Meninio skaitymo konkursas


Sausio 9 dieną gimnazijoje vyko Meninio skaitymo konkursas. Jame dalyvavo 5-8 klasių mokiniai.
Iš 5-ų klasių geriausiai pasirodė Amandas Makarovas (5d), iš 6-8 klasių Greta Urbanavičiūtė (8a). Į miesto konkursą atstovauti mokyklai siųsta Aistė Dirginčiūtė (8a), padeklamavusi Maironio eilėraštį „Tėvynės dainos“ ir su klasės drauge jį papildžiusi liaudies dainos melodija.
Konkurso dalyvius vertino lietuvių kalbos mokytojos Asta Jonaitienė, Giedrė Rutkauskaitė, Diana Builienė. Direktorės pavaduotoja ugdymui Vaida Grigaliūnienė paskatino jaunuosius skaitovus ir toliau mylėti gimtąją kalbą ir literatūrą.


Previous page: 2017-2018 m.m.
Next page: 2016-2017 m.m.