Naujienos

 

Informacija pirmokų ir antrokų tėvams

 

Socialinė parama mokiniams 2021–2022 m. m.

Naujovės:

Nuo rugsėjo 1 d. pirmokams ir antrokams nemokami pietūs gimnazijoje bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams) teikti prašymus dėl pirmokų ir antrokų nemokamų pietų. Tėvai (globėjai) turi teisę kreipdamiesi į gimnazijos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal gimnazijos sudarytus sąrašus).

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos

 

Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo, vertinant pajamas 2021–2022 mokslo metais, galima teikti nuo liepos 1 d.

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:

• nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas gimnazijos organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);

• parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašome kreiptis į Socialinių išmokų skyrių – dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamastel. 8 700 35545.

 

Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui

_____________________________

 

 

2021 m. sausio–gegužės mėnesiais gimnazijoje vyko projektas „SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS IR MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO UGDYMAS VILNIAUS MIESTE“.

PROJEKTO TIKSLAS – skatinti pozityvius Vilniaus miesto gyventojų sveikatos elgsenos pokyčius, didinant jų sveikatos raštingumo lygį.

Projekto metu, siekiant stiprinti fizinę ir emocinę sveikatą, mokiniai buvo apmokyti suteikti pirmąją ir būtinąją pagalbą, suteikta žinių apie sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą, plečiamos jau turimos žinios apie žalingus įpročius ir galimas rizikas bei skatinama diskutuoti lyčių lygybės klausimais. Šios temos buvo plėtojamos per 5 paskaitų ciklą. Paskaitos buvo skaitomos Vilniaus miesto ugdymo įstaigų, bendradarbiaujančių su projekto vykdytoju (Vilniaus visuomenės sveikatos biuru „Vilnius sveikiau“), 8–11 kl. mokiniams.

Projektą gimnazijoje koordinavo: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Taraškevičienė ir visuomenės sveikatos specialistė Dalia Paužaitė.

 

_____________________________

 

Pasiekimai Vilniaus miesto olimpiadose

 

Biologijos olimpiada

Jogundė Racevičiūtė (7a) užėmė II vietą, Aismantas Vitkauskas (5a) – III vietą.
Aivaras Jonas Dabrys (6a), Lukas Norvaišas (7b) ir Aistė Andriuškevičiūtė (IIa) apdovanoti Padėkomis už gerus rezultatus.
Biologijos mokytojos Audronė Giedraitienė ir Rima Vitkauskienė.

 

Fizikos olimpiada

Vaida Mikiparavičiūtė (8b) apdovanota Padėka už gerus rezultatus.
Fizikos mokytoja Asta Bernatavičienė.

 

Prancūzų kalbos olimpiada

Jogundė Racevičiūtė (7a) apdovanota Padėka už gerus rezultatus.

Prancūzų kalbos mokytoja Violeta Karnišauskaitė.

_____________________________

 

 

Skelbiamas papildomas (birželio 22 d.) kviečiamų mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje mokinių sąrašas


Į pirmąją klasę kviečiame šiuos mokinius:
MOK–61902
MOK–71787
MOK–69695
MOK–71907
Į antrąją klasę kviečiame šiuos mokinius:
MOK–70023
Į trečiąją klasę kviečiame šiuos mokinius:
MOK–72099

_____________________________

 

Dėl naujai priimtų mokinių Mokymo(si) sutarčių pasirašymo

 

Š. m. birželio 18 d. – liepos 2 d. bus pasirašomos elektroninės sutartys su įstojusiais į gimnaziją 1–12 klasių mokiniais.

Informuojame, kad sutartys pasirašomos Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt prašymų teikimo sistemoje.

 

Š. m.  rugpjūčio 25–27 d. naujai priimti mokiniai į gimnaziją turi pristatyti:

• į 1 klasę – priešmokyklinio ugdymo baigimo aprašą;

• į 2–4 klases – apibendrinamąjį pasiekimų ir pažangos vertinimą pagal BUP iš buvusios mokyklos;

• į 5–11 klases – dokumentą su metiniais mokinio pažangos ir pasiekimų įvertinimais;

• 1 foto nuotrauką mokinio pažymėjimui.

