Visos dienos mokyklos grupė


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS

 

VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS
VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

2018-2019 m.m.

Tikslas: Kryptingai tęsti mokinių kompetencijų ugdymą visos dienos grupės veikloje.

Uždaviniai:
1) Mokyti bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais bei suaugusiais.
2) Suteikti galimybę pasijusti visaverčiu grupės nariu, pajausti grupinio darbo džiaugsmus.
3) Stiprinti pasitikėjimą savimi žaidžiant, kuriant, atrandant ir pažįstant pasaulį.
4) Mokyti naujų žaidimų, eilėraščių, įtvirtinti jau žinomus; gilinti mokomųjų dalykų žinias; ugdyti teigiamą požiūrį į mokslą bei darbą.
5) Sudaryti sąlygas, kad vaikas jaustųsi saugus po pamokų; įdomiai organizuoti laisvalaikį pailgintoje grupėje.

DIENOS REŽIMAS:
11.40 - 12.00 Vaikų priėmimas ir pažintinė, kūrybinė veikla.
12.00 - 13.00 Neužbaigtų užduočių valandėlė.
13.00 - 14.00 Poilsis. Įvairūs žaidimai klasėje, koridoriuje.
14.00 - 14.30 Pavakariai.
14.30 - 15.30 Veikla pagal vaikų interesus: piešimas, spalvinimas, lankstymas; skaitymas, skaičiavimas; žaidimai, šokiai, diskoteka, animacinių filmų stebėjimas...
15.30 - 18.00 Ruošiamės eiti į lauką. Žaidžiame žaidimus, pasivaikštome, laukiame tėvų.

TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS VDM GRUPIŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO  TVARKA