Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad esate su mumis bei kasmet prisidedate prie gimnazijos rėmimo, pervesdami iki 2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.
Už 2018 metus gauta 10.592,00 €.

Kviečiame ir šiais metais pervesti iki 1,2% (anksčiau buvo skiriama 2%) 2019 metų savo pajamų mokesčio Vilniaus Tuskulėnų gimnazijai.

Mums labai reikia Jūsų geranoriškumo ir paramos todėl, kad kartu galėtume kurti mūsų gimnazijos aplinką, užtikrinti mokinių kūrybinius poreikius, paremti jų idėjas bei iniciatyvas.

 

Prašymą mokesčių inspekcijai galima pateikti iki 2020 m. liepos 1 d.

Nusprendę skirti savo sumokėto pajamų mokesčio dalį Tuskulėnų gimnazijai, įrašykite šiuos rekvizitus:
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) - 190002030;
Mokesčio dalies paskirtis - VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJA;
Mokesčio dalies dydis -1,2 proc.;
Mokestinis laikotarpis - 2019 metai.

Prašymo formos (FR0512 versija 04) pavyzdys

Prašymą galite pateikti vienu iš būdų:
1. Elektroniniu būdu per EDS http://deklaravimas.vmi.lt.
2. Užpildžius popierinį prašymą (siunčiama paštu ar įteikiama tiesiogiai mokesčių administratoriui).


Gauta parama yra skirstoma pagal prioritetus, kurie priimti ir patvirtinti Gimnazijos taryboje:

1. 30 % bendrų patalpų remontui.
2. 30 % vidaus ir lauko erdvių kūrimui.
3. 10 % mokinių skatinimui.
4. 10 % renginių organizavimui.
5. 20 % rezervas.


2% paramos lėšų panaudojimo ataskaita

2019 m.
Už 2017 metus gauta 9.823,8 €.
Išleista 6.563,18 €:
Lauko suoliukai - 1.819,84 €;
Aktų salės scenos apšvietimas - 3.521,10 €;
Suoliukai su atlošu koridoriuose - 760 €;
Mokinių skatinimas ir renginių organizavimas - 462,24 €.

2018 m.

Už 2016 m. gauta 9.215,66 €.
Išleista 10.122,17 €:

UAB „Darsema" - vidinio kiemo tvoros įrengimas - 1393,00 €;
UAB „Indruva" - 2 aukšto WC remonto-dažymo darbai - 6727,76 €;
UAB „S&O Renginiai" įrangos nuoma 12-okų 100-tadieniui - 55,00 €;
UAB „S&O Renginiai“ įrangos nuoma Kalėdiniam renginiui - 70 €;
Bokštelio nuoma sporto salės lempų keitimui - 74,43 €;
Elementų kroviklis aktų salės aparatūrai - 41,68 €;
Laidas projektoriui aktų salei - 14,00 €;
LMS - moksleivių forumas Kaune - 15,00 €;
Grožinė literatūra bibliotekai - 503,87 €;
UAB „F-travel" - 7a,c ir 6d klasių mokinių kelionė į Klaipėdą - 100,00 €;
UAB „Julturas" 7a kl. mokinių kelionė į Anykščius - 200,00 €;
UAB „F-travel“ 6a ir 6b kl. kelionė į Medininkus - 150 €;
Dalyvavimas sporto žaidynėse tarp gimnazijų  - 100 €;
UAB „Aljonsa" transporto paslaugos 1-4 klasių mokinių dalyvavimas šokių konkurse „Ryto" gimnazijoje Rudaminoje - 120,00 €;
UAB „BMK leidykla" - diplomai mokinių skatinimui - 145,20 €;
Saldainiai apdovanojimams pradinukams - 17,39 €;
Finansinių ataskaitų paruošimas Registrų centrui - 300,00 €;
Kanceliarinės prekės - 55,84 €;
Pašto ženklai - 39 €.

2017 m.

Už 2015 m. gauta suma 9146,26 €.
Išleista 6.491,69 €:
Molbertai 2 vnt. - 80 €;
Minkštasuoliai 6 vnt. - 1161,60 €;
Minkštasuolis Banga 1 aukš. koridoriai - 445,05 €;
Sėdmaišiukai 15 vnt. - 165 €;
Linoleumas 1 aukš. koridoriai - 121,65 €;
1 aukš. koridoriaus nuo sporto salės iki aktų salės remonto darbai (be medžiagų) - 3412,28 €;
Gimnazijos logotipai - 56,68 €;
Pašto ženklai, vokai (2% prašymams išsiųsti) - 66 €;
Gimnazijų sporto žaidynių dalyvių mokestis - 150 €;
Teatrų festivalių dalyvavimo mokestis - 36 €;
Mokinių atstovavimas sporto varžybose (vežimas) - 80 €;
Mokinių atstovavimas šokių konkurse - 210 €;
Pagyrimo raštai - 57,23 €;
Sporto varžybų apdovanojimai (medaliai, taurės) - 204,49 €;
Saldainiai-prizai Kalėdų renginiams - 45,71 €.
Erazmus+ projekto dalyvių maitinimas - 200 €.