Ugdymas karjerai


Tikslas - padėti mokiniams ugdyti(s) karjeros kompetencijas.

Uždaviniai:
1. Teikti mokiniams, mokytojams ir mokinių tėvams žinias apie profesijų turinį, ypatumus, įgijimo galimybes ir mokymo įstaigas.
2. Padėti mokiniams pažinti individualias savybes ir gebėjimus, planuojant savo karjerą.
3. Padėti mokiniams sudaryti individualius karjeros planus.
4. Integruoti ugdymą karjerai į ugdymo procesą.
5. Bendradarbiauti su išoriniais partneriais, teikiančiais ugdymo karjerai paslaugas.

UGDYMO KARJERAI KOORDINACINĖ DARBO GRUPĖ
Ramunė Taraškevičienė - darbo grupės pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Loreta Juravičienė - ugdymo karjerai koordinatorė, psichologė
Vaida Grigaliūnienė - technologijų mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Alina Žutautaitė - IIIa gimnazinės klasės auklėtoja
Algis Jasilionis - Ib gimnazinės klasės auklėtojas
Eglė Galkauskienė - technologijų mokytoja, 5a klasės auklėtoja

MOKYKLOJE UGDYMĄ KARJERAI KOORDINUOJA PSICHOLOGĖ - LORETA JURAVIČIENĖ.

INDIVIDUALIŲ UGDYMO KARJERAI KONSULTACIJŲ MOKINIAMS IR TĖVAMS LAIKAS:
Antradienis 15.00-16.00
Penktadienis 12.00-14.00

Ugdymo karjerai konsultacijos teikiamos iš anksto susitarus su psichologe 2310 kab.,
tel.: 8 684 64338


Previous page: Gimnazijos taryba
Next page: Biblioteka