2019-2020 m.m.


Kovo 11-osios 30-mečio sukakties proga I–II klasių moksleiviai įgyvendino integruotą istorijos - dailės - IT projektą „Laiko juosta. Lietuva 1990-2020 m.“
Moksleiviai grupėmis ruošė plakatus, skirtus kiekvieniems iš 30-ties nepriklausomos Lietuvos metų. Juose atsispindi pagrindiniai valstybės politiniai, ekonominiai, kultūriniai, sporto ir kiti įvykiai. Kurdami plakatus, gimnazistai mokėsi atrinkti ir komponuoti nuotraukas bei priderinti joms lakoniškus tekstus, dirbti su „Publisher“ programa, tobulino darbo grupėse ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Gimnazistai visiems pradinukams vedė Kovo 11 istorinę pamokėlę, supažindindami su Lietuvos pagrindiais pasiekimais per 30 Nepriklausomybės metų.
Moksleiviams vykdyti projektą padėjo mokytojai: Regimantas Jasiūnas, Andrius Žilėnas ir Alberta Saukaitytė.
Plačiau...

 

Kalėdinis šeštokų šokio spektaklis „Užmigę žaislai“.
Spektaklyje dalyvavo visos šeštokų klasės (6a, 6b, 6c, 6d), o spektaklio sumanytoja ir choreografė - šokio mokytoja Diana Paunksnytė. Šventiniu šokio spektakliu mokiniai pasidalino net 2 kartus su visais 1–5 klasių mokiniais.

Plačiau...

 

3c klasės mokinių (mokytoja Rasa Nedzveckienė) spektaklio „Grybų karas“.
Jaunieji aktoriai surengė du pasirodymus gimnazijos 1–5 klasių mokiniams. Spektaklio kūrime taip pat dalyvavo muzikos mokytoja Laura Žaliumaitė ir teatro mokytoja Marija Petravičiūtė. Spektaklis įvertintas gausiais žiūrovų plojimais.Plačiau...

 

6b klasės mokiniai (anglų kalbos mokytoja Jūratė Dulinskienė) ruošė kalėdines dekoracijas su palinkėjimais anglų kalba. 

Gruodžio-sausio mėn. 8a ir 8d klasių mokiniai (lietuvių kalbos mokytoja Laura Brazionytė) organizavo netradicinių pamokų ciklą, skirtą įsigilinti į K. Borutos „Baltaragio malūną“.
Mokiniai rengė literatūrinį Baltaragio teismą.
Aštuntokai ne tik turėjo progą pasijusti tarsi tikrame teisme, jiems reikėjo perprasti ir įsijausti į savo personažus, argumentuotai gintis arba kaltinti, be to, čia puikiai atsiskleidė jų vaidybiniai bei oratoriniai gebėjimai.

Taip pat, integruodami dailės, literatūros ir kalbos (per kurią kaip tik nagrinėjome tekstų funkcinius stilius) pamokas, mokiniai dirbdami grupėmis kūrė afišas „Baltaragio malūno" spektakliui ir jas pristatė.


Plačiau...

 

Kalbinis-socialinis projektas „Išsiduosi. Balsu" pagal V.Juknaitės esė.
Rugsėjo pab.- spalio pradž. 9a ir 9b kl. mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytoja Giedre Rutkauskaite skaitė V.Juknaitės esė „Išsiduosi. Balsu". Perskaitę šį kūrinį, neliko abejingi 9a ir 9b kl. mokiniai. Jaunieji skaitytojai aktyviai dalyvavo kalbinio - socialinio projekto „Išsiduosi. Balsu" veikloje. Dirbdami grupėmis mokiniai parengė ir išleido plakatus, skatinančius priešintis smurtui. Spalio 7-9 d. jie ne tik pristatė savo darbus klausytojų auditorijai, bet ir vieni kitų darbus bei kalbėjimą vertino pagal viešojo kalbėjimo vertinimo lenteles. Dirbdami grupėmis mokiniai ieškojo informacijos, ją sistemino, apipavidalino, kūrė tekstus, gilino bendradarbiavimo bei viešojo kalbėjimo įgūdžius. Jaunųjų gimnazistų parengtos kalbos jaudino savo brandumu, jautrumu kitų skausmui, drąsa kalbėti nepatogiomis visuomenei temomis.
Plačiau...

Previous page: Projektai
Next page: 2018-2019 m.m.