Tarptautiniai projektai


Gimnazija yra programos „Erasmus+" 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 2016 m. strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projektų dotacijų laimėtoja.
Erasmus+ tai Švietimo mainų paramos fondo administruojama Mokymosi visą gyvenimą programa. Fondas administruoja daugiau nei 50 veiklų, aktualių įvairių amžiaus tarpsnio žmonėms ir bendradarbiavimui. Fondas, inicijuodamas ir administruodamas programas ir projektus, prisideda prie švietimo sistemos tobulinimo.
Šie projektai finansuojamai Europos Komisijos.

Gimnazijoje vykdomi du tarptautiniai projektai „Sveiki piliečiai sveikai ateičiai“ (HEALTY CITIZENS FOR A HEALTHY FUTURE) ir „Kiekvienas mokinys yra svarbus“ (EVERY STUDENT IS IMPORTANT), skirti pradinių klasių mokiniams.

Projektų trukmė: 2016 m. rugsėjo 1 d. - 2018 m. rugpjūčio 30 d.

Projekte „Sveiki piliečiai sveikai ateičiai“ dalyvauja penki partneriai iš kitų šalių: Zespol Szkol w Jankowie Przygodzkim (Lenkija); IPSSAR "P.pi Grimaldi" (Italija), miestas Modica, Sicilija; Colegio Ave María Albolote (Ispanija); Abdurrahman Iyigun Ortaokulu (Turkija), miestas Kilis ir Vilniaus Tuskulėnų gimnazija (Lietuva). Projekto koordinatorė yra Lenkijos mokykla - Zespol Szkol w Jankowie Przygodzkim.
Projektų koordinatorė mūsų gimnazijoje yra direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Pilukienė. Direktoriaus pavaduotoja projektinę veiklą vykdo su pradinių klasių mokytojomis: Ina Klimaitiene, Jūrate Dirginčiene, Vida Baublyte, Edita Lukaševičiene ir Vilma Mankevičiene bei pradinių klasių mokiniais.

Šio projekto tikslas - dalintis gerąja patirtimi tarp mokyklų bei bendradarbiauti kuriant sveikos gyvensenos idėjas. Ilgalaikio projekto metu vykdysime veiklas, didinančias aktyvų gyvenimo būdą, prevencinę veiklą prieš nutukimą, stiprinant moksleivių motyvaciją augti sveikais, stipriais, sportiškais piliečiais.

Projekto svetainė

Facebook paskyra

Plačiau...

 

Projekte „Kiekvienas mokinys yra svarbus“ dalyvauja taip pat 5 partneriai: Soc. Coop. And. Colegio San Joaquin (Ispanija), Dımotıko Scholeıo Perıvolıon (Kipras), İnönü İlkokulu (Turkija), Özel Dumlupınar Koleji (Turkija) ir Vilniaus Tuskulėnų gimnazija (Lietuva). Projekto koordinatorė yra Ispanijos mokykla - Soc. Coop. And. Colegio San Joaquin.
Šio projekto tikslas - kurti naujus mokymo metodus ir bendradarbiauti su partneriais, gerinti mokinių bendravimo motyvaciją tarpusavyje, neišskiriant žmogaus etninės kilmės. Skatinti į veiklas įsitraukti ir mokinių šeimas.

Projekto svetainė

Facebook paskyra
Projekto himnas

 

Plačiau...