LIONS QUEST mokymai


Rugsėjo 27-29 bei spalio 2-3 dienomis gimnazijos mokytojai bei pagalbos vaikui specialistai dalyvavo LIONS QUEST socialinio ir emocinio ugdymo programų „Paauglystės kryžkelės“ ir „Laikas kartu“ mokymuose.
Lions Club International yra didžiausia pagalbą teikianti organizacija pasaulyje, kuri yra įsipareigojusi diegti, skatinti ir skleisti LIONS QUEST programas visame pasaulyje. LIONS QUEST programos buvo pripažintos bendro akademinio, socialinio ir emocinio mokymosi grupės (CASEL - Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) kaip SELECT programa. Toks pripažinimas yra aukščiausias įvertinimas, suteiktas už ypač gerą mokomąją medžiagą socialinio ir emocinio mokymosi srityje ir pavyzdingą profesinį ugdymą. Programa pelnė pripažinimą visame pasaulyje, buvo apdovanota ir diegiama daugelyje ugdymo institucijų Lietuvoje ir pasaulyje.
LIONS QUEST programos skatina akademinius pasiekimus ir prasmingą dalyvavimą mokymosi procese. Mokymų metu buvo akcentuojama, kad jaunų žmonių pasiekimai yra susiję su mokytojų rūpesčiu ir įsitikinimu, kad jauni žmonės aktyviai mokosi tada, kai į juos žiūrima kaip į gabius, protingus žmones, turinčius svarbių patyrimų ir galinčius jais pasidalinti, kai mokymasis yra tikras ir aktualus. Mokymuose dalyvavę mokytojai ir specialistai pagilino psichologijos žinias apie vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus. Susipažino su LIONS QUEST programų metodine medžiaga. Išmoko naujų metodų, kurie naudingi ne tik ugdant socialinį emocinį intelektą, bet ir organizuojant dalykų pamokas. Visų mokymų metu dalyviai aktyviai dirbo grupėse, atliko įvairias ir neįprastas užduotis. Daug dėmesio buvo skiriama veiklų analizavimui ir refleksijai.
Plačiau apie programas galima pasiskaityti http://www.lions-quest.lt

 


Previous page: 2017-2018 m.m.
Next page: 2016-2017 m.m.