Priėmimo tvarka

Informacija apie mokinių meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo meninio ugdymo programą vertinimą

Kandidatų motyvacijos mokytis ir gebėjimų patikrinimas ir vertinimas bus vykdomas balandžio 24-26 d.:
balandžio 24-25 d. 10.00 val. - vertinami kandidatai į 1-4 klases;
balandžio 26 d. 10.00 val. - vertinami kandidatai į 5-8 klases ir I-IV gimnazijos klases.
Grupių sąrašai bus paskelbti balandžio 16 d.


Nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. per elektroninę sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt galėjote pateikti prašymus mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje.
Kandidatai, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. norintys mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje, privalo dalyvauti meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo meninio ugdymo programą įvertinime.

Iki kovo 31 d. kandidatai gimnazijos priėmimo komisijai pateikia:
1. Nustatyto pavyzdžio prašymą dalyvauti mokinių meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo meninio ugdymo programą vertinime.
Prašymo forma
Prašyme privaloma nurodyti pasirinktą meninio ugdymo kryptį (dailės arba scenos menų).
Užpildytą prašymą atsiųsti el. paštu rastine@tuskulenai.lt arba užpildyti gimnazijos raštinėje nuo 9.00 val. iki 15.00 val.
2. Mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio ar I ir II trimestro įvertinimus.
3. Praėjusių (2017–2018 m. m.) ir šių mokslo metų (2018–2019 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių meninių krypčių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas.
4. Dokumentų, patvirtinančių meninės krypties neformaliojo švietimo įstaigos būrelių lankymą, kopijas.

Kandidatų į 1–4 klases meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo meninio ugdymo programą vertinimas vyks 2019 m. balandžio 24 ir 25 dienomis, kandidatų į 5–12 – balandžio 26 dieną.
Kandidatas, pasirinkęs dailės kryptį, į vertinimą atsineša A3 formato popieriaus lapą, piešimo priemones, rašiklį.
Kandidatas, pasirinkęs scenos menų kryptį, į vertinimą atsineša lengvą avalynę persiauti (šokių bateliai, sportinė avalynė), rašiklį.

MOKINIŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOJE 2019-2020 M.M. ĮVERTINIMO TVARKA

PRAŠYMO dalyvauti meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo meninio ugdymo programą vertinime forma

Gimnazijos priėmimo komisijos sudėtis


Previous page: Atributika
Next page: Dokumentai