2012 m. rugsėjo 18 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius doc. dr. Alfonsas Daniūnas ir Vilniaus Tuskulėnų vidurinės mokyklos direktorius Ričardas Vitkus pasirašė bendradarbiavimo sutartis dėl VGTU klasių steigimo mokykloje.

Ugdymo įstaigos bendradarbiaus keičiantis naujausiomis mokslo žiniomis informacinių technologijų, fizikos, ekonomikos ir verslo pagrindų, chemijos bei braižybos srityse.

Tikimasi, kad VGTU klasės mokykloje padės skatinti mokinius ateityje rinktis studijuoti technologinius bei fizinius mokslus, geriau pažinti studijų procesą ir galimybes universitete.

Mokykloje besimokantys vyresniųjų klasių mokiniai galės klausytis VGTU dėstytojų skaitomų paskaitų universitete arba mokykloje, turės galimybę atlikti laboratorinius darbus VGTU fizikos laboratorijose, inžinerinės grafikos bei informacinių sistemų katedrų auditorijose.

Plačiau...

VILNIUS TECH. Kuriantiems rytojui