Užgavėnės


Vasario 28 d. gimnazijoje vyko tradicinė Užgavėnių šventė.
Visą dieną po gimnaziją vaikščiojo san. epidemijos stoties daktarai iš Vengrijos, tikrindami sveikatą, o jau iš vakaro mokytojų kambaryje buvo atidaryta antrokų keramikos paroda Užgavėnių tema (mokytoja Rūta Tamuliūnienė). Šiais metais besiruošdami šiai seniausias tradicijas turinčiais šventei mokiniai užrašė ant lapelių visus „žiemos vargus“ - kas įvardijo ligas, kas dvejetus, kas įvairius nesutarimus ar ydas, kuriomis norėtų atsikratyti, kitaip tariant sudeginti kartu su More - žiemos vargų ir blogybių simboliu.
Tai ir buvo padaryta, žinoma tik po to, kai Lašininiai (12-okai Dominykas Darulis, Tadas Svetikas ir Remigijus Bagdzevičius) paspruko nuo Kanapinių (12-okai Egidijus Griška, Daniel Suboč ir Vincentas Baubonis). Trys Kanapiniai kovojo su trimis Lašininiais - mušėsi pagaliais, maišais, stovėdami ant kelmų, kartu su vaikų minia traukė virvę. Pavasario pranašai Kanapiniai nugalėjo ir visi patrako šokti, suktis rateliais.
Užgavėnes organizavo 11-tų klasių mokiniai, pasirinkę teatro pamokas kartu su savo mokytoja Rasa Ercmoniene-Varne.


Previous page: 2016-2017 m.m.
Next page: 2015-2016 m.m.