Priėmimo tvarka


PRIĖMIMAS 2021–2022 mokslo metams

Nuo 2021 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. per elektroninę sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt galite pateikti prašymus mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje.
Kandidatai, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. norintys mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje, privalo dalyvauti meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo ugdymo menu programą įvertinime.

Iki 2021 m. kovo 31 d. kandidatai gimnazijos priėmimo komisijai pateikia:
1. Nustatyto pavyzdžio prašymą dalyvauti mokinių meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo ugdymo menu programą vertinime.
Prašymo forma
Prašyme privaloma nurodyti pasirinktą meninio ugdymo kryptį (dailės arba scenos menų).
2. Mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio ar I ir II trimestro įvertinimus.
3. Praėjusių (2019–2020 m. m.) ir šių mokslo metų (2020–2021 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių meninių krypčių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas.
4. Dokumentų, patvirtinančių meninės krypties neformaliojo švietimo įstaigos būrelių lankymą, kopijas.

Visi dokumentai turi būti pateikiami per elektroninę sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje.

 

Dėl sudėtingos epidemiologinės situacijos Vilniaus mieste kandidatų motyvacijos mokytis ir meninių gebėjimų vertinimas nevyks. Kandidatai į Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos 1-12 klases bus priimami vadovaujantis pakeista priėmimo tvarka.

SKELBIAME SU VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO SKYRIUMI (Įsakymas) SUDERINTĄ MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJĄ 2021-2022 M. M. TVARKĄ.

Priėmimo komisija

Kviečiamų mokytis mokinių bei pretenduojančių būti pakviestais mokytis sąrašas bus skelbiamas gegužės 26 d. gimnazijos internetinėje svetainėje.

 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS


Previous page: Atributika
Next page: Dokumentai