Spektakliai


Tuskulėnų vaikų teatras su įvairaus amžiaus moksleiviais pastatė šiuos spektaklius:

1. Vyt. Žilinskaitės „Žiogas stiklinėje“ 1995 ir 2006.
2. A. Lindgren „Pepė Ilgakojinė“ 1996.
3. Roko opera „Siena“ - Pink Floyd muz.,1996.
4. A. de Sent Egziuperi „Mažasis Princas“ 1996.
5. R. Ercmonienės „Reveransas Barokui“ (tarptautinio projekto „Baroko kelias“ dalis) 1997.
6. A. Liobytės „Kupriukas muzikantas“, 1998.
7. R. Ercmonienės „Tetulės laumės“ pagal lietuvių liaudies pasakas, 1998.
8. R. Ercmonienės „Tinginė karalaitė“ pagal lietuvių liaudies sakmes, 1998.
9. R. Ercmonienės „Žmogaus laimė“ pagal lietuvių liaudies sakmes, 1998.
10. H. K. Anderseno „Coliukė“, 1999.
11. A.Vilkutaičio-Keturakio „Amerika pirtyje“, 2000.
12. J. Marcinkevičiaus „Erelnyčia“, 2001.
13. J. Marcinkevičiaus „Ikaras“, 2002.
14. R. Ercmonienės „Meilė ir karūna“ pagal J. Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“, 2002.
15. Specialus J.Grušo pjesės „Barbora Radvilaitė“ pastatymas Pasaulio lietuvių dainų šventei „Barboros karūna Lietuvai“, 2003.
16. Maironio „Jūratė ir Kastytis“ - eksperimentinis plastikos ir džiazo muz. spektaklis, 2004.
17. J. Basanavičiaus rinktų lietuvių liaudies pasakų inscenizacijos „Ponas ir mužikas“, „Virkščia Kibirkščia“, 2004.
18. Plastikos spektaklis -„Išsilaisvinimas“, 2004.
19. Plastikos spektaklis „Erdvė ir objektas. Gamtos ženklai“, 2005.
20. P. Coelio „Alchemikas“, 2005.
21. Lietuviškų pasakų pynė - spektaklis „Kaip merga karalių apgavo“, 2005.
22. A. Gustaičio komedija „Sekminių vainikas“, 2006.
23. A. Milno „Mikė Pūkuotukas“, 2006.
24. J. Švarco „Sniego Karalienė“, 2005.
25. Plastikos spektaklis „Į šviesą“, 2006.
26. E. Varankevičiūtės „Pagalba iš dangaus“, 2006.
27. E. Liegutės romano „Dešimtokai“ inscenizacija, 2006.
28. A. Lindgren „Emilis iš Lionebergos“, 2007.
29. Plastikos spektaklis „Tikrovė ir vizija“, 2007.
30. R. Varnienės pjesė „Sugauti Barškuolę“, 2007.
31. R. Štralio „Adomas veda Ievą“, 2008.
32. Poezijos spektaklis pradinių klasių skaitovų konkurso atidarymui, 2008.
33. D. Kuoraitės „Klifa“, 2008.
34. Plastikos spektaklis „Laiko ženklai“, teatro-dailės projektas, 2008.
35. R. Ercmonienės-Varnės „Anuomet Valdovų rūmuose“ pagal V. Kėvės „Skirgailą“, teatro-choro projektas, 2009.
36. R. Ercmonienės-Varnės „Miestas“ - miuziklas pagal įv. autorių muziką, teatro-choro projektas, 2009.
37. Plastikos spektaklis „Šešėlis - laiko veidrodis“, teatro-dailės projektas, 2010.
38. R. Ercmonienės-Varnės „Viena Jozefo Franko vilčių diena“, 2010.
39. Plastikos spektaklis „Akimirka laike“, teatro-dailės projektas, 2011.
40. Muzikinė pasaka „Gimtadienis“, 2011.
41. Muzikinis spektaklis-žaidimas pagal A.Lindgren „Pepė eina į cirką“, 2011.
42. Studijos vaikų kūrybos septynių etiudų spektaklis „Mano pasaulis“, 2012.
43. Spektaklis-inscenizacija „DEŠIMTOKAI“ pagal to paties pavadinimo E. Liegutės apysaką, 2012.
44. M. Meterlinko „Mėlynoji Paukštė“, 2013.
45. Spektaklis pagal V. Šekspyro „Romeo ir Džuljetą“, 2013.
46. Spektaklis V. Palčinskaitės „Geležinės Princesės diena“, 2014.
47. R. Ercmonienė-Varnė „Blue bird is somewhere nearby“ by M. Meterlink, 2014.
48. E. Varankevičiūtės „Pagalba iš dangaus“. Teatro-choro projektas, 2015.
49. Mokinių kūrybos etiudų spektaklis „Išgalvotos istorijos“, 2015.
50. „Vieną kartą pievoje arba tikri draugai“, pagal Vyt. Žilinskaitės kūrybą, 2015.
51. „Snieguolė ir septyni Nykštukai“, 2016.
52. Muzikinė-poetinė drama „Pelenų antelė“ pagal lietuvių liaudies pasaką „Sigutė“ ir M. Martinaičio pjesę, 2016.
53. Improvizuotas spektaklis pagal S. Šaltenio pjesę „Škac, mirtie, visados škac“, 2016.
54. Etiudas „Ką augalai veikia naktį“, 2017.
55. Tragikomedija „Akmenys jo kišenėse“ pagal airių dramaturgės M. Jones komediją, autorė ir spektaklio režisierė Gintarė Martinionytė, 2017.
56. „Stebuklas Kalėdų naktį", 2017.
57. „Barbora Radvilaitė“, pagal Juozo Grušo dramą ir poetės Juditos Vaičiūnaitės eiles, 2018.