Priėmimo tvarka


PRIĖMIMAS 2021–2022 mokslo metams

Nuo 2021 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. per elektroninę sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt galite pateikti prašymus mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje.
Kandidatai, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. norintys mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje, privalo dalyvauti meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo ugdymo menu programą įvertinime.

Iki 2021 m. kovo 31 d. kandidatai gimnazijos priėmimo komisijai pateikia:
1. Nustatyto pavyzdžio prašymą dalyvauti mokinių meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo ugdymo menu programą vertinime.
Prašymo forma
Prašyme privaloma nurodyti pasirinktą meninio ugdymo kryptį (dailės arba scenos menų).
2. Mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio ar I ir II trimestro įvertinimus.
3. Praėjusių (2019–2020 m. m.) ir šių mokslo metų (2020–2021 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių meninių krypčių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas.
4. Dokumentų, patvirtinančių meninės krypties neformaliojo švietimo įstaigos būrelių lankymą, kopijas.

Visi dokumentai turi būti pateikiami per elektroninę sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje.

Kandidatų motyvacijos mokytis ir gebėjimų patikrinimas ir vertinimas bus vykdomas balandžio 7–8 d.:
balandžio 7 d. – vertinami kandidatai į 1–4 klases;
balandžio 8 d. – vertinami kandidatai į 5–8 klases ir I–IV gimnazijos klases.

Esant sudėtingai epidemiologinei situacijai šalyje, mokinių priėmimo tvarka gali keistis.

 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOJE 2021-2021 M.M. ĮVERTINIMO TVARKA

 


Previous page: Atributika
Next page: Dokumentai