Dailė


Tuskulėnų gimnazijoje (tada - Vilniaus 31-ojoje vidurinėje mokykloje) nuo 1973 metų yra sustiprintas (dabar vadinamas kryptingu meniniu) dailės ugdymas.

Nepertraukiamai ir nuosekliai - nuo pirmosios klasės iki mokyklos baigimo - ne viena karta buvo mokoma kalbėti meno kalba. Mokiniams, kuriems buvo suteikta galimybė išgyventi kūrybos džiaugsmą, visuomenėje lengviau randa savo vietą.

Mokykloje dailės mokymo tradicijos susiklostė per ilgą laiką. Yra kaupiama metodinė medžiaga, įrengti specializuoti tapybos, piešimo, grafikos, skulptūros, dizaino, meno istorijos kabinetai, yra grafikos darbų spausdinimo įranga, sumontuota keramikos gaminių degimo krosnis.

Mokytojai yra dailininkai profesionalai, patys aktyviai kuriantys ir dalyvaujantys parodose. Tai grafikė mokytoja ekspertė Ingrida Umbrasaitė, tapytojai - vyr. mokytojai Sigitas Lukauskas ir Eglė Gineitytė, skulptūros mokytoja metodininkė Laima Bazienė, dizaino mokytoja metodininkė Natalija Stradalova, dailės istorijos ir dailėtyros mokytoja metodininkė Jurgita Sprindžiūnienė, dailės ir dailės pažinimo mokytoja Alberta Saukaitytė.

Kūrybingų mokytojų ugdytiniai savo darbais kasmet papuošia mokyklą, ruošia parodas, dalyvauja dailės ir kitokiuose projektuose. Kasmet vyksta ne tik įdomios parodos, projektai, bet ir pusmečių parodos, baigiamųjų klasių moksleivių dailės darbų gynimai.