Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas


Vilniaus Tuskulėnų gimnazija, siekdama gerinti ugdymo kokybę, kiekvienų mokslų metų pavasarį vykdo Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimus (diagnostinius ir standartizuotus testus).

Vykdant NMPP gimnazijoje naudojami šie mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo įrankiai:
°Skaitymo, rašymo, matematikos testai (diagnostiniai) 2 klasės mokiniams,
°Skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo testai (standartizuoti) 4 klasės mokiniams,
°Skaitymo, rašymo, matematikos testai (standartizuoti) 6 klasės mokiniams,
°Skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų testai (standartizuoti) 8 klasės mokiniams.


NMPP paskirtis - suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.
Plačiau...

 

2019 m. mokyklos rezultatų ataskaita
2 klasės
4 klasės
6 klasės
8 klasės

 

2018 m. mokyklos rezultatų ataskaita
2 klasės
4 klasės
6 klasės
8 klasės

 

2017 m. mokyklos rezultatų ataskaita
2 klasės
4 klasės
6 klasės
8 klasės

 

2016 m. mokyklos rezultatų ataskaita
2 klasės
4 klasės
6 klasės
8 klasės


Previous page: Geriausi abiturientai
Next page: 2020-2021 m. m.