Maži žingsniai link aktyvaus pilietiškumo


2018-2020 m. m. gimnazijoje vykdomas tarptautinis Erasmus+ KA2 projektas „Maži žingsniai link aktyvaus pilietiškumo“ (LITTLE ACTIONS FOR ACTIVE CITIZENSHIP). Kartu su Lietuva šiame projekte dalyvauja projekto partneriai iš Vengrijos (mokykla - Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája), Ispanijos (mokykla - Institut Cal Gravat), Italijos (mokykla - Istituto Tecnico Economico Statale LUIGI EINAUDI) ir Turkijos (mokykla - Manavgat Anadolu İmam-Hatip Lisesi).

Projekto tikslus ir siekiamus rezultatus galima suskirstyti į tris kategorijas, kurios atitinka projekte išskiriamus prioritetus:
1. EUROPOS KULTŪROS PAVELDO SOCIALINĖ IR LAVINAMOJI VERTĖ. Tikslas - skatinti suvokimą apie Europos paveldo svarbą bei didinti įvairių Europos šalių kultūros paveldo žinomumo mastą.
2. PILIETIŠKUMAS IR DEMOKRATIJA EUROPOS SĄJUNGOS KONTEKSTE. Tikslas - plėtoti demokratinio bei pilietiško ugdymo principų taikymą ugdymo procese.
3. SVEIKATA IR GEROVĖ. Tikslas - plėtoti sėkmingą mokinių sveikatos ugdymą, prisidėti prie mokinių dvasinės, fizinės, psichinės, socialinės gerovės ugdymo tarpasmeninių santykių srityje.

Projekto tikslinė grupė: 15-18 metų mokiniai, mokytojai, tėvai, bendruomenė.
Projekto bendravimo kalba - anglų kalba.
Projekto trukmė - 2018 m. rugsėjo 1 d. - 2020 m. rugpjūčio 31 d.

 

Vasario 8-13 dienomis gimnazijos atstovai dalyvavo projekto partnerių susitikime Manresoje, Ispanijoje.
Projekto susitikimo tikslas - ugdyti brandžius, turinčius esminių aplinkosaugos žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų mokinius, gebančius savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio strategijas, prognozuoti savo veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai veikti, siekiant aplinkos išsaugojimo - įgyvendintas.
Susitikimo metu buvo nagrinėjamos aplinkosaugos problemos, ugdant mokinių sąmoningumą, kaip elgtis atsakingai, tausoti gamtinius ir energinius išteklius, siekti darnos su gyvenamaja aplinka. Pasidalinta gerąja patirtimi, aptartos aktualios problemos antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo srityje, nagrinėti energijos suvartojimo klausimai skirtingose projekto dalyvių šalyse. Senkant tradicinės energijos šaltiniams ir resursams, aptarti alternatyvūs energijos šaltiniai bei jų panaudojimo ypatumai. Susitikimo dalyviai susipažino su Ispanijos antrinių žaliavų ir perdirbimo sistema, lankydamiesi atliekų perdirbimo įmonėje. Ieškodami būdų, kaip išsaugoti aplinką, edukacinio užsiėmimo metu kūrė plakatą, užrašydami aplinkos puoselėjimo vertybines nuostatas. Projekto dalyviai, skatindami atliekų mažinimo idėjas bei ieškodami būdų, kaip patenkinti žmogaus poreikius nesukeliant neigiamų žmogaus veiklos pasekmių juos supančiai aplinkai, išradingai panaudojo antrines žaliavas ir sukūrė nuostabių darbų.
Plačiau...