 

Mokiniai, nusprendę mokytis kitoje mokykloje, apie tai turi pranešti elektroniniu laišku adresu jurate.dirginciene@tuskulenai.lt

 

Dėl mokyklinės uniformos individualiai kreiptis į UAB „Lidata“ adresu Kalvarijų g. 168, Vilnius (šalia „Šatrijos“ vaikų ir jaunimo centro).

_____________________________

 

Birželio 16 d. keturios ketvirtokų klasės atsisveikino su pradine mokykla ir savo pirmosiomis mokytojomis.
Skambėjo sveikinimai ir dainos mokiniams, baigusiems pradinę mokyklą. Gražiausi ketvirtokų padėkos žodžiai ir dainos buvo skiriamos mokytojams, gimnazijai ir tėveliams.
Gražios ir turiningos vasaros Jums, mieli ketvirtokai!
Plačiau...
_____________________________

 

Skelbiamas papildomas (birželio 15 d.) kviečiamų mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje mokinių sąrašas
Į pirmąją klasę kviečiame šiuos mokinius:
MOK–60466
MOK–66121
MOK–58310
MOK–60303

_____________________________

 

Skelbiamas papildomas kviečiamų mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje kandidatų sąrašas

Į 1 klasę kviečiame šiuos kandidatus:

MOK–66975

MOK–64356

MOK–62867

MOK–65008

MOK–62815

MOK–62685

MOK–64138

MOK–66575

MOK–66974

MOK–62047

MOK–66557

MOK–62095

MOK–66565

 

Jei apsispręsite pasirinkti mūsų ugdymo įstaigą, prašome gautą kvietimą patvirtinti Vilniaus savivaldybės e-sistemoje iki birželio 14 d. (imtinai).

______________________________

 

Skelbiame kviečiamų mokytis nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje kandidatų sąrašus.

Jei apsispręsite pasirinkti mūsų ugdymo įstaigą, prašome gautą kvietimą patvirtinti Vilniaus savivaldybės e-sistemoje iki birželio 11 d.

Birželio 12 d. gimnazija į atsilaisvinusias vietas pagal eilę kviečia mokytis kitus kandidatus.

 

1 klasė pagal DAILĖS programą

1 klasė pagal SCENOS MENŲ programą

2–4 klasės

5 klasė pagal DAILĖS programą

5 klasė pagal SCENOS MENŲ programą

6–8 klasės

I–IV klasės

_____________________________

 

III–IV gimnazijos klasių mokinių profesijų projektas
III–IV gimnazijos klasių mokiniai, kurie mokosi pagal scenos menų programą, parengė video projektą „Profesjos“, kuriame pasakoja apie profesijas, kur jas studijuoti.
Projekto vadovė – teatro mokytoja Rasa Ercmonienė-Varnė.

Video projekto nuoroda

_____________________________

 

Dėl sudėtingos epidemiologinės situacijos Vilniaus mieste kandidatų motyvacijos mokytis ir meninių gebėjimų vertinimas nevyks. Kandidatai į Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos 1-12 klases bus priimami vadovaujantis pakeista priėmimo tvarka.

SKELBIAME SU VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO SKYRIUMI (Įsakymas) SUDERINTĄ MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJĄ 2021–2022 M. M. TVARKĄ.

Priėmimo komisija

Kviečiamų mokytis mokinių bei pretenduojančių būti pakviestais mokytis sąrašas bus skelbiamas gegužės 26 d. gimnazijos internetinėje svetainėje.

_____________________________


Pasitikdami šventų Velykų šventę, 7a,b,d klasių vokiečių kalbos grupės mokiniai turėjo netradicinę vokiečių kalbos pamoką. Jie susipažino su Velykų simboliais, žinomais vokiškai kalbančiose šalyse, išsprendė kryžiažodį, mokėsi vokiškai užrašyti sveikinimo atviruką ir palinkėti: „Frohe Ostern!“ („Linksmų Velykų!“).
Vokiečių kalbos mokytoja Gražina Bagdonavičiūtė.

