Kūrybinis projektas KNYGŲ MUGĖHumanistinės kultūros ugdymas, įgyvendinant meninį projektą KNYGŲ MUGĖ
Sausio - vasario mėn. 7b, 9a ir 9c kl. mokiniai įgyvendino kūrybinį projektą KNYGŲ MUGĖ. Šio projekto sumanytoja lietuvių kalbos mokytoja Giedrė Rutkauskaitė paragino mokinius kūrybingai pažvelgti į perskaitytas knygas. Savo santykį su knyga mokiniai reiškė per meninę veiklą - vaizdo kalbą.
Jaunieji kūrėjai, taikydami įvairias menines technikas, integruodami skirtingų mokomųjų dalykų žinias, turėjo pristatyti pasirinktą literatūros tekstą. Literatūros laukas labai platus, todėl moksleiviai turėjo paaiškinti savo pasirinkimo motyvus, aptarti kūrybinės veiklos procesą, išryškinti darbo pagrindinę mintį. Kalbėdami viešai, diskutuodami mokiniai dalijosi skaitymo pozityviąja patirtimi, ugdėsi kalbos ir kitų gyvenimo veiklos sričių tarpusavio sąsajų suvokimą, gilino kalbinį komunikavimą.
Vasario 26 - kovo 12 d. darbai eksponuojami IIIa. 2 korpuse.


Previous page: 2017-2018 m.m.
Next page: 2016-2017 m.m.