Aktyvi mokykla


2019 m. gruodžio 10 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino gimnazijos fizinio aktyvumo skatinimo veiklos planą bei priėmė sprendimą pripažinti Tuskulėnų gimnaziją AKTYVIA MOKYKLA.

FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOJE PLANAS