Plačiau...
_____________________________

 

5-12 klasių mokinių kūrybinis projektinis darbas „Šventų Velykų belaukiant".
Vienas iš užduoties tikslų - patyrinėti, kokie daiktai yra aplinkoje (namuose, sandėliuke, garaže, lauke ir pan.) ir iš jų sudėlioti savo dydžio velykinį simbolį. Svarbu panaudoti daiktą taip, kad jis ir toliau neprarastų savo funkcionalumo.
Projektą organizavo dorinio ugdymo mokytoja Loreta Keršytė.

Plačiau...

____________________________

 

 

1d klasės mokinys Lukas Bulevičius (mokytoja Gabija Retkutė) Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių sveikos gyvensenos nuotoliniame konkurse „Mano sveikų ir skaniausių pusryčių lėkštė" tapo II vietos nugalėtoju tarp visų dalyvavusių pirmokų. Pasitelkę sveikos mitybos žinias ir savo kūrybinius gebėjimus pradinukai sukūrė meno kūrinius lėkštėse.
Sveikiname!

 

_____________________________

 

 

_____________________________

 

 

_____________________________

 

Kovas - sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių.

 

 

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija, remdamasi Vaikų linijos iniciatyva „Praleisk progą pasityčioti“, organizavo ketureilių ir piešinių virtualią parodą.

Gimnazijos psichologės Inga Abramavičienė ir Neringa Rugevičiūtė 1–10 kl. mokiniams vedė klasės valandėles temomis „Kaip atpažinti patyčias?“ ir „Elektroninės patyčios“.

_____________________________

 

Julijus Girdenis (6a kl.) nuotoliniu būdu vykusiame respublikiniame mokinių kūrybos konkurse „Muzikinės fantazijos“ tapo laureatu – užėmė I vietą (B grupėje pagal amžių). Šiame konkurse jis atliko savo kūrybos kūrinį „Smėlio audra“.

SVEIKINAME IR DIDŽIUOJAMĖS.

Muzikos mokytoja Laura Žaliumaitė.

_____________________________

 

 

Benediktas Šatkauskas (5d kl.) respublikiniame kūrybiniame etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkurse „Jei prakalbėtų, daug pasakytų...“ tapo laureatu – užėmė II vietą (5–12 klasių grupėje).
Pristatytas kūrinys – trumpametražis filmas „Šimtametė žvejybinių blizgių istorija trumpai“. Sukurtame filmuke pristatoma šeimos relikvija ir jos istorija. Taip pat pateikiami susiję istoriniai faktai, žemėlapis. Youtube nuoroda
Darbo vadovas – istorijos mokytojas Regimantas Jasiūnas.

Kauno tautinės kultūros centro darbuotojai dėkoja už prasmingus kūrybinius ieškojimus ir atradimus respublikinio kūrybinio etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkurso „Jei prakalbėtų, daug pasakytų...“, skirto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, dalyviams, jų šeimos nariams, pedagogams, padėjusiems išgirsti senųjų darbo įrankių, buities apyvokos daiktų, tautodailės ir etnografijos vertybių, tautinio paveldo - kalbą.

Apie renginį daugiau...

 

 

_____________________________

 

 

 

Nuotolinio susirinkimo nuoroda https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNlYTVmMDYtYWZjMy00ZWMxLThmYTctYjBmNjg3NDk4Nzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221debb129-48f0-47cf-9d96-fb2cdc3cfe8a%22%2c%22Oid%22%3a%222346f86e-35d8-4ba7-b44b-82a98106fbc6%22%7d

_____________________________

 

 

Fotografijų kolekcija ƒ„Atsisveikinant su žiema. Karantininė kasdienybė“
Atliekant užduotis temai „Realizmas XIX amžiaus dailėje“ su 9 klasių mokiniais, susikaupė fotografijų kolekcija, jautriai ir objektyviai perteikianti vaikų karantininę kasdienybę.
Atsisveikinant su žiema siūlom prisiminti, kaip ją išgyvenom. Sudėtose į vieną skaidrę nuotraukose virtualiai susitinka du žmonės, gyvenantys atskirai, bet panašiomis „žieminėmis“ nuotaikomis. Nuotraukos tarpusavyje sukuria tam tikrą pasakojimą.
Fotografavo 9a, 9b klasės ir 9d klasės dailės grupės vaikai.
Dailės istorijos mokytoja Jurgita Sprindžiūnienė.

