Priėmimo tvarka

PRIĖMIMAS
2020-2021 mokslo metams

Nuo 2020 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. per elektroninę sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt galite pateikti prašymus mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje.
Kandidatai, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. norintys mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje, privalo dalyvauti meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo ugdymo menu programą įvertinime.

Iki 2020 m. kovo 31 d. kandidatai gimnazijos priėmimo komisijai pateikia:
1. Nustatyto pavyzdžio prašymą dalyvauti mokinių meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo ugdymo menu programą vertinime.
Prašymo forma
Prašyme privaloma nurodyti pasirinktą meninio ugdymo kryptį (dailės arba scenos menų). Užpildytą prašymą atsiųsti el. paštu rastine@tuskulenai.lt arba užpildyti gimnazijos raštinėje nuo 9.00 val. iki 15.00 val.
2. Mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio ar I ir II trimestro įvertinimus.
3. Praėjusių (2018-2019 m. m.) ir šių mokslo metų (2019-2020 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių meninių krypčių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I-III vietos) diplomų kopijas.
4. Dokumentų, patvirtinančių meninės krypties neformaliojo švietimo įstaigos būrelių lankymą, kopijas.

Kandidatų motyvacijos mokytis ir gebėjimų patikrinimas ir vertinimas bus vykdomas balandžio 15-16 d.:
balandžio 15 d. - vertinami kandidatai į 1-4 klases;
balandžio 16 d. - vertinami kandidatai į 5-8 klases ir I-IV gimnazijos klases.

Kandidatas, pasirinkęs dailės kryptį, į vertinimą atsineša A3 formato popieriaus lapą, piešimo priemones, rašiklį.
Kandidatas, pasirinkęs scenos menų kryptį, į vertinimą atsineša lengvą avalynę persiauti (šokių bateliai, sportinė avalynė), rašiklį.

MOKINIŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOJE 2020-2021 M.M. ĮVERTINIMO TVARKA

PRAŠYMO dalyvauti meninių gebėjimų ir motyvacijos mokytis pagal kryptingo meninio ugdymo programą vertinime forma

Gimnazijos priėmimo komisijos sudėtis


Previous page: Atributika
Next page: Dokumentai