 

2019 m. spalio 14-17 d. vyko projekto partnerių susitikimas mūsų gimnazijoje. Gimnazijoje viešėjo itin gausus būrys svečių - projekto įgyvendintojų - iš Italijos, Turkijos, Vengrijos bei Ispanijos mokyklų. Svečiai susipažino su mūsų gimnazija, joje įgyvendinamomis veiklomis, projektais, pasirinkta ugdymo kryptimi.
Projekto dalyviai lankėsi Vilniaus miesto savivaldybėje - susipažino su Lietuvos švietimo sistema, dalyvavo susitikime su Lietuvos banko atstovu - diskutavo finansinio stabilumo, pinigų politikos, mokėjimo, ekonominio bei finansinio švietimo klausimais, aktyviai dalyvavo ekskursijoje - paskaitoje „Kelionė po pinigų pasaulį" Pinigų muziejuje, kurioje apžiūrėjo muziejaus ekspoziciją, išbandė interaktyvias muziejaus pramogas. Susitikimų gimnazijoje metu mokiniai dirbo tarptautinėse grupėse, lygindami darbo galimybes bei nedarbo lygį įvairiose šalyse, pateikė pasiūlymus, kaip mažinti nedarbo lygį. Veiklas paįvairinome naudodami žaismingą viktorinų organizavimo įrankį „Kahoot!". Besivaržantys dalyviai bei smagi muzika sukūrė ypatingą nuotaiką.
Po aktyvaus darbo mokinių ir mokytojų laukė intensyvi kultūrinė programa.
Plačiau...

 

2019 m. balandžio 28 d. - gegužės 3 d. vyko projekto partnerių susitikimas Veronoje, Italijoje.
Projekto dalyviai lankėsi mokykloje, pristatė žymiausius savo šalies menininkus. Mūsų gimnazijos mokiniai pristatė M. K. Čiurlionį. Mokyklos patalpose vyko parodos „Draugystė ir tolerancija“ ir „Smurtas prieš kitą lytį“.
Projekto dalyviai mokėsi Veronos liaudies šokio, žaidė Kahoot žaidimą kultūros tema, dalyvavo badmintono turnyre, turėjo orientacines varžybas po Veroną. Taip pat projekto dalyviai dalyvavo dailės pamokoje, kurioje mokėsi nusakyti paveikslo turinį, kūrė e. kultūros knygos versiją.
Kelionės ir susitikimo patirtis nuostabi.
Plačiau...

 

2019 m. sausio 13 - 18 d. dienomis gimnazijos mokinių grupė ir mokytojai (anglų kalbos mokytoja Aušrelė Pranculienė ir istorijos mokytojas Regimantas Jasiūnas) dalyvavo projekto mokymo ir mokymosi veiklose Manavgato mieste, Turkijoje. Tai jau antrasis projekto dalyvių - lietuvių, vengrų, italų, ispanų ir turkų - susitikimas po pažinties Vengrijoje.
Susitikimo tikslas - aptarti projekto veiklų įgyvendinimo planą, įgyti žinių ugdant(is) atsakingo vartotojo požiūrį į maistą, valgymo kultūrą, žalingus įpročius, pasidalinti gerąja patirtimi ugdant sveiką ir neturinčią žalingų įpročių kartą. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas saugaus ir sveiko Europos piliečio ugdymui ir ugdymuisi.
Plačiau...

 

Pirmasis projekto partnerių susitikimas Vengrijoje 2018 m. spalio 23–27 d.
2018 m. spalio 23-27 dienomis Békéscsabos mieste, Vengrijoje vyko pirmasis mokyklų strateginės partnerystės projekto partnerių susitikimas. Susitikimo tikslas - aptarti projekto įgyvendinimo planą, plėtoti demokratinio bei socialinių teisių, išteklių naudojimo efektyvumo, ekonomikos, saugumo ir sveikatos ugdymo principų taikymą bei skatinti suvokimą apie Europos paveldą.
Susitikimo metu išrinktas projekto logotipas, aptartos veiklos, kurios bus įgyvendinamos susitikime 2019 m. sausio mėnesį Turkijoje, sukurtos projekto eTwinning ir Facebook paskyros. Dalyviai įgijo žinių bei įgūdžių apie demokratinį bei socialinių teisių, išteklių naudojimo efektyvumo, ekonomikos, saugumo ir sveikatos ugdymą dalyvaudami teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose.
Esame pasiruošę pradėti įgyvendinti projekto veiklas savo gimnazijoje!Plačiau...