 

Plačiau...
._____________________________

 

 

Lapkričio–gruodžio mėnesiais Tuskulėnų gimnazijoje buvo vykdomas projektas „Sportuojantis mokytojas – sveika mokykla“. Projekto tikslas - puoselėti mokytojų sveikatingumą, sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą, stiprinant mokytojų fizinę ir dvasinę sveikatą, atsparumą neigiamiems gyvenimo reiškiniams.
Gimnazijos fizinio ugdymo mokytojai pasiūlė pratimų kompleksus viso kūno raumenyno lavinimui. Kompleksų vaizdo įrašai įkelti į mokymo platformą MICROSOFT TEAMS mokytojų komandai.
Fizinio ugdymo mokytojai akcentavo, kad sportuojantis mokytojas gyvena kokybiškiau, yra sveikesnis, darbingesnis, gražesnis ir geresnės nuotaikos. O svarbiausia, kad laimingi mokytojai ugdo laimingus moksleivius.
Projekto organizatoriai: fizinio ugdymo mokytojai Rūta Rimavičienė, Rita Sekonienė ir Vidas Grigas.

 

 

 

Plačiau...

._____________________________

 

Sausio 29 d. vyko DRAUGIŠKOS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ NUOTOLINĖS ŠOKIŲ VARŽYBOS „VILEIŠIO TAURĖ-2021“, kurias organizavo mūsų mokyklos šokio mokytoja metodininkė Diana Paunksnytė, Vilniaus Vileišio progimnazija ir Vilniaus šokių asociacija.
Varžybose dalyvavo pradinių klasių mokiniai (virš 120 dalyvių), kurie nuotoliniu būdu – zoom platformoje parodė, kad šokti namų salygomis yra taip pat smagu ir naudinga.

._____________________________

 

 

Dėmesio!

