Atributika


TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS HIMNAS
Žodžiai R. Ercmonienės-Varnės. Kompozitorius D. Zakaras

Čia kaštonai parėmę saulėtą padangę,
Čia mūs mokykla.
Čia vakarėj žaroj nuvilnija pro langus
Vaikystės daina.
Čia kadais bočiai mintį dūmojo senam
Tuskulėnų dvare,
Jų vaikai vienas kito ir Dievo ieškojo
Paklydę kare...

Šiandien tūkstančius rankų trispalvė apjuosia,
Vaivorykštės tiltu bėgioja vaikai.
Mokykla Tuskulėnų vaikystę mūs puošia -
Tikėsim tavim amžinai.

Lyg gervelė grakšti mokykla Tuskulėnų
Mums moja sparnu...
Nepaliausiu mylėt, neišduosiu nė vieno
Savųjų draugų.
Čia žinių labirintuose laimę surandam,
Dalijamės ja.
Čia atgimstam lietuviškam žody ir tampam
Mokyklos dvasia.

Čia karta keičia kartą, vaikai iškeliauja,
Bet grįžta lyg paukščiai atgal į namus.
Tegu niekad mokykloj mieloj nepaliauja
Aidėti varpelis skambus.
Previous page: Gimnazijos istorija
Next page: Priėmimo tvarka