2019-2020 mokslo metų
ugdymo proceso trukmė


Klasė

Ugdymo proceso

Pradžia

Pabaiga

1-4

2019-09-02

2020-06-09

5-11

2019-09-02

2020-06-23

12 2019-09-02 2020-05-22

 

I pusmetis 2019-09-02 - 2020-01-24,
II pusmetis
1-4 klasėms
2020-01-27 - 2020-06-09
5-11 klasėms 2020-01-27 - 2020-06-23
12 klasėms 2020-01-27 - 2020-05-22

Mokslo metų trukmė
1-4 klasės 35 savaitės
5-11 klasės 37 savaitės
IV gimnazijos klasė 33 savaitės

Atostogos
Rudens spalio 28 d. - lapkričio 1 d. pamokos prasideda lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) gruodžio 23 d. - sausio 3 d. pamokos prasideda sausio 6 d.
Žiemos vasario 17 d. - vasario 21 d. pamokos prasideda vasario 24 d.
Pavasario (Velykų) balandžio 13 d. - balandžio 17 d. pamokos prasideda balandžio 20 d.
Vasaros atostogos 1-4 kl. mokiniams birželio 10 d. - rugpjūčio 31 d.
Vasaros atostogos 5-11 kl. mokiniams birželio 25 d. - rugpjūčio 31 d.

Švenčių dienos (nesutampančios su savaitgaliais)
lapkričio 1 d. (Visų Šventųjų diena)
gruodžio 24-26 d. (Kalėdų dienos)
sausio 1 d. (Naujųjų Metų diena)
kovo 11 d. (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena)
balandžio 13 d. (Velykų diena)
gegužės 1 d. (Tarptautinė darbo diena)

Oro temperatūrai esant 20 laipsniams šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių mokiniai.
Oro temperatūrai esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 6-12 klasių mokiniai.