Vaikams, kurie neturi sąlygų mokytis namuose arba dėl kitų objektyvių priežasčių reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu, pandemijos metu sudaromos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje. Dėl kylančių klausimų prašome susisiekti su klasės vadovu.
Problemų, kylančių mokiniams dėl nuotolinio mokymo, identifikavimo ir pagalbos suteikimo algoritmas
1 žingsnis. Mokytojo pagalba
Pastebėjęs problemą, pvz., mokinys nedalyvauja nuotolinėse pamokose, konsultacijose, vėluoja prisijungti, iš dalies ar visiškai neatlieka užduočių, mokytojas:
1. susisiekia su mokiniu, teikia informaciją el. dienyne tėvams (globėjams, rūpintojams). Jei mokinys nedalyvauja antroje pamokoje iš eilės arba mokytojas pastebi kokį nors nedalyvavimo periodiškumą, pvz., per atsiskaitymus, informuoja klasės vadovą;
2. su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) aiškinasi priežastį, kodėl mokinys vėluoja prisijungti, nedalyvauja nuotolinėje pamokoje, konsultacijoje; laiku, iš dalies ar visiškai neatlieka užduočių ir pan.;
3. teikia individualias konsultacijas, papildomą mokymosi pagalbą, jei poveikio nėra ar mokinys vis tiek neprisijungia, dar kartą informuoja klasės vadovą, jog situacija nesikeičia.
2 žingsnis. Klasės vadovo pagalba
Klasės vadovas, konsultuodamasis su kitais mokinį mokančiais mokytojais, detaliai išanalizuoja susidariusią situaciją:
1. išsiaiškina mokinio neprisijungimo į pamokas, darbų neatlikimo priežastis (bendrauja su mokiniu, tėvais (globėjais, rūpintojais);
2. tėvams (globėjams, rūpintojais) primena jų pareigas ir išsiaiškina, ar reikia pagalbos, padedant vaikui mokytis, ar tėvai (globėjai) naudojasi el. dienyne teikiama informacija.
Klasės vadovas su mokyklos administracija priima sprendimą dėl pagalbos mokiniui:
1. suteikiama reikalinga kompiuterinė įranga, įsitikinama, ar mokinys turi, kur ją padėti, prijungti, moka naudotis mokymo platformomis. Jei reikia pagalbos, pasirūpinama, kas ją suteiks: tėvai, savanoris, mokytojo padėjėjas, socialinis pedagogas ar kitas pagalbos mokiniui specialistas, socialinis darbuotojas (jei šeima gauna jo paslaugas);
2. aptariamas mokymosi tvarkaraštis; pagalba, kurios reikėtų ir kurią priimtų mokinys; jei reikia paskiriamos mokymosi pagalbos konsultacinės valandos;
3. mokytojas teikia papildomas konsultacijas.
Jeigu mokinys po pokalbio su jo tėvais (globėjais, rūpintojais) 2 dienas be priežasties ir toliau praleidžia pamokas ar neatlieka paskirtų užduočių namuose, mokytojas:
1. informuoja socialinį pedagogą ir tariasi dėl tolesnių veiksmų, siekiant sudaryti sąlygas mokinio mokymuisi;
2. informuoja mokyklos administracijos vadovą ar kitą atsakingą asmenį mokykloje, kuris išsiaiškina, ar mokinio šeima yra iš nepalankios socialinės aplinkos, gal ją lanko kitas specialistas, pvz., socialinis darbuotojas. Tuomet bendradarbiaudamas su juo mokyklos atstovas aptaria veiksmus, pakartotinai susisiekia su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir papildomai įvertina galimybes sudaryti sąlygas mokinio gerovei.
3 žingsnis. Socialinio pedagogo pagalba
Jei įvertinę situaciją socialinis pedagogas ar kitas atsakingas mokyklos atstovas nusprendžia, jog mokiniui reikalinga nuolatinė mokymosi pagalba:
1. situaciją aptaria su mokyklos vadovais, socialinis pedagogas kartu su mokiniu numato tinkamas pagalbos priemones;
2. ieškoma savanorių tarp mokyklos mokinių, kitų savanorių, veikiančių mokykloje ar savivaldybėje, NVO, galinčių padėti mokiniui laikytis dienos režimo, atlikti užduotis, susirasti mokymosi medžiagą ir pan.;
3. jei savanoriškos pagalbos nepakanka, skiriamos papildomos mokytojo konsultacijos;
nuolat stebima, kaip mokiniui sekasi, jo situacija aptariama mokyklos Vaiko gerovės komisijoje (VGK).
Socialiniam pedagogui ar kitam atsakingam mokyklos atstovui nustačius, kad mokiniui reikia nuolatinės priežiūros ar tęstinės pagalbos, jis kreipiasi į mokyklos VGK.
4 žingsnis. Vaiko gerovės komisijos pagalba
VKG sprendžia:
1. dėl tolesnių veiksmų, siekiant sudaryti sąlygas mokinio mokymuisi;
2. kokia pagalba bus teikiama mokiniui ir/ar mokyklos pastangomis galima jam padėti;
3. ar reikia pagalbos ne tik mokiniui, bet ir jo šeimai.
Jei mokyklos VGK nusprendžia, kad mokyklos pagalbos mokiniui ir/ar jo šeimai nepakanka, ji kreipiasi į savivaldybės VGK, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių, kuris koordinuoja švietimo, socialines ir sveikatos priežiūros teikimą savivaldybėje, dėl sprendimo skirti koordinuotai teikiamą pagalbą ar/ir organizuoti mokinio priežiūrą.

Plačiau...

._____________________________

 

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena.

Praėjus 30 metų Tuskulėnų gimnazijos bendruomenė aktyviai minėjo šią dieną. Pirmos pamokos metu mokyklos bendruomenė prisijungė prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija." 8 val. languose dešimčiai minučių uždegtos vienybės ir atminimo žvakutės.
Pamokų metu vyko įvairios veiklos: diskutuojama apie 1991 m. sausio įvykius, piešiami piešiniai, kuriami įvairūs kūriniai, dainuojamos laisvės dainos, žiūrimi dokumentiniai ar Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos mokinių sukurti filmai apie didvyrius. 10a klasės mokiniams įvykių liudininkas Ovidijus Jurkša pasakojo savo išgyvenimus. Aštuntokai susipažino su Sausio 13-osios didvyriais kaip asmenybėmis, ryškesniais jų biografijos faktais.
Dėkojame, jog esame laisvi.

