taip pat mokiniams buvo surengta ekskursija po VGTU Aplinkos inžinerijos ir Statybos fakultetų laboratorijas.
Mokinius lydėjo informacinių technologijų mokytoja Regina Maigienė.
Šia iniciatyva siekiama, kad kuo daugiau mokinių sužinotų apie inžinerinius bei technologinius mokslus. Specialioje svetainėje pasitelkiant vaizdo paskaitas, virtualias ekskursijas į laboratorijas ir pranešimus tradicinėse auditorijose, norima parodyti, kad tiksliųjų mokslų studijos nėra nuobodžios, o atvirkščiai - ypatingai perspektyvios.


2015 m. kovo 23 d. 8-12 kl. mokiniai VGTU chemijos ir fizikos laboratorijose atliko įvairius laboratorinius darbus.
Mokinius lydėjo chemijos mokytoja Eglė Galkauskienė ir fizikos mokytojos Asta Bernatavičienė bei Ramunė Taraškevičienė.

 

2014 m. balandžio 24 d. grupė 9-okų ir 10-okų  VGTU klausėsi chemijos ir vadybos paskaitų, chemijos laboratorijose atliko įvairius eksperimentus.
Mokinius lydėjo ekonomikos mokytoja Eglutė Ptakauskienė ir chemijos mokytojos Eglė Galkauskienė ir Petronėlė Bulotienė.


2014 m. vasario 13 d. 12-ų klasių moksleiviai susitiko su Vilniaus Gedimino technikos universiteto Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro specialiste Viktorija Čeikute.
Ji supažindino abiturientus su pasikeitimais bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygose, mokė naudotis konkursinio balo skaičiuokle, atkreipė dėmesį į svarbiausius momentus, pildant priėmimo dokumentus, apžvelgė naujas studijų programas VGTU.
Susitikimo pabaigoje Viktorija atsakė į moksleivių klausimus.


2013 m. gruodžio 2 d. 11a klasės mokiniai lankėsi VGTU chemijos laboratorijoje.
Mokiniai atliko praktikos darbus „Ląstelių išsėjimas iki pavienių kolonijų“ ir „Tirpalų ruošimas“.
Mokinius lydėjo biologijos mokytoja Audronė Giedraitienė.

Plačiau...

 

2013 m. lapkričio 28 d. devintokai klausė paskaitų, lankėsi laboratorijose.


2013 m. lapkričio 21 d. mokykloje pristatyta Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos katedros mobilioji mokslinė laboratorija.
9-12 klasių moksleiviai atliko oro užterštumo, triukšmo lygio ir mobiliųjų telefonų elektromagnetinio lauko tyrimus.
Moksleiviai matavimus atliko padedant Aplinkos apsaugos katedros dėstytojams, kurie paaiškino apie oro taršos problemas, galimą elektromagnetinių bangų poveikį sveikatai, supažindino su mobiliojoje laboratorijoje esančia įranga.

Mobiliosios laboratorijos vizito akimirkos...

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.