Mykolo Sopočkos hospise


Sausio 25 d. 11-okai (dorinio ugdymo mokytoja Loreta Keršytė) vyko į pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisą.
Nuvykus mūsų laukė savanorių koordinatorė Aušra Taločkaitė, kuri supažindino su Hospiso veikla ir vykdomomis programomis. Ji papasakojo apie galimas savanorystes.
Mokiniai ne tik klausėsi pasakojimo, bet ir atliko keletą praktinių savanoriškų veiklų - valė langus, ligoninės erdves, bendravo su ligoniais, jų artimaisiais, personalu. Mokiniai nunešė Kalėdinės akcijos metu „Gabalėlis džiaugsmo“ suaukotą šokoladą.
Visuotinei Katalikų Bažnyčiai pradėjus švęsti Gailestingumo metus - apsilankėme Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos vienuolyne. Klausėme pasakojimo, apžiūrėjome laiptus, kuriais vaikščiojo sesuo Faustina (kuri vėliau buvo paskelbta šventąja).


Previous page: 2015-2016 m.m.
Next page: 2014-2015 m.m.