Plačiau...
____________________________

 

 

4b klasės mokiniai šventiškai papuošė gimnazijos biblioteką.

 

_____________________________

 

 

6d, 7c, 7d, 5d ir 5c klasių mokinių dabai technologijų pamokose.
Mokytoja Gintarė Juodelė.

 

_____________________________

 


 

Koronaviruso grėsmės mažinimas

Vis dažniau susiduriama su situacijomis, kai susirgęs žmogus pyksta ant jį galimai užkrėtusiojo, o pats tuo pat metu jaučia gėdą ir baimę užkrėsti kitus. Tuomet neretai pozityvūs tarpusavio santykiai tampa priešiški, ypač sergančiojo atžvilgiu – prasideda kaltinimai, moralizavimas apie susirgusiojo prastą higieną ar neatsakingą elgesį. Toks požiūris gali turėti itin daug žalos – sergantis asmuo gali net bijoti prisipažinti apie tai, kad jaučia simptomus, delsti kreiptis pagalbos į gydymo įstaigą, bijoti informuoti tuos, su kuriais turėjo kontaktą. Ieškodami kaltų, pykdami ar ignoruodami mes prarandame galimybę laiku sustabdyti viruso plitimą.

Šiuo metu mes visi bijome susirgti, saugome save, vieni kitus, o užsikrėtę jaučiame didelę baimę, neviltį ir net kaltės jausmą. Kviečiame kartu mažinti blogus jausmus pandemijos metu.

 

Kaskart išgirdę, kad kas nors serga, ar užkrėtė kitą priminkime, kad:

 • sergantis žmogus nepasirinko pats susirgti. Sergantis asmuo gali jaustis vienišas
  NUOŠIRDUS RŪPESTIS IR DĖMESYS GALI BŪTI DIDELĖ PAGALBA;

 • žmogus, užsikrėtęs ar bijantis užkrėsti kitus, gali jausti kaltę
  RAGINIMAS NEPASIDUOTI IR DRĄSIAI PASAKYTI, KAD SERGA, GALI PADĖTI IŠSAUGOTI KITŲ SVEIKATĄ;

 • asmuo, kuris susirgo ir galimai užkrėtė kitus, neretai jaučia aplinkinių kaltinimus
  KALTINIMAI NIEKAM NEPADĖJO PASVEIKTI AR NEUŽSIKRĖSTI. PALAIKYKIME VIENI KITUS;

 • žmogus, kuriam reikia izoliuotis, gali pykti, ypač jei griūna visi planai
  PAAIŠKINKIME, KAD IZOLIACIJA YRA VIENINTELIS BŪDAS PADĖTI SAU IR KITIEMS, KAD VIRUSAS NEPLISTŲ.

_____________________________

 

 

Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams:
1. Jeigu COVID-19 liga patvirtinta Jūsų vaikui.

2. Jeigu Jūs ar Jūsų vaikas turėjo didelės rizikos sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga.

3.Jeigu ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga.

_____________________________

 

Informacija dėl tėvų konsultavimo laiko

Gerb. tėveliai, jei norėtumėte aptarti vaikų mokymosi rezultatus, pažangos ar elgesio klausimus, dalykų mokytojai kviečia Jus susitikti žemiau nurodytu laiku. Susitikimo laiką, trukmę ir kt. prašome iš anksto suderinti su konkrečiu mokytoju per „Tamo“.

Tėvų konsultavimo laikas 1–4 kl.

Tėvų konsultavimo laikas 5–12 kl.

 

Ilgalaikės ir trumpalaikės konsultacijos mokiniams
Gimnazijoje, teikiant pagalbą mokiniams (praleidus pamokas dėl ligos ar kitų priežasčių, mokinio pasiekimams nesiekiant patenkinamo lygmens), organizuojamos trumpalaikės ir ilgalaikės konsultacijos. Trumpalaikės konsultacijos vykdomos pagal mokinio poreikį, susitarus su dalyko mokytoju bei suderinus laiką ir vietą. Ilgalaikės konsultacijos organizuojamos pagal sudarytą tvarkaraštį.

Konsultacinių pamokų tvarkaraštis 1–4 kl.

Konsultacinių pamokų tvarkaraštis 5–12 kl.
Next page: Gimnazija