Dalykų mokytojai


Dorinis ugdymas
mokytoja metodininkė Loreta Keršytė
vyr. mokytoja Birutė Jachimovič
vyr. mokytojas Algis Jasilionis

Lietuvių kalba
vyr. mokytoja Laura Brazionytė
vyr. mokytoja Diana Builienė
vyr. mokytoja Nijolė Guobienė
vyr. mokytoja Vita Krasauskaitė
vyr. mokytoja Asta Lastauskaitė
vyr. mokytoja Giedrė Rutkauskaitė
vyr. mokytoja Jolanta Žalienė

Anglų kalba
mokytoja ekspertė Aušra Pranculienė
mokytoja metodininkė Jūratė Dulinskienė
vyr. mokytoja Angelė Ambrazaitė
vyr. mokytoja Dalia Banaitytė
vyr. mokytoja Rita Frančiakienė
vyr. mokytoja Rūta Jaskonė
vyr. mokytoja Vita Tučaitė
vyr. mokytoja Inga Volodko

Vokiečių kalba
mokytoja metodininkė Gražina Bagdonavičiūtė

Rusų kalba
mokytoja ekspertė Liubov Valinčienė
mokytoja Svetlana Makovskaja

Prancūzų kalba
mokytoja metodininkė Violeta Karnišauskaitė
vyr. mokytoja Kristina Pranskūnienė

Matematika
mokytoja metodininkė Jadvyga Jachimovič
mokytoja metodininkė Česlava Komarkevič
mokytoja metodininkė Rima Vžesniauskienė
vyr. mokytoja Dalia Jakutienė
vyr. mokytoja Rita Valatkaitė

Fizika
vyr. mokytoja Asta Bernatavičienė
vyr. mokytoja Renata Pileckaja
vyr. mokytoja Ramunė Taraškevičienė

Biologija
mokytoja metodininkė Audronė Giedraitienė
vyr. mokytoja Rima Vitkauskienė

Chemija
vyr. mokytoja Regina Maigienė
vyr. mokytoja Eglė Žukauskienė

Informacinės technologijos
mokytoja metodininkė Regina Maigienė
vyr. mokytoja Renata Pileckaja
vyr. mokytoja (VGTU lektorė) Nijolė Čeikienė

Geografija

mokytoja metodininkė Aušra Klimkienė
vyr. mokytoja Inga Peslekaitė

Istorija
vyr. mokytojas Regimantas Jasiūnas
vyr. mokytojas Andrius Žilėnas
mokytojas Justinas Guobys

Technologijos
vyr. mokytoja Rima Vitkauskienė
vyr. mokytojas Stasys Vžesniauskas
vyr. mokytoja Eglė Žukauskienė
mokytoja Gintarė Juodelė

Muzika
mokytojas Arvydas Kirda
mokytoja Laura Žaliumaitė

Dailė
mokytoja ekspertė Ingrida Umbrasaitė
mokytoja metodininkė Laima Bazienė
mokytoja metodininkė Natalija Stradalova
mokytoja metodininkė Jurgita Sprindžiūnienė
mokytoja metodininkė Irena Vegienė
vyr. mokytoja Eglė Gineitytė
mokytoja Alberta Saukaitytė

Teatras
mokytoja ekspertė Rasa Ercmonienė-Varnė
mokytoja Marija Petravičiūtė

Kūno kultūra
mokytojas metodininkas Vidas Grigas
vyr. mokytoja Rūta Rimavičienė
vyr. mokytoja Rita Sekonienė

Šokis
mokytoja Diana Paunksnytė
mokytojas Stanislav Pugovski


Previous page: Mokytojai
Next page: Pagalbos mokiniui specialistai