Priėmimo tvarka


ATNAUJINTA PRIĖMIMO Į VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJĄ TVARKA

Mokinių meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo ugdymo menu programą vertinimas NEVYKS. Kandidatai priimami pagal atnaujintą Mokinių priėmimo į Vilniaus Tuskulėnų gimnaziją 2020 - 2021 m. m. tvarką.
Kandidatai, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. norintys mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje, iki 2020 m. gegužės 1 d. gimnazijos priėmimo komisijai privalo pateikti:
1. Nustatyto pavyzdžio prašymą dalyvauti mokinių meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo ugdymo menu programą vertinime.
Prašymo forma
Prašyme privaloma nurodyti pasirinktą meninio ugdymo kryptį (dailės arba scenos menų). Užpildytą prašymą atsiųsti el. paštu rastine@tuskulenai.lt.
2. Mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio ar I ir II trimestro įvertinimus.
3. Praėjusių (2018-2019 m. m.) ir šių mokslo metų (2019-2020 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių meninių krypčių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I-III vietos) diplomų kopijas.
4. Dokumentų, patvirtinančių meninės krypties neformaliojo švietimo įstaigos būrelių lankymą, kopijas.
5. Priešmokyklinės grupės baigimo aprašą (kandidatai į 1-ąsias klases).

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJĄ 2020-2021 M.M. TVARKA

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJĄ 2020-2021 M. M. KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS


Previous page: Atributika
Next page: Dokumentai