ES projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“


Gimnazija dalyvavo ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis"

Projekto tikslas - didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys - modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.
Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:
• Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1-4 kl. ir 5-8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
• Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.
Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. - 2019 m. liepos 22 d.)


 

Nupirktų 1-4 kl. mokymo priemonių ir įrangos sąrašas

Nupirktų 5-8 kl. mokymo priemonių ir įrangos sąrašas


Previous page: 1,2% parama
Next page: Tarptautiniai projektai