Tėvams


Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui

 

Gerb. tėveliai,
jei norėtumėte aptarti vaikų mokymosi rezultatus, pažangos ar elgesio klausimus, dalykų mokytojai kviečia Jus susitikti žemiau nurodytu laiku. Susitikimo laiką, trukmę ir kt. prašome iš anksto suderinti su konkrečiu mokytoju per e. dienyną TAMO.

Tėvų konsultavimo tvarkaraštis 1-4 kl.

Tėvų konsultavimo tvarkaraštis 5-12 kl.

 

Ilgalaikės ir trumpalaikės konsultacijos mokiniams
Gimnazijoje, teikiant pagalbą mokiniams (praleidus pamokas dėl ligos ar kitų priežasčių, mokinio pasiekimams nesiekiant patenkinamo lygmens), organizuojamos trumpalaikės ir ilgalaikės konsultacijos. Trumpalaikės konsultacijos vykdomos pagal mokinio poreikį, susitarus su dalyko mokytoju bei suderinus laiką ir vietą. Ilgalaikės konsultacijos organizuojamos pagal sudarytą tvarkaraštį.

Konsultacinių pamokų tvarkaraštis 1–4 kl.

Konsultacinių pamokų tvarkaraštis 5–12 kl.

 

Maitinimo tvarkos aprašo pasikeitimo atmintinė

 

Informacija dėl mokinio sveikatos pažymėjimo
Pratęstas mokinio sveikatos pažymėjimų galiojimo laikas iki 2020 m. gruodžio 31 d. imtinai tų mokinių, kurie mokysis toje pačioje ugdymo įstaigoje ir, kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė taip, kad reikėtų keisti jų fizinio ugdymo grupę bei neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi dalyvaujant ugdymo veikloje.
Plačiau...

 

Psichologo patarimai

Sveikatos specialisto patarimai


Previous page: Asmens duomenų apsauga
Next page: Psichologo patarimai