Rugsėjo 26 d. - Europos kalbų diena. Kalbų diena pirmą kartą paminėta 2001 m. - Europos kalbų metais - ir nuo to laiko ji minima kasmet. Ši diena minima išryškinant vertybes kuriomis dalinasi visos tautos ir savo vienybę įvairovėje.
Anglų kalbos mokytoja-metodininkė Jūratė Dulinskienė paminėjo Europos kalbų dieną pravesdama integruotas anglų kalbos - muzikos pamokas I, II, IV gimnazinėse klasėse (9a, 9b, 11, 12 kl.). Mokiniai žiūrėjo trumpą video filmą „10 faktų apie Europos Sąjungą“, po to supažino su Europos Sąjungos oficialaus himno istorija ir reikšme, klausėsi Europos Sąjungos himno ir Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių himnų. Pamokoje mokiniai turėjo atpažinti, kurios šalies himną jie girdi, taisyklingai angliškai parašyti šalies pavadinimą.
Anglų mokytoja Rita Frančiakienė savo kabinete surengė mokinių darbų parodą. 5-ų klasių mokiniai piešė Europos šalių vėliavas, 7a ir 7b klasių mokiniai vertė tam tikrą žodį į europos šalių kalbas,  9-ų klasių mokiniai vertė frazes į pasirinktą kalbą.