Aistė Andriuškevičiūtė (8a kl.) tapo II vietos laimėtoja, Ugnė Seredaitė ir Nida Kaušpadaitė (8a kl.) - laureatėmis.
Mokines konkurse dalyvauti paskatino lietuvių kalbos mokytoja Nijolė Guobienė ir vokiečių kalbos mokytoja Gražina Bagdonavičiūtė.
Rugsėjo 26 dieną LR Seime buvo apdovanoti piešinių konkurso, skirto Europos kalbų dienai, nugalėtojai.