Protų mūšis „Mes - Žemės vaikai", skirtas paminėti tarptautinei Gyvybės dienai

Protų mūšyje dalyvavo 9-10 kl. komandos. Protų mūšį organizavo biologijos mokyt. Rima Vitkauskienė ir Audronė Giedraitienė, chemijos mokyt. Eglė Galkauskienė, fizikos mokyt. Asta Bernatavičienė ir IT mokyt. Regina Maigienė. Protų mūšį vedė ir vertino 12-okai.
Komandos turėjo įveikti 5 turus: biologijos, fizikos, chemijos, technologijų ir IT.
I vietą iškovojo 10b kl. komanda, II vietą - 9 kl. komanda, III vietą - 10c kl. komanda.