Ugdymas karjerai


Tikslas - padėti mokiniams ugdyti(s) karjeros kompetencijas.

Uždaviniai:
1. Teikti mokiniams, mokytojams ir mokinių tėvams žinias apie profesijų turinį, ypatumus, įgijimo galimybes ir mokymo įstaigas.
2. Padėti mokiniams pažinti individualias savybes ir gebėjimus, planuojant savo karjerą.
3. Padėti mokiniams sudaryti individualius karjeros planus.
4. Integruoti ugdymą karjerai į ugdymo procesą.
5. Bendradarbiauti su išoriniais partneriais, teikiančiais ugdymo karjerai paslaugas.

UGDYMO KARJERAI KOORDINACINĖ DARBO GRUPĖ:
Ramunė Taraškevičienė - darbo grupės pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Loreta Juravičienė - ugdymo karjerai koordinatorė, psichologė;
Inga Abramavičienė - psichologė, karjeros konsultantė;
Algis Jasilionis - IIIb (11b) klasės vadovas;
Loreta Keršytė - Ia (9a) klasės vadovė;
Jurgita Sprindžiūnienė - dailės mokytoja.

GIMNAZIJOJE UGDYMĄ KARJERAI KOORDINUOJA PSICHOLOGĖ - LORETA JURAVIČIENĖ.

Ugdymo karjerai konsultacijos teikiamos iš anksto susitarus su psichologe 2310 kab.,
tel.: 8 684 64338


Previous page: Mokinių uniformos
Next page: Gimnazijos taryba