Kalbinis-socialinis projektas „Išsiduosi. Balsu“


Kalbinis-socialinis projektas „Išsiduosi. Balsu“ pagal V.Juknaitės esė.
Rugsėjo pab.- spalio pradž. 9a ir 9b kl. mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytoja Giedre Rutkauskaite skaitė V.Juknaitės esė „Išsiduosi. Balsu". Tai kūrinys, vaizduojantis benamių vaikų gyvenimą. Matome ne sotų ir patogų gyvenimą, o žiaurią socialinę tikrovę, kurioje išlieka stipriausieji. Kūrinys sukrečia visuomenės abejingumu vaiko kančiai. Posovietinės tikrovės akivaizdoje vaikas - sudaiktinamas, jis tik statistinis vienetas, naudos nešėjas, manipuliacijų objektas. V.Juknaitės tekstas kalba, sako, šaukia skaitytojui, kad šis privalo priešintis smurtui, koks jis bebūtų - fizinis, psichologinis, socialinis, ekonominis ir t.t.
Perskaitę šį kūrinį, neliko abejingi 9a ir 9b kl. mokiniai. Jaunieji skaitytojai aktyviai dalyvavo kalbinio - socialinio projekto „Išsiduosi. Balsu“ veikloje. Dirbdami grupėmis mokiniai parengė ir išleido plakatus, skatinančius priešintis smurtui.
Spalio 7-9 d. jie ne tik pristatė savo darbus klausytojų auditorijai, bet ir vieni kitų darbus bei kalbėjimą vertino pagal viešojo kalbėjimo vertinimo lenteles. Dirbdami grupėmis mokiniai ieškojo informacijos, ją sistemino, apipavidalino, kūrė tekstus, gilino bendradarbiavimo bei viešojo kalbėjimo įgūdžius. Jaunųjų gimnazistų parengtos kalbos jaudino savo brandumu, jautrumu kitų skausmui, drąsa kalbėti nepatogiomis visuomenei temomis.


Previous page: 2019-2020 m.m.
Next page: 2018-2019 m.m.