Specialiojo pedagogo veiklos kryptys

 


  • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, lėtinių, somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą ar sutrikusį intelektą, taip pat kochlearinių implantų naudotojams.
  • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.
  • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (spec. pedagogo kabinete) ir lavina jų sutrikusiais funkcijas.
  • Pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymosi priemones, rengti ugdymo programas.
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

Previous page: Vaiko gerovės komisija
Next page: Mokinių uniformos