Nuorodos

 

Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba

www.vilniausppt.lt

VŠĮ „Vaikų linija“

www.vaikulinija.lt

Vilniaus miesto socialinės paramos centras

www.spcentras.lt

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

www.sppc.lt

Labdaros ir paramos fondas „Visos Lietuvos vaikai“

www.sos-vaikai.lt

Paramos vaikams centras

ww.pvc.lt

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

www.policija.lt

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

www.nkd.lt

Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui

www.policeclub.lt

Jaunimo psichologinės paramos centras

www.jppc.lt

Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija „Gelbėkit vaikus“

www.gelbvaik.lt

Lietuvos AIDS centras

www.aids.lt

Saugesnis internetas

www.draugiskasinternetas.lt

Vaiko raidos centras

www.raida.lt

Be patyčių

www.bepatyciu.lt

Pagalba vaikams

www.pagalbavaikams.lt


Previous page: Vaiko gerovės komisija
Next page: Mokinių uniformos