Tėvams


Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui

 

Gerb. tėveliai,
jei norėtumėte aptarti vaikų mokymosi rezultatus, pažangos ar elgesio klausimus, dalykų mokytojai kviečia Jus susitikti žemiau nurodytu laiku. Susitikimo laiką, trukmę ir kt. prašome iš anksto suderinti su konkrečiu mokytoju per Tamo.

Tėvų konsultavimo laikas 1-4 kl.

Tėvų konsultavimo laikas 5-12 kl.

 

Ilgalaikės ir trumpalaikės konsultacijos mokiniams
Gimnazijoje, teikiant pagalbą mokiniams (praleidus pamokas dėl ligos ar kitų priežasčių, mokinio pasiekimams nesiekiant patenkinamo lygmens), organizuojamos trumpalaikės ir ilgalaikės konsultacijos. Trumpalaikės konsultacijos vykdomos pagal mokinio poreikį, susitarus su dalyko mokytoju bei suderinus laiką ir vietą. Ilgalaikės konsultacijos organizuojamos pagal sudarytą tvarkaraštį.

Konsultacinių pamokų tvarkaraštis 1-4 kl.

Konsultacinių pamokų tvarkaraštis 5-12 kl.

 

 

SPECIALISTŲ INFORMACIJA

Maitinimo tvarkos aprašo pasikeitimo atmintinė 

Daug cukraus turinčių maisto produktų bei gėrimų vartojimas (mokyklinio amžiaus vaikų tyrimas 2018)

Taisyklinga mokinio laikysena mokykloje

Taisyklingos laikysenos atmintinė

Informacija tėvams dėl skiepų

Apie tymus

Apie tymus plačiau