Ugdymas karjerai


Tikslas - padėti mokiniams ugdyti(s) karjeros kompetencijas.

Uždaviniai:
1. Teikti mokiniams, mokytojams ir mokinių tėvams žinias apie profesijų turinį, ypatumus, įgijimo galimybes ir mokymo įstaigas.
2. Padėti mokiniams pažinti individualias savybes ir gebėjimus, planuojant savo karjerą.
3. Padėti mokiniams sudaryti individualius karjeros planus.
4. Integruoti ugdymą karjerai į ugdymo procesą.
5. Bendradarbiauti su išoriniais partneriais, teikiančiais ugdymo karjerai paslaugas.

UGDYMO KARJERAI KOORDINACINĖ DARBO GRUPĖ:
Ramunė Taraškevičienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbo grupės pirmininkė;
Inga Abramavičienė - psichologė, ugdymo karjerai koordinatorė, konsultantė;
Eglė Žukauskienė - Ia (9a) klasės vadovė;
Asta Bernatavičienė - IIb (10b) klasės vadovė;
Loreta Keršytė - IIIa (11a) klasės vadovė;
Jurgita Sprindžiūnienė - dailės mokytoja.

GIMNAZIJOJE UGDYMĄ KARJERAI KOORDINUOJA PSICHOLOGĖ - INGA ABRAMAVIČIENĖ.

Ugdymo karjerai konsultacijos teikiamos iš anksto susitarus su psichologe tel.: 8 644 91744.

 

VILNIUS TECH. Kuriantiems rytojui


Previous page: Mokinių uniformos
Next page: Gimnazijos taryba